Đọc truyện tranh hay online tại TruyenTranh1

Hỏa phụng liêu nguyên

(Vừa cập nhật: 01/07/2020 10:48)
Tên khác:

Nguồn: Tổng hợp nhiều nguồn
Tình trang: Đang Tiến Hành
Số lượt xem: 107201 Người theo dõi: 45 Theo dõi truyện này
Hỏa phụng liêu nguyên Xếp hạng: 6.8/10 - 34 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Truyện kể về thời kỳ Tam quốc tranh bá nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Điểm đặc biệt ở đây là nhân vật trung tâm của truyện không phải là Tào Tháo, Lưu Bị hay Tôn Quyền như ta thường thấy ở các bộ truyện nói về thời kì này mà là Tư Mã Ý - người mà sau này đã cùng với gia tộc mình đánh bại tất cả các anh hùng khác, gom thiên hạ về thành 1 mối, chấm dứt 1 thời kỳ dài loạn lạc. Truyện mở đầu bằng cơn ác mộng mà Tư Mã Ý vẫn thường gặp: 1 người đàn ông trên ngai vàng phế truất ngôi vị của hoàng đế, bên ngoài bất chấp đám đông binh lính bao vây tấn công cùng bao nhiêu thương tích mà 1 người bình thường không thể chịu đựng nổi, tên tù vượt ngục vẫn bước từng bước từng bước một vào điện đòi món nợ máu với người đàn ông đó. Đó chỉ là cơn ác mộng hay là 1 điềm báo? Không ai nói được kể cả Tư Mã Ý. Nhưng cũng có ai có thời gian để quan tâm đến truyện ấy trong thời loạn lạc này chứ. Dù cố né tránh, cuối cùng dòng họ Tư Mã cũng phải bước vào vòng xoáy chiến tranh, và sự xuất hiện của họ đã làm thay đổi cả dòng lịch sử....
Hỏa phụng liêu nguyên
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
01/07/2020
2
30/06/2020
3
30/06/2020
4
04/06/2020
5
04/06/2020
6
04/06/2020
7
04/06/2020
8
04/06/2020
9
04/06/2020
10
28/11/2019
11
20/11/2019
12
25/07/2019
13
08/07/2019
14
23/05/2019
15
22/04/2019
16
21/04/2019
17
21/04/2019
18
21/04/2019
19
21/04/2019
20
21/04/2019
21
21/04/2019
22
21/04/2019
23
21/04/2019
24
21/04/2019
25
21/04/2019
26
21/04/2019
27
21/04/2019
28
21/04/2019
29
21/04/2019
30
21/04/2019
31
21/04/2019
32
21/04/2019
33
21/04/2019
34
21/04/2019
35
21/04/2019
36
21/04/2019
37
21/04/2019
38
21/04/2019
39
21/04/2019
40
21/04/2019
41
21/04/2019
42
21/04/2019
43
21/04/2019
44
21/04/2019
45
21/04/2019
46
21/04/2019
47
21/04/2019
48
21/04/2019
49
21/04/2019
50
21/04/2019
51
21/04/2019
52
21/04/2019
53
21/04/2019
54
21/04/2019
55
21/04/2019
56
21/04/2019
57
21/04/2019
58
21/04/2019
59
21/04/2019
60
21/04/2019
61
21/04/2019
62
21/04/2019
63
21/04/2019
64
21/04/2019
65
21/04/2019
66
21/04/2019
67
21/04/2019
68
21/04/2019
69
21/04/2019
70
21/04/2019
71
21/04/2019
72
21/04/2019
73
21/04/2019
74
21/04/2019
75
21/04/2019
76
21/04/2019
77
21/04/2019
78
21/04/2019
79
21/04/2019
80
21/04/2019
81
21/04/2019
82
21/04/2019
83
21/04/2019
84
21/04/2019
85
21/04/2019
86
21/04/2019
87
21/04/2019
88
21/04/2019
89
21/04/2019
90
21/04/2019
91
21/04/2019
92
21/04/2019
93
21/04/2019
94
21/04/2019
95
21/04/2019
96
21/04/2019
97
21/04/2019
98
21/04/2019
99
21/04/2019
100
21/04/2019
101
21/04/2019
102
21/04/2019
103
21/04/2019
104
21/04/2019
105
21/04/2019
106
21/04/2019
107
21/04/2019
108
21/04/2019
109
21/04/2019
110
21/04/2019
111
21/04/2019
112
21/04/2019
113
21/04/2019
114
21/04/2019
115
21/04/2019
116
21/04/2019
117
21/04/2019
118
21/04/2019
119
21/04/2019
120
21/04/2019
121
21/04/2019
122
21/04/2019
123
21/04/2019
124
21/04/2019
125
21/04/2019
126
21/04/2019
127
21/04/2019
128
21/04/2019
129
21/04/2019
130
21/04/2019
131
21/04/2019
132
21/04/2019
133
21/04/2019
134
21/04/2019
135
21/04/2019
136
21/04/2019
137
21/04/2019
138
21/04/2019
139
21/04/2019
140
21/04/2019
141
21/04/2019
142
21/04/2019
143
21/04/2019
144
21/04/2019
145
21/04/2019
146
21/04/2019
147
21/04/2019
148
21/04/2019
149
21/04/2019
150
21/04/2019
151
21/04/2019
152
21/04/2019
153
21/04/2019
154
21/04/2019
155
21/04/2019
156
21/04/2019
157
21/04/2019
158
21/04/2019
159
21/04/2019
160
21/04/2019
161
21/04/2019
162
21/04/2019
163
21/04/2019
164
21/04/2019
165
21/04/2019
166
21/04/2019
167
21/04/2019
168
21/04/2019
169
21/04/2019
170
21/04/2019
171
21/04/2019
172
21/04/2019
173
21/04/2019
174
21/04/2019
175
21/04/2019
176
21/04/2019
177
21/04/2019
178
21/04/2019
179
21/04/2019
180
21/04/2019
181
21/04/2019
182
21/04/2019
183
21/04/2019
184
21/04/2019
185
21/04/2019
186
21/04/2019
187
21/04/2019
188
21/04/2019
189
21/04/2019
190
21/04/2019
191
21/04/2019
192
21/04/2019
193
21/04/2019
194
21/04/2019
195
21/04/2019
196
21/04/2019
197
21/04/2019
198
21/04/2019
199
21/04/2019
200
21/04/2019
201
21/04/2019
202
21/04/2019
203
21/04/2019
204
21/04/2019
205
21/04/2019
206
21/04/2019
207
21/04/2019
208
21/04/2019
209
21/04/2019
210
21/04/2019
211
21/04/2019
212
21/04/2019
213
21/04/2019
214
21/04/2019
215
21/04/2019
216
21/04/2019
217
21/04/2019
218
21/04/2019
219
21/04/2019
220
21/04/2019
221
21/04/2019
222
21/04/2019
223
21/04/2019
224
21/04/2019
225
21/04/2019
226
21/04/2019
227
21/04/2019
228
21/04/2019
229
21/04/2019
230
21/04/2019
231
21/04/2019
232
21/04/2019
233
21/04/2019
234
21/04/2019
235
21/04/2019
236
21/04/2019
237
21/04/2019
238
21/04/2019
239
21/04/2019
240
21/04/2019
241
21/04/2019
242
21/04/2019
243
21/04/2019
244
21/04/2019
245
21/04/2019
246
21/04/2019
247
21/04/2019
248
21/04/2019
249
21/04/2019
250
21/04/2019
251
21/04/2019
252
21/04/2019
253
21/04/2019
254
21/04/2019
255
21/04/2019
256
21/04/2019
257
21/04/2019
258
21/04/2019
259
21/04/2019
260
21/04/2019
261
21/04/2019
262
21/04/2019
263
21/04/2019
264
21/04/2019
265
21/04/2019
266
21/04/2019
267
21/04/2019
268
21/04/2019
269
21/04/2019
270
21/04/2019
271
21/04/2019
272
21/04/2019
273
21/04/2019
274
21/04/2019
275
21/04/2019
276
21/04/2019
277
21/04/2019
278
21/04/2019
279
21/04/2019
280
21/04/2019
281
21/04/2019
282
21/04/2019
283
21/04/2019
284
21/04/2019
285
21/04/2019
286
21/04/2019
287
21/04/2019
288
21/04/2019
289
21/04/2019
290
21/04/2019
291
21/04/2019
292
21/04/2019
293
21/04/2019
294
21/04/2019
295
21/04/2019
296
21/04/2019
297
21/04/2019
298
21/04/2019
299
21/04/2019
300
21/04/2019
301
21/04/2019
302
21/04/2019
303
21/04/2019
304
21/04/2019
305
21/04/2019
306
21/04/2019
307
21/04/2019
308
21/04/2019
309
21/04/2019
310
21/04/2019
311
21/04/2019
312
21/04/2019
313
21/04/2019
314
21/04/2019
315
21/04/2019
316
21/04/2019
317
21/04/2019
318
21/04/2019
319
21/04/2019
320
21/04/2019
321
21/04/2019
322
21/04/2019
323
21/04/2019
324
21/04/2019
325
21/04/2019
326
21/04/2019
327
21/04/2019
328
21/04/2019
329
21/04/2019
330
21/04/2019
331
21/04/2019
332
21/04/2019
333
21/04/2019
334
21/04/2019
335
21/04/2019
336
21/04/2019
337
21/04/2019
338
21/04/2019
339
21/04/2019
340
21/04/2019
341
21/04/2019
342
21/04/2019
343
21/04/2019
344
21/04/2019
345
21/04/2019
346
21/04/2019
347
21/04/2019
348
21/04/2019
349
21/04/2019
350
21/04/2019
351
21/04/2019
352
21/04/2019
353
21/04/2019
354
21/04/2019
355
21/04/2019
356
21/04/2019
357
21/04/2019
358
21/04/2019
359
21/04/2019
360
21/04/2019
361
21/04/2019
362
21/04/2019
363
21/04/2019
364
21/04/2019
365
21/04/2019
366
21/04/2019
367
21/04/2019
368
21/04/2019
369
21/04/2019
370
21/04/2019
371
21/04/2019
372
21/04/2019
373
21/04/2019
374
21/04/2019
375
21/04/2019
376
21/04/2019
377
21/04/2019
378
21/04/2019
379
21/04/2019
380
21/04/2019
381
21/04/2019
382
21/04/2019
383
21/04/2019
384
21/04/2019
385
21/04/2019
386
21/04/2019
387
21/04/2019
388
21/04/2019
389
21/04/2019
390
21/04/2019
391
21/04/2019
392
21/04/2019
393
21/04/2019
394
21/04/2019
395
21/04/2019
396
21/04/2019
397
21/04/2019
398
21/04/2019
399
21/04/2019
400
21/04/2019
401
21/04/2019
402
21/04/2019
403
21/04/2019
404
21/04/2019
405
21/04/2019
406
21/04/2019
407
21/04/2019
408
21/04/2019
409
21/04/2019
410
21/04/2019
411
21/04/2019
412
21/04/2019
413
21/04/2019
414
21/04/2019
415
21/04/2019
416
21/04/2019
417
21/04/2019
418
21/04/2019
419
21/04/2019
420
21/04/2019
421
21/04/2019
422
21/04/2019
423
21/04/2019
424
21/04/2019
425
21/04/2019
426
21/04/2019
427
21/04/2019
428
21/04/2019
429
21/04/2019
430
21/04/2019
431
21/04/2019
432
21/04/2019
433
21/04/2019
434
21/04/2019
435
21/04/2019
436
21/04/2019
437
21/04/2019
438
21/04/2019
439
21/04/2019
440
21/04/2019
441
21/04/2019
442
21/04/2019
443
21/04/2019
444
21/04/2019
445
21/04/2019
446
21/04/2019
447
21/04/2019
448
21/04/2019
449
21/04/2019
450
21/04/2019
451
21/04/2019
452
21/04/2019
453
21/04/2019
454
21/04/2019
455
21/04/2019
456
21/04/2019
457
21/04/2019
458
21/04/2019
459
21/04/2019
460
21/04/2019
461
21/04/2019
462
21/04/2019
463
21/04/2019
464
21/04/2019
465
21/04/2019
466
21/04/2019
467
21/04/2019
468
21/04/2019
469
21/04/2019
470
21/04/2019
471
21/04/2019
472
21/04/2019
473
21/04/2019
474
21/04/2019
475
21/04/2019
476
21/04/2019
477
21/04/2019
478
21/04/2019
479
21/04/2019
480
21/04/2019
481
21/04/2019
482
21/04/2019
483
21/04/2019
484
21/04/2019
485
21/04/2019
486
21/04/2019
487
21/04/2019
488
21/04/2019
489
21/04/2019
490
21/04/2019
491
21/04/2019
492
21/04/2019
493
21/04/2019
494
21/04/2019
495
21/04/2019
496
21/04/2019
497
21/04/2019
498
21/04/2019
499
21/04/2019
500
21/04/2019
501
21/04/2019
502
21/04/2019
503
21/04/2019
504
21/04/2019
505
21/04/2019
506
21/04/2019
507
21/04/2019
508
21/04/2019
509
21/04/2019
510
21/04/2019
511
21/04/2019
512
21/04/2019
513
21/04/2019
514
21/04/2019
515
21/04/2019
516
21/04/2019
517
21/04/2019
518
21/04/2019
519
21/04/2019
520
21/04/2019
521
21/04/2019
522
21/04/2019
523
21/04/2019
524
21/04/2019
525
21/04/2019
526
21/04/2019
527
21/04/2019
528
21/04/2019
529
21/04/2019
530
21/04/2019
531
21/04/2019
532
21/04/2019
533
21/04/2019
534
21/04/2019
535
21/04/2019
536
21/04/2019
537
21/04/2019
538
21/04/2019
539
21/04/2019
540
21/04/2019
1
Bình luận
1
Truyện cùng loại
Hotboy Quốc Dân Là Nữ
07/07/2020 01:38
Tổng quát: ...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 196498
Comment: 8
Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương
10/07/2020 12:18
Tổng quát: Từ khi ở nhà cô, tôi bị bắt nạt rất nhiều. Muốn kết bạn nhưng vì béo mập nên bị bạn bè cô lập… sao đời người lại khó khăn như thế? Tôi chỉ muốn sống thật tốt! Sau một vụ tai nạn xe, lần nữa mở mắt ra, gì cơ? Đây là ma giới? Cha tôi là vua ma giới?! Người cha ma vương này quả thực cuồng cưng chiều con gái, ngay cả những tiểu ca ca cũng yêu chiều bảo bảo tôi đây tận trời, hạnh phúc quá!!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 106789
Comment: 7
101 Phương Pháp Của Tổng Tài
10/07/2020 02:58
Tổng quát: đang cập nhật ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 291886
Comment: 1
Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi
04/07/2020 03:28
Tổng quát: ...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 232
Comment: 0
Lăng Thiếu!  Nhẹ Một Chút,  Đau
06/07/2020 08:35
Tổng quát: Mạnh Trường Lăng là một cái cây vững chắc trong lòng A Nhuyễn. Từ ánh nhìn đầu tiên , cô đã không cầm lòng được mà yêu hắn. Tròn mười tám tuổi, cô được làm người phụ nữ của hắn, khát vọng một ngày kia có thể trở thành một người vợ được cưới hỏi đường hoàng. Cho đến khi hắn đem một nữ nhân trước mặt cô, cô mới hiểu được tình yêu mà mình đau khổ chờ mong hoá ra chỉ có một mình cô ảo tưởng.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 126475
Comment: 10
Gian Phi Như Thử Đa Kiều
06/07/2020 03:38
Tổng quát: Không biết càng là nữ nhân xinh đẹp, thì càng không thể tin lời nàng ta nói ra sao?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 200119
Comment: 6
Thần Y Yêu Hậu
05/07/2020 06:28
Tổng quát: Nàng là bất tử thân, có được y thuật mạnh nhất của gia tộc, xuyên việt trở thành một tiểu thư nghèo khổ, là tiểu thư soái phủ nhưng lại bị bị người khác ức hiếp ? muội muội ngây ngốc, mẫu thân ốm yếu, gia nô tàn nhẫn . . . Nàng nhất định phải thay đổi tất cả. Nhưng mà trong vận mệnh của nàng lại nhiều thêm một một yêu hoàng bị nàng vô tình thả ra từ quỷ vực. Hắn tàn nhẫn máu lạnh nhưng lại chung tình đối với nàng...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 123591
Comment: 4
Tổng Tài Daddy Đuổi Tới Nơi Rồi
09/07/2020 01:08
Tổng quát: Trên màn hình lớn chiếu ảnh thân mật của một đôi nam nữ… đó là vị hôn phu và em gái ruột! Nhược Vân Phi, người vốn dĩ là ngây thơ nhất nhưng lại trở thành mục tiêu chỉ trỏ của mọi người. Ba năm sau, cô đưa con mình về…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 110348
Comment: 2
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
10/07/2020 10:48
Tổng quát: Một đại tiểu thư kiêu ngạo ngang ngược chết đi, một thiên tài y học thế kỷ 21 xuyên việt đến. nàng y thuật cao siêu, tâm linh trong sáng, đối mặt với cha mẹ chồng không không thân, trượng phu không thương, còn có ánh mắt săm soi ghen tỵ của các cô vợ bé, chỉ dựa vào một con dao mổ nhỏ nhoi giẫm vợ bé, đạp tâm cơ, đánh đâu thắng đó. Thiếu soái trượng phu vốn coi nàng như cỏ rác nhưng bây giờ đêm đên trèo cửa sổ, bò lên giường của nàng, muốn trở thành một đôi uyên ương thiên trường địa cửu . . .
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 791572
Comment: 2
Vợ yêu cưới trước sủng sau
10/07/2020 02:28
Tổng quát: Rõ ràng là một đại tiểu thư thứ xuất, nhưng lại phải lưu lạc bên ngoài nhiều năm. Bởi vì Hạ Tinh mà gia tộc tìm về để liên hôn chỉ là một con mèo hoang, cái gì mà thiếu gia của Mục gia, thịnh thế bạch liên hoa, chỉ cần ngươi dám chọc giận ta, thì đừng trách ta ra tay không khách sáo! <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1889082
Comment: 2
Danh Môn Chí Ái
05/07/2020 09:48
Tổng quát: Một cuộc giao dịch đã bắt cô ấy phải hiến thân cho người đàn ông tôn kính nhất, đáng sợ nhất ở thành phố Đông Lăng. Ban ngày, cô ấy là một người con gái bình thường như bao cô gái khác nhưng ban đêm cô lại trở thành món đồ chơi của anh ta… Hai tay cô bị ép dưới ngực anh, khuôn mặt kinh hoảng: “Nếu anh dám làm loạn, tôi… tôi sẽ tố cáo anh.” Anh nhấc cằm cô lên, cười tà mị nói: “Cả cái thành phố Đông Lăng này là thiên hạ của tôi, em dám tố cáo tôi sao?”
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 888670
Comment: 6
Một Bông Hồng Đỏ Dành Riêng Cho Người
08/07/2020 09:18
Tổng quát: Ophelia bị ghét bỏ, vợ của Công tước Rosenstein trẻ tuổi, được đồn đại là một người phụ nữ độc đoán và phung phí tiền của. Tuy nhiên, tất cả đó là một chút thủ đoạn để che giấu sự cống hiến của cô dành cho chồng. Sau khi kết hôn, Ophelia sớm nhận ra Orpheus đã có tình nhân. Để ly dị anh ta, cô tiếp tục che mắt tất cả. Ophelia muốn nhanh chóng phá vỡ cuộc hôn nhân của mình trong khi, mặt khác, Orpheus từ chối để cô ấy đi…?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 10970
Comment: 2
Vĩnh Hằng Chí Tôn
10/07/2020 10:28
Tổng quát: Vũ Chi Đỉnh Phong, Di Sơn Đảo Hải, Tróc Tinh Nã Nguyệt, nghịch loạn thời không!Kiếm cực kỳ cảnh, một kiếm thành Đạo, một kiếm thông thần, một kiếm phá vạn pháp!Niên thiếu Lý Phù Trần, ngẫu được kim sắc tiểu phù, linh hồn không ngừng tiến hóa, ở thiên tài này như mưa, cường giả Như Vân thế giới, lấy kiếm trong tay, du ngoạn sơn thuỷ tuyệt đỉnh.Thiên địa có lúc hủy diệt,riêng ta vĩnh hằng bất hủ.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 837637
Comment: 1
Điện thoại của ta thông tam giới
07/07/2020 12:28
Tổng quát: Sinh viên đại học phổ thông- Lâm Hải, sau khi cập nhật Wechat, bị lôi kéo vào nhóm giao dịch của Thiên Đình, Cuộc sống từ nay trở về sau trở nên nhiều màu sắc, quả bàn đào đổi lấy mặt nạ đắp mặt, Kim Đan đổi thuốc lá, thứ lỗi cho không ký sổ!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 312288
Comment: 3
Sủng Thê Thành Nghiện: Lục Thiếu Sủng Từ Đáy Lòng
10/07/2020 12:28
Tổng quát: Trong một đêm, bạn trai trở thành vị hôn phu của em gái, mà cha mẹ của cô lại muốn bán cô cho lão già háo sắc chơi đùa. Bất đắc dĩ cô trốn vào phòng của anh, không ngờ rằng anh mới ngủ đã nghiện, cưỡng ép cầu gả. Từ đó cô 1 bước trở thành nàng dâu của diêm vương sống Lục Trạch Uyên ở kinh đô, khiến cho cha mẹ và người tình trước lo lắng bất an. Một đoạn tình yêu ngọt ngào sau hôn nhân cũng bắt đầu nảy sinh từ đó..........
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 372482
Comment: 8
Copyright © 2013 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyentranh1.info) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyentranh1@gmail.com