Đọc truyện tranh hay online tại TruyenTranh1

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

(Vừa cập nhật: 06/04/2020 08:38)
Tên khác:

Tác giả:
Nguồn:
Tình trang: Đang Tiến Hành
Số lượt xem: 40195 Người theo dõi: 5 Theo dõi truyện này
Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Xếp hạng: 8.4/10 - 31 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Đọc đi
Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
06/04/2020
2
04/04/2020
3
03/04/2020
4
02/04/2020
5
30/03/2020
6
29/03/2020
7
28/03/2020
8
28/03/2020
9
27/03/2020
10
26/03/2020
11
25/03/2020
12
24/03/2020
13
24/03/2020
14
23/03/2020
15
22/03/2020
16
22/03/2020
17
21/03/2020
18
20/03/2020
19
20/03/2020
20
19/03/2020
21
19/03/2020
22
18/03/2020
23
17/03/2020
24
16/03/2020
25
16/03/2020
26
15/03/2020
27
15/03/2020
28
14/03/2020
29
13/03/2020
30
12/03/2020
31
11/03/2020
32
10/03/2020
33
10/03/2020
34
09/03/2020
35
09/03/2020
36
08/03/2020
37
08/03/2020
38
07/03/2020
39
07/03/2020
40
06/03/2020
41
05/03/2020
42
04/03/2020
43
04/03/2020
44
03/03/2020
45
03/03/2020
46
02/03/2020
47
01/03/2020
48
01/03/2020
49
29/02/2020
50
29/02/2020
51
28/02/2020
52
27/02/2020
53
26/02/2020
54
25/02/2020
55
24/02/2020
56
23/02/2020
57
22/02/2020
58
22/02/2020
59
21/02/2020
60
20/02/2020
61
19/02/2020
62
11/02/2020
63
04/01/2020
64
04/01/2020
65
04/01/2020
66
04/01/2020
67
04/01/2020
68
04/01/2020
69
04/01/2020
70
04/01/2020
71
04/01/2020
72
04/01/2020
73
04/01/2020
74
04/01/2020
75
04/01/2020
76
04/01/2020
77
04/01/2020
78
04/01/2020
79
04/01/2020
80
04/01/2020
81
04/01/2020
82
04/01/2020
83
04/01/2020
84
04/01/2020
85
04/01/2020
86
04/01/2020
87
04/01/2020
88
04/01/2020
89
04/01/2020
90
04/01/2020
91
04/01/2020
92
04/01/2020
93
04/01/2020
94
04/01/2020
95
04/01/2020
96
04/01/2020
97
04/01/2020
98
04/01/2020
99
04/01/2020
100
04/01/2020
101
04/01/2020
102
04/01/2020
103
04/01/2020
104
04/01/2020
105
04/01/2020
106
04/01/2020
107
04/01/2020
108
04/01/2020
109
04/01/2020
110
04/01/2020
111
04/01/2020
112
04/01/2020
113
04/01/2020
114
04/01/2020
115
04/01/2020
116
04/01/2020
117
04/01/2020
118
04/01/2020
119
04/01/2020
120
04/01/2020
121
04/01/2020
122
04/01/2020
123
04/01/2020
124
04/01/2020
125
04/01/2020
126
04/01/2020
127
04/01/2020
128
04/01/2020
129
04/01/2020
130
04/01/2020
131
04/01/2020
132
04/01/2020
133
04/01/2020
134
04/01/2020
135
04/01/2020
136
04/01/2020
137
04/01/2020
138
03/01/2020
139
03/01/2020
140
02/01/2020
141
02/01/2020
142
01/01/2020
143
01/01/2020
144
31/12/2019
145
31/12/2019
146
30/12/2019
147
29/12/2019
148
29/12/2019
149
28/12/2019
150
28/12/2019
151
27/12/2019
152
27/12/2019
153
26/12/2019
154
25/12/2019
155
24/12/2019
156
24/12/2019
157
23/12/2019
158
23/12/2019
159
22/12/2019
160
22/12/2019
161
21/12/2019
162
21/12/2019
163
20/12/2019
164
19/12/2019
165
18/12/2019
166
18/12/2019
167
17/12/2019
168
17/12/2019
169
16/12/2019
170
16/12/2019
171
15/12/2019
172
15/12/2019
173
14/12/2019
174
13/12/2019
175
13/12/2019
176
12/12/2019
177
12/12/2019
178
11/12/2019
179
10/12/2019
180
10/12/2019
181
09/12/2019
182
09/12/2019
183
08/12/2019
184
07/12/2019
185
07/12/2019
186
06/12/2019
187
06/12/2019
188
05/12/2019
189
05/12/2019
190
04/12/2019
191
03/12/2019
192
02/12/2019
193
02/12/2019
194
01/12/2019
195
30/11/2019
196
30/11/2019
197
29/11/2019
198
28/11/2019
199
28/11/2019
200
27/11/2019
201
26/11/2019
202
26/11/2019
203
25/11/2019
204
24/11/2019
205
24/11/2019
206
23/11/2019
207
23/11/2019
208
22/11/2019
209
21/11/2019
210
21/11/2019
211
20/11/2019
212
19/11/2019
213
19/11/2019
214
18/11/2019
215
18/11/2019
216
17/11/2019
217
15/11/2019
218
14/11/2019
219
13/11/2019
220
13/11/2019
221
12/11/2019
222
12/11/2019
223
11/11/2019
224
10/11/2019
225
09/11/2019
226
09/11/2019
227
08/11/2019
228
07/11/2019
229
07/11/2019
230
06/11/2019
231
05/11/2019
232
05/11/2019
233
04/11/2019
234
03/11/2019
235
02/11/2019
236
02/11/2019
237
01/11/2019
238
31/10/2019
239
31/10/2019
240
30/10/2019
241
29/10/2019
242
29/10/2019
243
28/10/2019
244
27/10/2019
245
26/10/2019
246
25/10/2019
247
24/10/2019
248
23/10/2019
249
22/10/2019
250
21/10/2019
251
20/10/2019
252
19/10/2019
253
18/10/2019
254
17/10/2019
255
17/10/2019
256
16/10/2019
257
15/10/2019
258
15/10/2019
259
14/10/2019
260
13/10/2019
261
12/10/2019
262
12/10/2019
263
11/10/2019
264
11/10/2019
265
10/10/2019
266
09/10/2019
267
08/10/2019
268
08/10/2019
269
07/10/2019
270
06/10/2019
271
06/10/2019
272
05/10/2019
273
04/10/2019
274
04/10/2019
275
03/10/2019
276
02/10/2019
277
02/10/2019
278
01/10/2019
279
30/09/2019
280
30/09/2019
281
29/09/2019
282
28/09/2019
283
28/09/2019
284
27/09/2019
285
26/09/2019
286
26/09/2019
287
25/09/2019
288
24/09/2019
289
24/09/2019
290
23/09/2019
291
22/09/2019
292
22/09/2019
293
21/09/2019
294
20/09/2019
295
20/09/2019
296
19/09/2019
297
18/09/2019
298
18/09/2019
299
17/09/2019
300
16/09/2019
301
16/09/2019
302
15/09/2019
303
14/09/2019
304
13/09/2019
305
13/09/2019
306
12/09/2019
307
12/09/2019
308
11/09/2019
309
10/09/2019
310
10/09/2019
311
09/09/2019
312
08/09/2019
313
08/09/2019
314
07/09/2019
315
07/09/2019
316
06/09/2019
317
06/09/2019
318
05/09/2019
319
05/09/2019
320
04/09/2019
321
03/09/2019
322
01/09/2019
323
31/08/2019
324
31/08/2019
325
30/08/2019
326
29/08/2019
327
29/08/2019
328
28/08/2019
329
28/08/2019
330
27/08/2019
331
26/08/2019
332
25/08/2019
333
24/08/2019
334
23/08/2019
335
22/08/2019
336
21/08/2019
337
20/08/2019
338
19/08/2019
339
18/08/2019
340
17/08/2019
341
17/08/2019
342
16/08/2019
343
15/08/2019
344
14/08/2019
345
13/08/2019
346
12/08/2019
347
11/08/2019
348
10/08/2019
349
09/08/2019
350
08/08/2019
351
07/08/2019
352
06/08/2019
353
05/08/2019
354
04/08/2019
355
03/08/2019
356
01/08/2019
357
31/07/2019
358
30/07/2019
359
29/07/2019
360
28/07/2019
361
27/07/2019
362
26/07/2019
363
25/07/2019
364
24/07/2019
365
23/07/2019
366
22/07/2019
367
21/07/2019
368
20/07/2019
369
19/07/2019
370
18/07/2019
371
17/07/2019
372
15/07/2019
373
14/07/2019
374
11/07/2019
375
10/07/2019
376
08/07/2019
377
07/07/2019
378
06/07/2019
379
05/07/2019
380
04/07/2019
381
03/07/2019
382
02/07/2019
383
01/07/2019
384
30/06/2019
385
29/06/2019
386
28/06/2019
387
26/06/2019
388
23/06/2019
389
19/06/2019
390
17/06/2019
391
07/02/2019
392
16/01/2019
393
07/01/2019
394
01/01/2019
395
20/12/2018
396
14/12/2018
397
12/12/2018
398
09/12/2018
399
07/12/2018
400
06/12/2018
401
27/11/2018
402
08/11/2018
403
06/11/2018
404
04/11/2018
405
03/11/2018
406
02/11/2018
407
01/11/2018
408
31/10/2018
409
30/10/2018
410
23/10/2018
411
16/10/2018
412
11/10/2018
413
09/10/2018
414
07/10/2018
415
02/10/2018
416
29/09/2018
417
25/09/2018
418
21/09/2018
419
19/09/2018
420
13/09/2018
421
22/08/2018
422
17/08/2018
423
14/08/2018
424
03/08/2018
425
01/08/2018
426
17/07/2018
427
11/07/2018
428
04/07/2018
429
03/07/2018
430
28/06/2018
431
26/06/2018
432
19/06/2018
433
17/06/2018
434
14/06/2018
435
11/06/2018
436
09/06/2018
437
07/06/2018
438
02/06/2018
439
28/05/2018
440
26/05/2018
441
22/05/2018
442
20/05/2018
443
14/05/2018
444
12/05/2018
445
08/05/2018
446
30/04/2018
447
22/04/2018
448
11/04/2018
449
08/04/2018
450
06/04/2018
451
31/03/2018
452
26/03/2018
453
23/03/2018
454
20/03/2018
455
18/03/2018
456
15/03/2018
457
13/03/2018
458
10/03/2018
459
06/03/2018
460
04/03/2018
461
02/03/2018
462
27/02/2018
463
25/02/2018
464
21/02/2018
465
18/02/2018
466
13/02/2018
467
06/02/2018
468
31/01/2018
469
31/01/2018
470
31/01/2018
471
16/01/2018
472
16/01/2018
473
16/01/2018
474
16/01/2018
475
16/01/2018
476
16/01/2018
477
16/01/2018
478
16/01/2018
479
16/01/2018
480
16/01/2018
481
16/01/2018
482
16/01/2018
483
16/01/2018
484
16/01/2018
485
16/01/2018
486
16/01/2018
487
16/01/2018
488
16/01/2018
489
16/01/2018
490
16/01/2018
491
16/01/2018
492
16/01/2018
493
16/01/2018
494
16/01/2018
495
16/01/2018
496
16/01/2018
497
16/01/2018
498
16/01/2018
499
16/01/2018
500
16/01/2018
501
16/01/2018
502
16/01/2018
503
16/01/2018
504
16/01/2018
505
16/01/2018
506
16/01/2018
507
16/01/2018
508
16/01/2018
509
16/01/2018
510
16/01/2018
511
16/01/2018
512
16/01/2018
513
16/01/2018
514
16/01/2018
515
18/09/2017
516
18/09/2017
517
18/09/2017
518
18/09/2017
519
18/09/2017
520
18/09/2017
521
18/09/2017
522
18/09/2017
523
18/09/2017
524
18/09/2017
525
18/09/2017
526
18/09/2017
527
18/09/2017
528
18/09/2017
529
18/09/2017
530
18/09/2017
531
18/09/2017
532
18/09/2017
533
18/09/2017
534
18/09/2017
535
18/09/2017
536
18/09/2017
537
18/09/2017
538
18/09/2017
539
16/08/2017
540
16/08/2017
541
16/08/2017
542
16/08/2017
543
16/08/2017
544
16/08/2017
1
Bình luận
1
Truyện cùng loại
Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
02/04/2020 11:48
Tổng quát: Nữ chính tự sát rồi xuyên việt vào trong trò chơi tình cảm có vô số mỹ nam. <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1372904
Comment: 10
Tam Nhãn Hao Thiên Lục
04/04/2020 07:18
Tổng quát: Dương Tiễn Hạ Phàm Diệt Trừ Yêu Quái Dưới Hình Hài Một Người Con Gái. Đọc sẽ rõ ~.~ :v
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2744256
Comment: 96
Cô Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng Đâu
04/04/2020 01:28
Tổng quát: Đọc rồi biết ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 122857
Comment: 7
Long Vương Truyền Thuyết
31/03/2020 08:48
Tổng quát: Theo Hồn Đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, con người trên Đấu La Đại Lục chinh phục hải dương, lại phát hiện hai mảnh Đại Lục. Hồn Thú cũng bị nhân loại Hồn Sư săn giết vô độ mà đi đến bờ vực diệt vong, ngủ say vô số năm Hồn Thú Chi Vương tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cuối cùng Tịnh thổ thức tỉnh, nó muốn dẫn dẫn còn sống tộc nhân, hướng nhân loại báo thù! Đường Vũ Lân lập chí muốn trở thành một vị Hồn Sư cường đại, mà khi Võ Hồn thức tỉnh lúc, thức tỉnh, lại là. . . Có một không hai chi tài, Long Vương chi tranh, chúng ta Long Vương truyền thuyết, để cho này bắt đầu. Xem thêm ...
- phần 1 xem ở đây
- phần 2 xem ở đây
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 717575
Comment: 5
Cửu Trùng Tử
02/04/2020 10:45
Tổng quát: Nữ chính tên Đậu Chiêu chết đi sống lại, vượt thời gian trở về thời lúc nhỏ, lần nữa tận mắt nhìn thấy cha mình dẫn mẹ kế về nhà, mẹ đẻ đau lòng tuyệt vọng mà tự sát. Thế nhưng, rốt cuộc đâu mới là sự thật? Bí mật trước khi mẹ đẻ chết, sự giả tạo dịu dàng của mẹ kế mới đến, thậm chí cô ấy cũng không biết cha mình lúc nào lại gả cô ấy vào cung! Đây là ngôi nhà nuôi dưỡng cô ấy sao? Là cha ruột sao? Đậu Chiêu hoang mang, nhưng cô ấy chỉ có thể cắn rang chịu đựng, hồi sinh cuộc sống của mình 1 lần nữa, điều này sẽ diễn biến tiếp… <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 211674
Comment: 9
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
31/03/2020 08:48
Tổng quát: Gia tộc bại sản,ngay cả vị hôn phu cũng cho cô cài số de. Giữa đêm khuya khoắt mưa tuyết rơi tán loạn,cô đã gặp được Kim chủ nhân Lệ Quân Trầm. Vì muốn cứu nguy cho gia tộc,cô đã bỏ đi lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của bản thân,để ủy lụy dưới chân của người đàn ông đó. Sau đêm đó,cô dắt theo Kim chủ nhân của mình khoa trương làm màu khoe sự giàu sang,nhưng không ngờ anh ta chính là... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1923550
Comment: 4
Trời Ban Cho Nam Thần Daddy
06/04/2020 07:38
Tổng quát: Mục Ninh Khê, con đường mà cô ấy đi xa nhất, chính là con đường của Mặc tổng! Năm năm trước, cô ấy giả thuốc độc cho một người đàn ông thể lực rất tốt. Năm năm sau, Manh Bảo đưa cô ấy đến trước mặt Tổng tài và nói:“Mami ơi, con tìm thấy papa rồi! Papa sẽ nuôi con, cũng sẽ yêu thương mami!” Mặc Khải ôm eo Mục Ninh Khê kéo lại, nói nhẹ nhàng:“Vợ à, đứa con thứ hai cần phải tranh thủ sớm, để chúng có tình cảm anh em tốt!” Mục Ninh Khê:….
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 86066
Comment: 1
Mai Nữ Đồng Tiểu Nộ
01/04/2020 11:56
Tổng quát: Cập nhật sau...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 345336
Comment: 6
Người yêu ẩn hình của ảnh đế
06/04/2020 01:18
Tổng quát: Sau khi “tử vong”, vai chính của một vở kịch sân khấu Sở Tiêu Tiêu trở thành linh hồn đi theo minh tinh Cố Hàn Tinh, ẩn hình ở tại nhà của minh tinh, cùng diễn vở kịch tình ái giữa người và quỷ. Một u linh luôn đi theo từ lúc anh là một minh tinh thần tượng chuyển hình thành ảnh đế phái thực lực, và trở thành hạt bụi được nâng niu trong tim của thiếu niên khuynh thế. Âm mưu, tính kế nối gót mà tới, càng khó vượt qua hơn là thân phận của hai người, “Nếu có một ngày em biến mất thì sao?”, “Tìm em, tiếp tục tình duyên của chúng ta”
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 367854
Comment: 3
Phò Mã! Không Nên A!
07/04/2020 11:48
Tổng quát: đang cập nhật...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 187813
Comment: 5
Vĩnh Hằng Chí Tôn
05/04/2020 08:48
Tổng quát: Vũ Chi Đỉnh Phong, Di Sơn Đảo Hải, Tróc Tinh Nã Nguyệt, nghịch loạn thời không!Kiếm cực kỳ cảnh, một kiếm thành Đạo, một kiếm thông thần, một kiếm phá vạn pháp!Niên thiếu Lý Phù Trần, ngẫu được kim sắc tiểu phù, linh hồn không ngừng tiến hóa, ở thiên tài này như mưa, cường giả Như Vân thế giới, lấy kiếm trong tay, du ngoạn sơn thuỷ tuyệt đỉnh.Thiên địa có lúc hủy diệt,riêng ta vĩnh hằng bất hủ.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 830909
Comment: 1
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối
06/04/2020 01:43
Tổng quát: Xuyên không thành công chúa của quốc vương? Cả thế giới đều trọng nam kinh nữ? Đại thần thì có thể tùy tiện xử chết công chúa một nước? vậy nên, để sống sót, cô chỉ có thể lấy lòng baba quốc vương và người anh trai nghịch ngợm của mình! Không, Cố Cô Cô không muốn vậy! Cô không chỉ không muốn lấy lòng đám đàn ông này, cô còn muốn cạnh tranh vương vị, làm nữ hoàng! Trước sự chứng kiến của hàng ngàn đại thần, cô dám mắng cha cô là shit! Nhưng lạ thay, sau khi mắng xong, phụ vương cô không chỉ không tức giận mà còn dùng thời gian rảnh của mình, cho cô nhìn ngắm thế giới mới…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 192123
Comment: 1
Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000
06/04/2020 07:08
Tổng quát: Một cô gái vì tò mò thám hiểm đã lọt vào đường hầm thời gian. Đến một thế giới khác, cô bị lầm tưởng là người máy sao hỏa! Chuyện gì sẽ xảy ra? <3 Ngoại truyện nè bạn
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 6898586
Comment: 348
Cưng Chiều Vợ Yêu
06/04/2020 06:28
Tổng quát: Rất HAY ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 645600
Comment: 14
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi
04/04/2020 05:48
Tổng quát: Vào một buổi tối đẹp trời, trăng thanh gió mát, tôi lại bị một người ở đâu nhảy ra cưỡng hôn, đã thế hôm sau lại còn bị một người đẹp trai không biết đến từ đâu nhảy ra bắt cóc. Nhọ, quá nhọ, Max nhọ!!! Trên đời còn cái gì nhọ hơn thế này nữa không chứ? Có, chắc chắn có, bằng chứng là, cái người đẹp trai không biết đến từ đâu bắt cóc tôi, người đó lại còn cho tôi đi học, mà còn là một trường quý tộc, OMG!! Nhưng mà, cái trường quý tộc này, ngày nào cũng có những cảnh bạo lực. Không biết thế nào, tôi lại gặp phải người đã cưỡng hôn tôi, người đó không phải là hạng lưu manh vớ vẩn đầu đường, mà hắn là đại ca xã hội đen... :v
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1640119
Comment: 25
Copyright © 2013 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyentranh1.info) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyentranh1@gmail.com