Đọc truyện tranh hay online tại TruyenTranh1

Ngự Linh Thế Giới

(Vừa cập nhật: 29/11/2020 03:18)
Tên khác:

Nguồn: hamtruyen
Tình trang: Đang Tiến Hành
Số lượt xem: 885272 Người theo dõi: 300 Theo dõi truyện này
Ngự Linh Thế Giới Xếp hạng: 10/10 - 263 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Một họa sĩ truyện tranh xuyên qua dị giới Đến lúc đó, hắn nhận ra 1 vấn đề "Ta không phải nhân vật chính ? Mà là nhân vật phản diện đối địch với nhân vật chính ?" "Cái kịch bản này không đúng nha!" Xem thêm
Ngự Linh Thế Giới
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
29/11/2020
2
26/11/2020
3
22/11/2020
4
19/11/2020
5
15/11/2020
6
12/11/2020
7
08/11/2020
8
05/11/2020
9
01/11/2020
10
29/10/2020
11
28/10/2020
12
21/10/2020
13
18/10/2020
14
16/10/2020
15
11/10/2020
16
08/10/2020
17
04/10/2020
18
01/10/2020
19
27/09/2020
20
24/09/2020
21
24/09/2020
22
20/09/2020
23
17/09/2020
24
13/09/2020
25
11/09/2020
26
06/09/2020
27
03/09/2020
28
03/09/2020
29
03/09/2020
30
03/09/2020
31
03/09/2020
32
03/09/2020
33
03/09/2020
34
03/09/2020
35
03/09/2020
36
03/09/2020
37
03/09/2020
38
03/09/2020
39
03/09/2020
40
03/09/2020
41
03/09/2020
42
03/09/2020
43
03/09/2020
44
03/09/2020
45
03/09/2020
46
03/09/2020
47
03/09/2020
48
03/09/2020
49
03/09/2020
50
03/09/2020
51
03/09/2020
52
03/09/2020
53
03/09/2020
54
03/09/2020
55
03/09/2020
56
03/09/2020
57
03/09/2020
58
03/09/2020
59
03/09/2020
60
03/09/2020
61
03/09/2020
62
03/09/2020
63
03/09/2020
64
03/09/2020
65
03/09/2020
66
03/09/2020
67
03/09/2020
68
03/09/2020
69
03/09/2020
70
03/09/2020
71
03/09/2020
72
03/09/2020
73
03/09/2020
74
03/09/2020
75
03/09/2020
76
03/09/2020
77
03/09/2020
78
03/09/2020
79
03/09/2020
80
03/09/2020
81
03/09/2020
82
03/09/2020
83
03/09/2020
84
03/09/2020
85
03/09/2020
86
03/09/2020
87
03/09/2020
88
03/09/2020
89
03/09/2020
90
03/09/2020
91
03/09/2020
92
03/09/2020
93
03/09/2020
94
03/09/2020
95
03/09/2020
96
03/09/2020
97
03/09/2020
98
03/09/2020
99
03/09/2020
100
03/09/2020
101
03/09/2020
102
03/09/2020
103
03/09/2020
104
03/09/2020
105
03/09/2020
106
03/09/2020
107
03/09/2020
108
03/09/2020
109
03/09/2020
110
03/09/2020
111
03/09/2020
112
03/09/2020
113
03/09/2020
114
03/09/2020
115
03/09/2020
116
03/09/2020
117
03/09/2020
118
03/09/2020
119
03/09/2020
120
03/09/2020
121
03/09/2020
122
03/09/2020
123
03/09/2020
124
03/09/2020
125
03/09/2020
126
03/09/2020
127
03/09/2020
128
03/09/2020
129
03/09/2020
130
03/09/2020
131
03/09/2020
132
03/09/2020
133
03/09/2020
134
03/09/2020
135
03/09/2020
136
03/09/2020
137
03/09/2020
138
03/09/2020
139
03/09/2020
140
03/09/2020
141
03/09/2020
142
03/09/2020
143
03/09/2020
144
03/09/2020
145
03/09/2020
146
03/09/2020
147
03/09/2020
148
03/09/2020
149
03/09/2020
150
03/09/2020
151
03/09/2020
152
03/09/2020
153
03/09/2020
154
03/09/2020
155
03/09/2020
156
03/09/2020
157
03/09/2020
158
03/09/2020
159
03/09/2020
160
03/09/2020
161
03/09/2020
162
03/09/2020
163
03/09/2020
164
03/09/2020
165
03/09/2020
166
03/09/2020
167
03/09/2020
168
03/09/2020
169
03/09/2020
170
03/09/2020
171
03/09/2020
172
03/09/2020
173
03/09/2020
174
03/09/2020
175
03/09/2020
176
03/09/2020
177
03/09/2020
178
03/09/2020
179
03/09/2020
180
03/09/2020
181
03/09/2020
182
03/09/2020
183
03/09/2020
184
03/09/2020
185
03/09/2020
186
03/09/2020
187
03/09/2020
188
03/09/2020
189
03/09/2020
190
03/09/2020
191
03/09/2020
192
03/09/2020
193
03/09/2020
194
03/09/2020
195
03/09/2020
196
03/09/2020
197
03/09/2020
198
03/09/2020
199
03/09/2020
200
03/09/2020
201
03/09/2020
202
03/09/2020
203
03/09/2020
204
03/09/2020
205
03/09/2020
206
03/09/2020
207
03/09/2020
208
03/09/2020
209
03/09/2020
210
03/09/2020
211
03/09/2020
212
03/09/2020
213
03/09/2020
214
03/09/2020
215
03/09/2020
216
03/09/2020
217
03/09/2020
218
03/09/2020
219
03/09/2020
220
03/09/2020
221
03/09/2020
222
03/09/2020
223
03/09/2020
224
03/09/2020
225
03/09/2020
226
03/09/2020
227
03/09/2020
228
03/09/2020
229
03/09/2020
230
03/09/2020
231
03/09/2020
232
03/09/2020
233
03/09/2020
234
03/09/2020
235
03/09/2020
236
03/09/2020
237
03/09/2020
238
03/09/2020
239
03/09/2020
240
03/09/2020
241
03/09/2020
242
03/09/2020
243
03/09/2020
244
03/09/2020
245
03/09/2020
246
03/09/2020
247
03/09/2020
248
03/09/2020
249
03/09/2020
250
03/09/2020
251
03/09/2020
252
03/09/2020
253
03/09/2020
254
03/09/2020
255
03/09/2020
256
03/09/2020
257
03/09/2020
258
03/09/2020
259
03/09/2020
260
03/09/2020
261
03/09/2020
262
03/09/2020
263
03/09/2020
264
03/09/2020
265
03/09/2020
266
03/09/2020
267
03/09/2020
268
03/09/2020
269
03/09/2020
270
03/09/2020
271
03/09/2020
272
03/09/2020
273
03/09/2020
274
03/09/2020
275
03/09/2020
276
03/09/2020
277
03/09/2020
278
03/09/2020
279
03/09/2020
280
03/09/2020
281
03/09/2020
282
03/09/2020
283
03/09/2020
284
03/09/2020
285
03/09/2020
286
03/09/2020
287
03/09/2020
288
03/09/2020
289
03/09/2020
290
03/09/2020
291
03/09/2020
292
03/09/2020
293
03/09/2020
294
03/09/2020
295
03/09/2020
296
03/09/2020
297
03/09/2020
298
03/09/2020
299
03/09/2020
300
03/09/2020
301
03/09/2020
302
03/09/2020
303
03/09/2020
304
03/09/2020
305
03/09/2020
306
03/09/2020
307
03/09/2020
308
03/09/2020
309
03/09/2020
310
03/09/2020
311
03/09/2020
312
03/09/2020
313
03/09/2020
314
03/09/2020
315
03/09/2020
316
03/09/2020
317
03/09/2020
318
03/09/2020
319
03/09/2020
320
03/09/2020
321
03/09/2020
322
03/09/2020
323
03/09/2020
324
03/09/2020
325
03/09/2020
326
03/09/2020
327
03/09/2020
328
03/09/2020
329
03/09/2020
330
03/09/2020
331
03/09/2020
332
03/09/2020
333
03/09/2020
334
03/09/2020
335
03/09/2020
336
03/09/2020
337
03/09/2020
338
03/09/2020
339
03/09/2020
340
03/09/2020
341
03/09/2020
342
03/09/2020
343
03/09/2020
344
03/09/2020
345
03/09/2020
346
03/09/2020
347
03/09/2020
348
03/09/2020
349
03/09/2020
350
03/09/2020
351
03/09/2020
352
03/09/2020
353
03/09/2020
354
03/09/2020
355
03/09/2020
356
03/09/2020
357
03/09/2020
358
03/09/2020
359
03/09/2020
360
03/09/2020
361
03/09/2020
362
03/09/2020
363
03/09/2020
364
03/09/2020
365
03/09/2020
366
03/09/2020
367
03/09/2020
368
03/09/2020
369
03/09/2020
370
03/09/2020
371
03/09/2020
372
03/09/2020
373
03/09/2020
374
03/09/2020
375
03/09/2020
376
03/09/2020
377
03/09/2020
378
03/09/2020
379
03/09/2020
380
03/09/2020
381
03/09/2020
382
03/09/2020
383
03/09/2020
384
03/09/2020
385
03/09/2020
386
03/09/2020
387
03/09/2020
388
03/09/2020
389
03/09/2020
390
03/09/2020
391
03/09/2020
392
03/09/2020
393
03/09/2020
394
03/09/2020
395
03/09/2020
396
03/09/2020
397
03/09/2020
398
03/09/2020
399
03/09/2020
400
03/09/2020
401
03/09/2020
402
03/09/2020
403
03/09/2020
404
03/09/2020
405
03/09/2020
406
03/09/2020
407
03/09/2020
408
03/09/2020
409
03/09/2020
410
03/09/2020
411
03/09/2020
412
03/09/2020
413
03/09/2020
414
03/09/2020
415
03/09/2020
416
03/09/2020
417
03/09/2020
418
03/09/2020
419
03/09/2020
420
03/09/2020
421
03/09/2020
422
03/09/2020
423
03/09/2020
424
03/09/2020
425
03/09/2020
426
03/09/2020
427
03/09/2020
428
03/09/2020
429
03/09/2020
430
03/09/2020
431
03/09/2020
432
03/09/2020
433
03/09/2020
434
03/09/2020
435
03/09/2020
436
03/09/2020
437
03/09/2020
438
03/09/2020
439
03/09/2020
440
03/09/2020
441
03/09/2020
442
03/09/2020
443
03/09/2020
444
03/09/2020
445
03/09/2020
446
03/09/2020
447
03/09/2020
448
03/09/2020
449
03/09/2020
450
03/09/2020
451
03/09/2020
452
03/09/2020
453
03/09/2020
454
03/09/2020
455
03/09/2020
456
03/09/2020
457
03/09/2020
458
03/09/2020
459
03/09/2020
460
03/09/2020
461
03/09/2020
462
03/09/2020
463
03/09/2020
464
03/09/2020
465
03/09/2020
466
03/09/2020
467
03/09/2020
468
03/09/2020
469
03/09/2020
470
03/09/2020
471
03/09/2020
472
03/09/2020
473
03/09/2020
474
03/09/2020
475
03/09/2020
476
03/09/2020
477
03/09/2020
478
03/09/2020
479
03/09/2020
1
Bình luận
LeeNa
Box
LeeNa Gửi vào: 18/06/2018 22:30
Hay quá 😭😭😭
tintin2831995
Box
tintin2831995 Gửi vào: 10/02/2018 22:17
Có ứng dụng đọc truyện tranh này hay lắm nè ae trên android
https://goo.gl/TMV3X2
1
Truyện cùng loại
Đế Vương Trắc
02/12/2020 08:38
Tổng quát: Hay lém ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2593150
Comment: 49
Vương Phi Kiêu Ngạo: Vương Gia Khó Tính Muốn Được Nuông Chiều
30/11/2020 10:38
Tổng quát: Đời trước diệt vong, một triều đại mới sinh ra, dùng những tố chất tu luyện nghịch thiên, phí phạm tài nguyên? 6 nguyên tố Thủy, Hỏa, Băng, Gió, Lôi, hoán đổi tự do, thượng tiên, khi mà hạt đậu được rắc lên, thần thú thượng cổ, xin khế ước; nàng là nữ vương toàn năng kiêu ngạo, định mệnh khó đổi thay? Vậy mà nàng ấy lại có ngày như thế này!
TT: Full Bộ
Lượt xem: 747959
Comment: 23
Hai Cách Tìm Gặp Người Yêu
02/12/2020 09:28
Tổng quát: Nam chính dùng hai thân phận khác nhau để tiếp cận nữ chính, nữ chính tưởng nam chính là hai người hoàn toàn khác nhau. Mỗi ngày cô đều bị kẹp giữa 2 người đàn ông, tưởng mình được hai người đàn ông theo đuổi. Cô dằn vặt, băn khoăn khi mình phải lòng với cả hai người đàn ông. Đối mặt với sự hãm hại của đôi nam nữ khốn nạn, cô tát mặt bốp bốp, kiên quyết trả thù.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 245371
Comment: 5
Bách Luyện Thành Thần
28/11/2020 02:28
Tổng quát: Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh....La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :). 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2637303
Comment: 2
Hoàng phi 9000 tuổi
01/12/2020 09:08
Tổng quát: Thống soái Diệp gia quân bất khả chiến bại, lại vì bị kẻ gian hãm hại, chết thảm sa trường. Ông trời thương xót, cho ta trọng sinh, không ngờ rằng lại thành một cung nhân! Còn xém chút nữa bị vương gia tàn phế đòi mạng!? Ai tới nói cho ta biết, vị vương gia này sao lại động một tý là đòi ôm? Còn muốn hôn!?? Một người là nô tài bị vứt bỏ, một người là vương gia chịu bao ánh mắt lạnh nhạt, cuộc gặp gỡ định mệnh, cùng nhau viết nên vương triều thịnh thế.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1543415
Comment: 34
Tuyệt Thế Võ Thần
01/12/2020 08:18
Tổng quát: Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 963199
Comment: 2
Manh Bảo Ngọt Ngào
03/12/2020 09:08
Tổng quát: Năm năm trước Diệp Mộng Tịch bị người nhà phản bội, mất đi người thân, người yêu, nhưng lại có được một nhóc con thiên tài. Cô thề đánh trống làm tinh thần hăng hái vực dậy, lại không ngờ… Hoắc Đình Sâm, hai ta không quen nhau! Trộm giống của ta xong là muốn quỵt nợ? Ai… Ai trộm! Vị nam thần nào đó xách phiên bản thu nhỏ của anh ta ra, bé cưng sợ co rúm: Mama, ba cứ xông vào, con cản không được… Đừng nói nó cản không được, cả cái đất nước này, thứ mà ba Hoắc Đình Sâm của nó muốn có, còn chạy được sao?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 50427
Comment: 0
Ngủ Ngon Trong Lâu Đài Của Quỷ
[]
25/11/2020 12:10
Tổng quát: Quỷ vương đã bắt công chúa và giam nàng vào lâu đài của hắn. Bọn quỷ rất... Thôi kệ bọn chúng, làm gì có ai quan tâm đến lũ quái dị như thế chứ! Anh hùng rất... Kệ anh hùng, độc giả không quan tâm đến bọn đực rựa này! Công chúa rất... Quên nói, đây mới là nhân vật chính của chúng ta. Cô ấy rất tỉnh và xinh gái!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 27
Comment: 0
Toàn Chức Pháp Sư
29/11/2020 02:38
Tổng quát: Tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới đại biến. Quen thuộc cao trung truyền thụ chính là phép thuật, nói cho mọi người muốn trở thành một tên xuất sắc Ma Pháp Sư. Ở lại đô thị ở ngoài du đãng tập kích nhân loại ma vật yêu thú, mắt nhìn chằm chằm. Tôn trọng khoa học thế giới đã biến thành tôn trọng phép thuật, một mực có như nhau lấy học tra đối xử giáo viên của chính mình, như nhau ánh mắt dị dạng bạn học, như nhau xã hội tầng dưới chót giãy dụa ba ba, như nhau thuần mỹ nhưng không thể bước đi không phải huyết thống muội muội... Bất quá, Mạc Phàm phát hiện tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể chủ tu nhất hệ phép thuật, chính mình nhưng là toàn hệ toàn năng pháp sư!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 515067
Comment: 1
Trục Phong Nguyệt, Dư Quân Hỉ
27/11/2020 05:28
Tổng quát: Đại Tống kiến triều đệ thập bát năm, Phượng Hoàng Sơn “Sương dã trại” nữ đương gia liêu vô song, không chịu nổi bà vú cả ngày lải nhải, quyết định tìm một người nam nhân, sinh hài tử! Đúng lúc vào lúc này, Đại Tống quốc chủ bất kham địa phương rung chuyển, đặc phái đương triều khác họ Vương gia cố khuynh thành, lên núi diệt phỉ. Trời quang trăng sáng cố khuynh thành, một thế hệ mỹ nam, lại là xuất sư tiệp thân chết trước, coi khinh nữ nhân hậu quả, chính là bị cái này đang lo vô pháp sinh bảo tiểu nữ tử, trói lại sơn, áp lên giường đất.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 189660
Comment: 10
Nguyên Tôn
02/12/2020 11:48
Tổng quát: Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ......... Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh. Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 747151
Comment: 20
Tướng Quân! Không Nên A!
01/12/2020 03:28
Tổng quát: Tướng quân mặt lạnh Lý Hạo một ngày nọ ngã lên người lang trung xinh đẹp Lâm Tầm Nhụy, không những túi tiền biến mất mà ngay cả trái tim cũng chẳng thấy đâu~
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 29851
Comment: 2
Nô Lệ Câm
03/12/2020 09:38
Tổng quát: Vương gia biến thái ngang ngược × Nô lệ câm yếu đuối gả thay người khác
Trấn Bắc Vương vừa ý thiên kim nhà Thẩm tri phủ, muốn nạp làm thê thiếp. Thẩm Ngọc -
nam nô bị câm của nhà Thẩm tri phủ - vì muốn mẫu thân được an hưởng tuổi già mà phải
che giấu thân phận nam nhân, thay thiên kim nhà tri phủ gả cho 'Diêm Vương sống' quyền
thế ngút trời - Trấn Bắc Vương Quân Huyền Kiêu. Thẩm Ngọc sợ thân phận bị bại lộ sẽ phải
bỏ mạng nơi vương phủ, chẳng ngờ lại dẫn đến sự chú ý của Quân Huyền Kiêu...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 102672
Comment: 2
Đưa Mami Về Nhà
01/12/2020 07:18
Tổng quát: "Tại sao 5 năm trước rơi vào tay hắn, 5 năm sau cũng là hắn vậy?!" Bạch Sơ Hiểu tức giận, nhấc cổ áo của Giang Thừa Dục, "Anh hại tôi đau khổ nhiều năm như vậy, định đền bù như thế nào?" Giang Thừa Dục cười tà mị, trở tay ôm cô: "Hai baby này thêm một đời yên vui có được không?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1745084
Comment: 43
Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra
29/11/2020 11:38
Tổng quát: Ông vua của làng giải trí đang hot Cố Hải bất ngờ xuyên không ngay chính trong buồng tắm của mình đến dị giới Chu Tước quốc. Rồi xa xui quỷ khiến lại biến thành Đế Hậu. Hành trình cùng ăn rồi ngủ, đấu đá chúng phi, loạn gian thần, bảo vệ cúc hoa...bắt đầu.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 892698
Comment: 4
Copyright © 2013 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyentranh1.info) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyentranh1@gmail.com