Đọc truyện tranh hay online tại TruyenTranh1

Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên

(Vừa cập nhật: 03/08/2020 03:18)
Tên khác:

Tác giả:
Nguồn:
Tình trang: Đang Tiến Hành
Số lượt xem: 92201 Người theo dõi: 22 Theo dõi truyện này
Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên Xếp hạng: 8.2/10 - 25 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Tiên y truyền nhân lục thà, sẽ tu chân biết trị bệnh, thụ mệnh xuống núi lại phát hiện có thêm một cái nũng nịu vị hôn thê, băng sơn nữ tổng giám đốc, mỹ lệ xinh đẹp giáo hoa, đối mặt hoa tỷ muội, vị hôn thê lại chỉ có thể có một cái; Tìm thân thế, bảo đảm giai nhân, cuồng bá đô thị, cường thế nghịch tập, một đường hát vang!
Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
03/08/2020
2
03/08/2020
3
03/08/2020
4
03/08/2020
5
03/08/2020
6
03/08/2020
7
03/08/2020
8
03/08/2020
9
03/08/2020
10
03/08/2020
11
03/08/2020
12
03/08/2020
13
03/08/2020
14
03/08/2020
15
03/08/2020
16
03/08/2020
17
03/08/2020
18
03/08/2020
19
03/08/2020
20
03/08/2020
21
03/08/2020
22
03/08/2020
23
03/08/2020
24
03/08/2020
25
03/08/2020
26
03/08/2020
27
03/08/2020
28
03/08/2020
29
03/08/2020
30
03/08/2020
31
03/08/2020
32
03/08/2020
33
03/08/2020
34
03/08/2020
35
03/08/2020
36
03/08/2020
37
03/08/2020
38
03/08/2020
39
03/08/2020
40
03/08/2020
41
03/08/2020
42
03/08/2020
43
03/08/2020
44
03/08/2020
45
03/08/2020
46
03/08/2020
47
03/08/2020
48
03/08/2020
49
03/08/2020
50
03/08/2020
51
03/08/2020
52
03/08/2020
53
03/08/2020
54
03/08/2020
55
03/08/2020
56
03/08/2020
57
03/08/2020
58
03/08/2020
59
03/08/2020
60
03/08/2020
61
03/08/2020
62
03/08/2020
63
03/08/2020
64
03/08/2020
65
03/08/2020
66
03/08/2020
67
03/08/2020
68
03/08/2020
69
03/08/2020
70
03/08/2020
71
01/08/2020
72
01/08/2020
73
28/07/2020
74
28/07/2020
75
28/07/2020
76
28/07/2020
77
19/07/2020
78
19/07/2020
79
14/07/2020
80
14/07/2020
81
11/07/2020
82
12/05/2020
83
12/05/2020
84
10/05/2020
85
10/05/2020
86
10/05/2020
87
10/05/2020
88
02/05/2020
89
02/05/2020
90
30/04/2020
91
26/04/2020
92
25/04/2020
93
23/04/2020
94
15/11/2019
95
13/11/2019
96
11/11/2019
97
09/11/2019
98
07/11/2019
99
05/11/2019
100
03/11/2019
101
01/11/2019
102
30/10/2019
103
30/10/2019
104
25/10/2019
105
20/09/2019
106
20/09/2019
107
29/08/2019
108
28/08/2019
109
26/08/2019
110
26/08/2019
111
26/08/2019
112
26/08/2019
113
26/08/2019
114
26/08/2019
115
26/08/2019
116
26/08/2019
117
26/08/2019
118
26/08/2019
119
26/08/2019
120
26/08/2019
121
26/08/2019
122
26/08/2019
123
26/08/2019
124
26/08/2019
125
26/08/2019
126
26/08/2019
127
26/08/2019
128
26/08/2019
129
26/08/2019
130
26/08/2019
131
26/08/2019
132
26/08/2019
133
26/08/2019
134
26/08/2019
135
26/08/2019
136
26/08/2019
137
26/08/2019
138
26/08/2019
139
26/08/2019
140
26/08/2019
141
26/08/2019
142
26/08/2019
143
26/08/2019
144
26/08/2019
145
26/08/2019
146
26/08/2019
147
26/08/2019
148
26/08/2019
149
26/08/2019
150
26/08/2019
151
26/08/2019
152
26/08/2019
153
26/08/2019
154
26/08/2019
155
26/08/2019
156
26/08/2019
157
26/08/2019
158
26/08/2019
159
26/08/2019
160
26/08/2019
161
26/08/2019
162
26/08/2019
163
26/08/2019
164
26/08/2019
165
26/08/2019
166
26/08/2019
167
26/08/2019
168
26/08/2019
169
26/08/2019
170
26/08/2019
171
26/08/2019
172
26/08/2019
173
26/08/2019
174
26/08/2019
175
26/08/2019
176
26/08/2019
177
26/08/2019
178
26/08/2019
179
26/08/2019
180
26/08/2019
181
26/08/2019
182
26/08/2019
183
26/08/2019
184
26/08/2019
185
26/08/2019
186
26/08/2019
187
26/08/2019
188
26/08/2019
189
26/08/2019
190
26/08/2019
191
26/08/2019
192
26/08/2019
193
26/08/2019
194
26/08/2019
195
26/08/2019
196
26/08/2019
197
26/08/2019
198
26/08/2019
199
26/08/2019
200
26/08/2019
201
26/08/2019
202
26/08/2019
203
26/08/2019
204
26/08/2019
205
26/08/2019
206
26/08/2019
207
26/08/2019
208
26/08/2019
209
26/08/2019
210
26/08/2019
211
26/08/2019
212
26/08/2019
213
26/08/2019
214
26/08/2019
215
26/08/2019
216
26/08/2019
217
26/08/2019
218
26/08/2019
219
26/08/2019
220
26/08/2019
221
26/08/2019
222
26/08/2019
223
26/08/2019
224
26/08/2019
225
26/08/2019
226
26/08/2019
227
26/08/2019
228
26/08/2019
229
26/08/2019
230
26/08/2019
231
26/08/2019
232
26/08/2019
233
26/08/2019
234
26/08/2019
235
26/08/2019
236
26/08/2019
237
26/08/2019
238
26/08/2019
239
26/08/2019
240
26/08/2019
241
26/08/2019
242
26/08/2019
243
26/08/2019
244
26/08/2019
245
26/08/2019
246
26/08/2019
247
26/08/2019
248
26/08/2019
249
26/08/2019
250
26/08/2019
251
26/08/2019
252
26/08/2019
253
26/08/2019
254
26/08/2019
255
26/08/2019
256
26/08/2019
257
26/08/2019
258
26/08/2019
259
26/08/2019
260
26/08/2019
261
26/08/2019
262
26/08/2019
263
26/08/2019
264
26/08/2019
265
26/08/2019
266
26/08/2019
267
26/08/2019
268
26/08/2019
269
26/08/2019
270
26/08/2019
271
26/08/2019
272
26/08/2019
273
26/08/2019
274
26/08/2019
275
26/08/2019
276
26/08/2019
277
26/08/2019
278
26/08/2019
279
26/08/2019
280
26/08/2019
281
26/08/2019
282
26/08/2019
283
26/08/2019
284
26/08/2019
285
26/08/2019
286
26/08/2019
287
26/08/2019
288
26/08/2019
289
26/08/2019
290
26/08/2019
291
26/08/2019
292
26/08/2019
293
26/08/2019
294
26/08/2019
295
26/08/2019
296
26/08/2019
297
26/08/2019
298
26/08/2019
299
26/08/2019
300
26/08/2019
301
26/08/2019
302
26/08/2019
303
26/08/2019
304
26/08/2019
305
26/08/2019
306
26/08/2019
307
26/08/2019
308
26/08/2019
309
26/08/2019
310
26/08/2019
311
26/08/2019
312
26/08/2019
313
26/08/2019
314
26/08/2019
315
26/08/2019
316
26/08/2019
317
26/08/2019
318
26/08/2019
319
26/08/2019
320
26/08/2019
321
26/08/2019
322
26/08/2019
323
26/08/2019
324
26/08/2019
325
26/08/2019
326
26/08/2019
327
26/08/2019
328
26/08/2019
329
26/08/2019
330
26/08/2019
331
26/08/2019
332
26/08/2019
333
26/08/2019
334
26/08/2019
335
26/08/2019
336
26/08/2019
337
26/08/2019
338
26/08/2019
339
26/08/2019
340
26/08/2019
341
26/08/2019
342
26/08/2019
343
26/08/2019
344
26/08/2019
345
26/08/2019
346
26/08/2019
347
26/08/2019
348
26/08/2019
349
26/08/2019
350
26/08/2019
351
26/08/2019
352
26/08/2019
353
26/08/2019
354
26/08/2019
355
26/08/2019
356
26/08/2019
357
26/08/2019
358
26/08/2019
359
26/08/2019
360
26/08/2019
361
26/08/2019
362
26/08/2019
363
26/08/2019
364
26/08/2019
365
26/08/2019
366
26/08/2019
367
26/08/2019
368
26/08/2019
369
26/08/2019
370
26/08/2019
371
26/08/2019
372
26/08/2019
373
26/08/2019
374
26/08/2019
375
26/08/2019
376
26/08/2019
377
26/08/2019
378
26/08/2019
379
26/08/2019
380
26/08/2019
381
26/08/2019
382
26/08/2019
383
26/08/2019
384
26/08/2019
385
26/08/2019
386
26/08/2019
387
26/08/2019
388
26/08/2019
389
26/08/2019
390
26/08/2019
391
26/08/2019
392
26/08/2019
393
26/08/2019
394
26/08/2019
1
Bình luận
1
Truyện cùng loại
Đường Dần tại Dị Giới
07/08/2020 10:18
Tổng quát: Thể loại huyền huyễn dị giới theo nguyên tác của Lục Đạo. Hắn có một thân công phu siêu quần bạt tụy, trong thế giới hiện thực không đất dụng võ, chỉ còn cách làm sát thủ. Tình cờ đến được Dị giới vào thời thế hỗn loạn, trên chiến trường phát huy thực lực. Tên hắn là Đường Dần, chuyện của hắn như chỉ tồn tại trong truyền thuyết...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1232253
Comment: 1
Lăng Thiếu!  Nhẹ Một Chút,  Đau
09/08/2020 09:48
Tổng quát: Mạnh Trường Lăng là một cái cây vững chắc trong lòng A Nhuyễn. Từ ánh nhìn đầu tiên , cô đã không cầm lòng được mà yêu hắn. Tròn mười tám tuổi, cô được làm người phụ nữ của hắn, khát vọng một ngày kia có thể trở thành một người vợ được cưới hỏi đường hoàng. Cho đến khi hắn đem một nữ nhân trước mặt cô, cô mới hiểu được tình yêu mà mình đau khổ chờ mong hoá ra chỉ có một mình cô ảo tưởng.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 139888
Comment: 10
Vĩnh Hằng Chí Tôn
05/08/2020 06:18
Tổng quát: Vũ Chi Đỉnh Phong, Di Sơn Đảo Hải, Tróc Tinh Nã Nguyệt, nghịch loạn thời không!Kiếm cực kỳ cảnh, một kiếm thành Đạo, một kiếm thông thần, một kiếm phá vạn pháp!Niên thiếu Lý Phù Trần, ngẫu được kim sắc tiểu phù, linh hồn không ngừng tiến hóa, ở thiên tài này như mưa, cường giả Như Vân thế giới, lấy kiếm trong tay, du ngoạn sơn thuỷ tuyệt đỉnh.Thiên địa có lúc hủy diệt,riêng ta vĩnh hằng bất hủ.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 841047
Comment: 5
Đấu La Đại Lục 2
04/08/2020 09:18
Tổng quát: Không biết nói gì luôn nhưng rất khác với phần 1Xem phần 1 tại đây
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 3713191
Comment: 1
Vương Gia ! Không nên a !
08/08/2020 11:18
Tổng quát: Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng. Ps : hòa thân ở đây là việc kết hôn Ơ của các thành viên hoàng tộc ) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình... <3
Phần 1 là Công Tử ! Không nên a ! click vào đây xem nè
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 3550807
Comment: 4
Cô Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng Đâu
09/08/2020 08:00
Tổng quát: Đọc rồi biết ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 821277
Comment: 1
Giết Em Trước Khi Tình Yêu Tồn Tại
09/08/2020 08:18
Tổng quát: 10 năm sau đó những cậu bé cô bé chơi chung ngày nào đã trở thành bá đạo tổng tài thừa kế gia sản khổng lồ từ gia đình, trở thành ngôi giao thể thao , giải trí , tôi còn nhớ rõ gương mặt, giọng nói của tên khốn đã khiến tôi yêu hắn nhiều năm qua…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 189742
Comment: 20
Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc
10/08/2020 09:18
Tổng quát: Lăng Tiêu tính cách ngay thẳng, nhanh nhẹn bất ngờ xuyên không về thế giới tu tiên, trở thành Cửu Dương Chi Thể Lâm Tiếu Tiếu. Cửu Dương Chi Thể là thiên sinh của LƯ( Lô) Đỉnh Chi Thể, Lâm Tiếu Tiếu tư cách là Đại Năng Thượng Quan Lục của Lư Đỉnh, vào lúc chuẩn bị thị tẩm tiền tịch thì bị Lư Đỉnh khác hại chết...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 54283
Comment: 1
Hoa nhan sách
10/08/2020 01:18
Tổng quát: Thái tử quyền khuynh thiên hạ, không rõ ra sao lại muốn lấy một nương tử ô danh ‘’Hồng Hạnh Xuất Tường’’, Hoa Gia đại tiểu thư? Tin tức vừa truyền ra, làm kinh động bao nhiêu tâm hồn thiếu thiếu nữ ở kinh đô. Cái gì?! Ả nữ nhân hư hỏng này vẫn khăng khăng không muốn làm phi của thái tử…… chỉ vì một hủ mỹ tửu mà trốn theo một nam nhân khác? Hoa đại tiểu thư: Ta là một nữ nhân lỗ mãng, không hề xứng với người! Thái tử gia: Vậy ta sẽ làm cho nàng xứng với ta, toàn thiên hạ chỉ có ta mới thể chọn.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2689615
Comment: 22
Đế Thiếu Điềm Hôn: Vợ Yêu Trùng Sinh Không Ngoan Lắm
[]
08/08/2020 03:14
Tổng quát: Đang cập nhật..
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 0
Comment: 0
Ẩn hôn 100%: Chọc tức vợ yêu mua một tặng một
10/08/2020 10:28
Tổng quát: Cải biên từ tiểu thuyết [Cho em muôn trượng hào quang]... Bạn trai bị cướp, cha mẹ xem thường sỉ nhục, tống cô ra nước ngoài du học không quản không hỏi tới! Tất cả mọi người đều cho rằng cô vị vứt bỏ chỉ có thể tự sinh tự diệt…. mới lạ! 5 năm sau Ninh Tịch hoa lệ quay về, cùng với tổng tài bá đạo Lục Đình Kiêu viết một đoạn nhân duyên hoan hỷ, vợ chồng liên thủ giẫm tất cả kẻ thù dưới chân! Cùng xem con đường ảnh hậu truyền kì của cựu lính đánh thuê Ninh Tịch!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1765419
Comment: 2
Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
10/08/2020 07:48
Tổng quát: MUỐN LÀM NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI THÌ PHẢI ĐÁP ỨNG 3 ĐIỀU KIỆN : THÍCH ĐƯỢC CƯNG CHIỀU , THÍCH ĐƯỢC YÊU THƯƠNG , THÍCH ĐƯỢC CHĂM SÓC . NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI PHẢI ĐÁP ỨNG ĐỦ 3 ĐIỀU KIỆN TRÊN VÀ PHẢI BIẾT SUY NGHĨ, Ý THỨC ! TRUYỆN ĐƯỢC CHUYỂN THỂ TỪ TIỂU THUYẾT . HY VỌNG MỌI NGƯỜI SẼ ỦNG HỘ
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2817015
Comment: 11
Thế Giới Game Thủ
10/08/2020 09:18
Tổng quát: Điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới của bạn đột nhiên biến thành một trò chơi?
Nếu bạn có thể lên cấp và nâng cao số liệu thống kê của bạn?
Một cuộc phiêu lưu của một trò-chơi-cuộc-sống
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 834857
Comment: 23
Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
07/08/2020 11:48
Tổng quát: Nữ chính xuyên về cổ đại làm hoàng hậu...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1235147
Comment: 14
Hotboy Quốc Dân Là Nữ
10/08/2020 01:38
Tổng quát: ...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 223772
Comment: 4
Copyright © 2013 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyentranh1.info) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyentranh1@gmail.com