Bình luận
Như Nguyệt
Box
Như Nguyệt Gửi vào: 18/06/2016 11:35
bao giờ mới ra chap mới
Như Nguyệt
Box
Như Nguyệt Gửi vào: 15/06/2016 13:12

bao giờ mới ra chap mới
Như Nguyệt
Box
Như Nguyệt Gửi vào: 14/06/2016 15:14
bao giờ mới ra chap mới
apple
Box
apple Gửi vào: 13/06/2016 10:07
hay quá đi! hóng chap mới!
Như Nguyệt
Box
Như Nguyệt Gửi vào: 11/06/2016 10:10
bao giờ mới ra chap mới
Như Nguyệt
Box
Như Nguyệt Gửi vào: 10/06/2016 10:51
bao giờ mới ra chap mới
Như Nguyệt
Box
Như Nguyệt Gửi vào: 09/06/2016 11:31
bao giờ mới ra chap mới
Như Nguyệt
Box
Như Nguyệt Gửi vào: 08/06/2016 10:52
dạo này chuyện hay hơn rồi
Maki2016
Box
Maki2016 Gửi vào: 06/06/2016 18:02
Truyện hay, ngồi hóng chap mới. Dịch lẹ lẹ nhé đây ủng hộ hết lòng!

Như Nguyệt
Box
Như Nguyệt Gửi vào: 04/06/2016 15:27
với lại còn ra chap mới chậm ơi là chậm
1 2 3 4 5