Đọc truyện tranh hay online tại TruyenTranh1

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

(Vừa cập nhật: 03/08/2020 11:18)
Tên khác:

Nguồn:
Tình trang: Đang Tiến Hành
Số lượt xem: 1282268 Người theo dõi: 321 Theo dõi truyện này
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi Xếp hạng: 9/10 - 526 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Tu tiên giới hiện đại, ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé, người người đều cảm thấy bất an. Mã Anh Hùng - Một nhân viên trị an trong lúc vô tình cứu được 1 cô gái tu tiên, đánh bậy đánh bạ mà bước lên con đường tu hành...
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
03/08/2020
2
03/08/2020
3
03/08/2020
4
03/08/2020
5
03/08/2020
6
03/08/2020
7
03/08/2020
8
03/08/2020
9
03/08/2020
10
03/08/2020
11
03/08/2020
12
03/08/2020
13
03/08/2020
14
03/08/2020
15
03/08/2020
16
03/08/2020
17
03/08/2020
18
03/08/2020
19
03/08/2020
20
03/08/2020
21
03/08/2020
22
03/08/2020
23
03/08/2020
24
03/08/2020
25
03/08/2020
26
03/08/2020
27
03/08/2020
28
03/08/2020
29
03/08/2020
30
03/08/2020
31
03/08/2020
32
03/08/2020
33
03/08/2020
34
03/08/2020
35
03/08/2020
36
03/08/2020
37
03/08/2020
38
13/05/2020
39
28/03/2020
40
25/03/2020
41
24/03/2020
42
20/03/2020
43
20/03/2020
44
20/03/2020
45
20/03/2020
46
20/03/2020
47
20/03/2020
48
20/03/2020
49
20/03/2020
50
20/03/2020
51
20/03/2020
52
20/03/2020
53
20/03/2020
54
20/03/2020
55
20/03/2020
56
20/03/2020
57
20/03/2020
58
20/03/2020
59
20/03/2020
60
20/03/2020
61
20/03/2020
62
20/03/2020
63
20/03/2020
64
20/03/2020
65
20/03/2020
66
20/03/2020
67
20/03/2020
68
20/03/2020
69
20/03/2020
70
20/03/2020
71
20/03/2020
72
20/03/2020
73
20/03/2020
74
20/03/2020
75
20/03/2020
76
20/03/2020
77
20/03/2020
78
20/03/2020
79
20/03/2020
80
20/03/2020
81
20/03/2020
82
20/03/2020
83
20/03/2020
84
20/03/2020
85
20/03/2020
86
20/03/2020
87
20/03/2020
88
20/03/2020
89
20/03/2020
90
20/03/2020
91
20/03/2020
92
20/03/2020
93
20/03/2020
94
20/03/2020
95
20/03/2020
96
20/03/2020
97
20/03/2020
98
20/03/2020
99
20/03/2020
100
20/03/2020
101
20/03/2020
102
20/03/2020
103
20/03/2020
104
20/03/2020
105
20/03/2020
106
20/03/2020
107
20/03/2020
108
20/03/2020
109
20/03/2020
110
20/03/2020
111
20/03/2020
112
20/03/2020
113
20/03/2020
114
20/03/2020
115
20/03/2020
116
20/03/2020
117
20/03/2020
118
20/03/2020
119
20/03/2020
120
20/03/2020
121
20/03/2020
122
20/03/2020
123
20/03/2020
124
20/03/2020
125
20/03/2020
126
20/03/2020
127
20/03/2020
128
20/03/2020
129
20/03/2020
130
20/03/2020
131
20/03/2020
132
20/03/2020
133
20/03/2020
134
20/03/2020
135
20/03/2020
136
20/03/2020
137
20/03/2020
138
20/03/2020
139
20/03/2020
140
20/03/2020
141
20/03/2020
142
20/03/2020
143
20/03/2020
144
20/03/2020
145
20/03/2020
146
20/03/2020
147
20/03/2020
148
20/03/2020
149
20/03/2020
150
20/03/2020
151
20/03/2020
152
20/03/2020
153
20/03/2020
154
20/03/2020
155
20/03/2020
156
20/03/2020
157
20/03/2020
158
20/03/2020
159
20/03/2020
160
20/03/2020
161
20/03/2020
162
20/03/2020
163
20/03/2020
164
20/03/2020
165
20/03/2020
166
20/03/2020
167
20/03/2020
168
20/03/2020
169
20/03/2020
170
20/03/2020
171
20/03/2020
172
20/03/2020
173
20/03/2020
174
20/03/2020
175
20/03/2020
176
20/03/2020
177
20/03/2020
178
20/03/2020
179
20/03/2020
180
20/03/2020
181
20/03/2020
182
20/03/2020
183
20/03/2020
184
20/03/2020
185
20/03/2020
186
20/03/2020
187
20/03/2020
188
20/03/2020
189
20/03/2020
190
20/03/2020
191
20/03/2020
192
20/03/2020
193
20/03/2020
194
20/03/2020
195
20/03/2020
196
20/03/2020
197
20/03/2020
198
20/03/2020
199
20/03/2020
200
20/03/2020
201
20/03/2020
202
20/03/2020
203
20/03/2020
204
20/03/2020
205
20/03/2020
206
20/03/2020
207
20/03/2020
208
20/03/2020
209
20/03/2020
210
20/03/2020
211
20/03/2020
212
20/03/2020
213
20/03/2020
214
20/03/2020
215
20/03/2020
216
20/03/2020
217
20/03/2020
218
20/03/2020
219
20/03/2020
220
20/03/2020
221
20/03/2020
222
20/03/2020
223
20/03/2020
224
20/03/2020
225
20/03/2020
226
20/03/2020
227
20/03/2020
228
20/03/2020
229
20/03/2020
230
20/03/2020
231
20/03/2020
232
20/03/2020
233
20/03/2020
234
20/03/2020
235
20/03/2020
236
20/03/2020
237
20/03/2020
238
20/03/2020
239
20/03/2020
240
20/03/2020
241
20/03/2020
242
20/03/2020
243
20/03/2020
244
20/03/2020
245
20/03/2020
246
20/03/2020
247
20/03/2020
248
20/03/2020
249
20/03/2020
250
20/03/2020
251
20/03/2020
252
20/03/2020
253
20/03/2020
254
20/03/2020
255
20/03/2020
256
20/03/2020
257
20/03/2020
258
20/03/2020
259
20/03/2020
260
20/03/2020
261
20/03/2020
262
20/03/2020
263
20/03/2020
264
20/03/2020
265
20/03/2020
266
20/03/2020
267
20/03/2020
268
20/03/2020
269
20/03/2020
270
20/03/2020
271
20/03/2020
272
20/03/2020
273
20/03/2020
274
20/03/2020
275
20/03/2020
276
20/03/2020
277
20/03/2020
278
20/03/2020
279
20/03/2020
280
20/03/2020
281
20/03/2020
282
20/03/2020
283
20/03/2020
284
20/03/2020
285
20/03/2020
286
20/03/2020
287
20/03/2020
288
20/03/2020
289
20/03/2020
290
20/03/2020
291
20/03/2020
292
20/03/2020
293
20/03/2020
294
20/03/2020
295
20/03/2020
296
20/03/2020
297
20/03/2020
298
20/03/2020
299
20/03/2020
300
20/03/2020
301
20/03/2020
302
20/03/2020
303
20/03/2020
304
20/03/2020
305
20/03/2020
306
20/03/2020
307
20/03/2020
308
20/03/2020
309
20/03/2020
310
20/03/2020
311
20/03/2020
312
20/03/2020
313
20/03/2020
314
20/03/2020
315
20/03/2020
316
20/03/2020
317
20/03/2020
318
20/03/2020
319
20/03/2020
320
20/03/2020
321
20/03/2020
322
20/03/2020
323
20/03/2020
324
20/03/2020
325
20/03/2020
326
20/03/2020
327
20/03/2020
328
20/03/2020
329
20/03/2020
330
20/03/2020
331
20/03/2020
332
20/03/2020
333
20/03/2020
334
20/03/2020
335
20/03/2020
336
20/03/2020
337
20/03/2020
338
20/03/2020
339
20/03/2020
340
20/03/2020
341
20/03/2020
342
20/03/2020
343
20/03/2020
344
20/03/2020
345
20/03/2020
346
20/03/2020
347
20/03/2020
348
20/03/2020
349
20/03/2020
350
20/03/2020
351
20/03/2020
352
20/03/2020
353
20/03/2020
354
20/03/2020
355
20/03/2020
356
20/03/2020
357
20/03/2020
358
20/03/2020
359
20/03/2020
360
20/03/2020
361
20/03/2020
362
20/03/2020
363
20/03/2020
364
20/03/2020
365
20/03/2020
366
20/03/2020
367
20/03/2020
368
20/03/2020
369
20/03/2020
370
20/03/2020
371
20/03/2020
372
20/03/2020
373
20/03/2020
374
20/03/2020
375
20/03/2020
376
20/03/2020
377
20/03/2020
378
20/03/2020
379
20/03/2020
380
20/03/2020
381
20/03/2020
382
20/03/2020
383
20/03/2020
384
20/03/2020
385
20/03/2020
386
20/03/2020
387
20/03/2020
388
20/03/2020
389
20/03/2020
390
20/03/2020
391
20/03/2020
392
20/03/2020
393
20/03/2020
394
20/03/2020
395
20/03/2020
396
20/03/2020
397
20/03/2020
398
20/03/2020
399
20/03/2020
400
20/03/2020
401
20/03/2020
402
20/03/2020
403
20/03/2020
404
20/03/2020
405
20/03/2020
406
20/03/2020
407
20/03/2020
408
20/03/2020
409
20/03/2020
410
20/03/2020
411
20/03/2020
412
20/03/2020
413
20/03/2020
414
20/03/2020
415
20/03/2020
416
20/03/2020
417
20/03/2020
418
20/03/2020
419
20/03/2020
420
20/03/2020
421
20/03/2020
422
20/03/2020
423
20/03/2020
424
20/03/2020
425
20/03/2020
426
20/03/2020
427
20/03/2020
428
20/03/2020
429
20/03/2020
430
20/03/2020
431
20/03/2020
432
20/03/2020
433
20/03/2020
434
20/03/2020
435
20/03/2020
436
20/03/2020
437
20/03/2020
438
20/03/2020
439
20/03/2020
440
20/03/2020
441
20/03/2020
442
20/03/2020
443
20/03/2020
444
20/03/2020
445
20/03/2020
446
20/03/2020
447
20/03/2020
448
20/03/2020
449
20/03/2020
450
20/03/2020
451
20/03/2020
452
20/03/2020
453
20/03/2020
454
20/03/2020
455
20/03/2020
456
20/03/2020
457
20/03/2020
458
20/03/2020
459
20/03/2020
460
20/03/2020
461
20/03/2020
462
20/03/2020
463
20/03/2020
464
20/03/2020
465
20/03/2020
466
20/03/2020
467
20/03/2020
468
20/03/2020
469
20/03/2020
470
20/03/2020
471
20/03/2020
472
20/03/2020
473
20/03/2020
474
20/03/2020
475
20/03/2020
476
20/03/2020
477
20/03/2020
478
20/03/2020
479
20/03/2020
480
20/03/2020
481
20/03/2020
482
20/03/2020
483
20/03/2020
484
20/03/2020
485
20/03/2020
486
20/03/2020
487
20/03/2020
488
20/03/2020
489
20/03/2020
490
20/03/2020
491
20/03/2020
492
20/03/2020
493
20/03/2020
494
20/03/2020
495
20/03/2020
496
20/03/2020
497
20/03/2020
498
20/03/2020
499
20/03/2020
500
20/03/2020
501
20/03/2020
502
20/03/2020
503
20/03/2020
504
20/03/2020
505
20/03/2020
506
20/03/2020
507
20/03/2020
508
20/03/2020
509
20/03/2020
510
20/03/2020
511
20/03/2020
512
20/03/2020
513
20/03/2020
514
20/03/2020
515
20/03/2020
516
20/03/2020
517
20/03/2020
518
20/03/2020
519
20/03/2020
520
20/03/2020
521
20/03/2020
522
20/03/2020
523
20/03/2020
524
20/03/2020
525
20/03/2020
526
20/03/2020
527
20/03/2020
528
20/03/2020
529
20/03/2020
530
20/03/2020
531
20/03/2020
532
20/03/2020
533
20/03/2020
534
20/03/2020
535
20/03/2020
536
20/03/2020
537
20/03/2020
538
20/03/2020
539
20/03/2020
540
20/03/2020
541
20/03/2020
542
20/03/2020
543
20/03/2020
544
20/03/2020
545
20/03/2020
546
20/03/2020
547
20/03/2020
548
20/03/2020
549
20/03/2020
550
20/03/2020
551
20/03/2020
552
20/03/2020
553
20/03/2020
554
20/03/2020
555
20/03/2020
556
20/03/2020
1
Bình luận
taodeptrai
Box
taodeptrai Gửi vào: 07/11/2018 2:13
chac toi chap may tram luon do
taodeptrai
Box
taodeptrai Gửi vào: 03/11/2018 0:19
mau ra chap moi hong qua haaaaaaaaaaaaa
taodeptrai
Box
taodeptrai Gửi vào: 24/10/2018 0:24
mau ra chap moi di AD oiiiiiiiii
taodeptrai
Box
taodeptrai Gửi vào: 04/10/2018 21:54
Lau vay roi ma sao chua ra chap moi nua vay
lethiphan0606
Box
lethiphan0606 Gửi vào: 23/09/2018 9:37
à men ....
Sirius
Box
Sirius Gửi vào: 19/09/2018 9:37
Het anime chuong may vay ban
Vaicakhua
Box
Vaicakhua Gửi vào: 09/09/2018 2:09
Sao lay vay chua ra chao nua vay ad
Vaicakhua
Box
Vaicakhua Gửi vào: 15/08/2018 0:37
Chuyen nay hay cuc ky luon
Vaicakhua
Box
Vaicakhua Gửi vào: 14/08/2018 9:57
Khi nao moi co tap moi vay

Ad em Muon co nhieu tap moi hon plzzzzzzzz
chiten
Box
chiten Gửi vào: 07/06/2016 22:18
hóng
1 2
Truyện cùng loại
Yêu Thần Ký
02/08/2020 10:59
Tổng quát: Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong... Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán... Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi... :v
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 3090854
Comment: 1
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
03/08/2020 08:48
Tổng quát: Một đại tiểu thư kiêu ngạo ngang ngược chết đi, một thiên tài y học thế kỷ 21 xuyên việt đến. nàng y thuật cao siêu, tâm linh trong sáng, đối mặt với cha mẹ chồng không không thân, trượng phu không thương, còn có ánh mắt săm soi ghen tỵ của các cô vợ bé, chỉ dựa vào một con dao mổ nhỏ nhoi giẫm vợ bé, đạp tâm cơ, đánh đâu thắng đó. Thiếu soái trượng phu vốn coi nàng như cỏ rác nhưng bây giờ đêm đên trèo cửa sổ, bò lên giường của nàng, muốn trở thành một đôi uyên ương thiên trường địa cửu . . .
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 843733
Comment: 2
Thiện Lương Tử Thần
30/07/2020 10:18
Tổng quát: Truyện Thiện Lương Tử Thần, nói về nhân vật chính A Khờ xuất thân từ một tên trộm, nhưng tính tình hiền lành, trong một lần ăn trộm bị một Luyện Kim Thuật Sĩ tại vì muốn sáng tạo một thần khí mà bị bắt đi. Vận mệnh của A Khờ từ đó thay đổi, vận mệnh đưa đẩy A Khờ cứu được đại lục đệ nhất sát thủ “Minh Vương”. Minh Vương vì muốn báo thù, cưỡng ép A Khờ tới một tiểu trấn hẻo lánh, và truyền thụ lại hết tất cả võ công bản thân đã học được cho A Khờ. Sống với một sát thủ như vậy A Khờ sẽ biến thành một ác ma chứ? A Khờ đã theo Âu Văn học tập được những tuyệt thế võ kĩ, trên con đường báo thù, quen biết từng người từng người bạn tốt, dưới sự giúp đỡ của chúng họ, A Khờ dần dần trưởng thành. Lịch trình mạo hiểm gian nan làm cho A Khờ trở nên mạnh mẽ, trong cuộc trò chuyện với Thần Vương, A Khờ hiểu ra: tự mình là Tử Thần Mãn Đa Ân, là con của Thần Vương và Minh Vương. Thế giới với tình thân, làm hắn khó xử, hắn sẽ làm thế nào đây? Tất cả đều nằm trong truyện Thiện Lương Tử Thần...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 725971
Comment: 62
Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
03/08/2020 09:48
Tổng quát: Truyện Hay không cần giới thiệu <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 5252986
Comment: 51
Thông Linh Phi
03/08/2020 09:28
Tổng quát: Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và (các) vương gia =))... <3, Truyện cùng tác giả nè mọi người Tướng quân xin xuất chinh.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 20670808
Comment: 265
Ánh Sáng Cuối Con Đường
28/07/2020 08:18
Tổng quát: King Grey là người sở hữu tất cả trong một thế giới bị Võ thuật chi phối. Nhưng đi đôi với một sức mạnh to lớn lại là sự cô độc không hồi kết. Thế nên, mặc dù vẻ bên ngoài là một quốc vương mạnh mẽ, nhưng sâu trong thâm tâm lại là một kẻ yếu đuối không có ý chí. Nhưng sau đó lại được tái sinh trong một thế giới fantasy để làm lại một cuộc đời mới. Tuy nhuyên đâu dễ ăn đến thế ? Đằng sau sự hòa bình của thế giới này có vẻ tồn tại một mối đe dọa khủng khiếp nào đó. Với trọng trách lớn lao đó, lý do anh main nhà ta chuyển sinh đến đây là gì ?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 51037
Comment: 3
Tiên Nghịch
02/08/2020 08:33
Tổng quát: Vương Lâm một cái thiếu niên bình thường, tình cờ có được 1 cái danh nghạch trắc thí vào 1 môn phái tu tiên xuống dốc của Triệu quốc, vì thiếu linh căn, vì một hiểu nhầm tai hại, vì một khối thiết tinh và nhờ có được một "thần bí hạt châu". Hắn đã bước lên con đường tu tiên và trên con đường tu tiên hắn sẽ đối mặt với chuyện gì ?
Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên?
Tu tiên là vô tình hay hữu tình?
Hãy dõi theo bước chân của Vương Lâm để biết
Link đọc truyện chữ Tiên Nghịch

TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 456952
Comment: 1
Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc
03/08/2020 02:18
Tổng quát: Lăng Tiêu tính cách ngay thẳng, nhanh nhẹn bất ngờ xuyên không về thế giới tu tiên, trở thành Cửu Dương Chi Thể Lâm Tiếu Tiếu. Cửu Dương Chi Thể là thiên sinh của LƯ( Lô) Đỉnh Chi Thể, Lâm Tiếu Tiếu tư cách là Đại Năng Thượng Quan Lục của Lư Đỉnh, vào lúc chuẩn bị thị tẩm tiền tịch thì bị Lư Đỉnh khác hại chết...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 44275
Comment: 1
Vua Cướp Biển
01/08/2020 09:38
Tổng quát: One Piece xoay quanh 1 nhóm cướp biển được gọi là Băng Hải tặc Mũ Rơm - Straw Hat Pirates - được thành lập và lãnh đạo bởi thuyền trưởng Monkey D. Luffy. Cậu bé Luffy có ước mơ tìm thấy kho báu vĩ đại nhất, One Piece, của Vua Hải Tặc đời trước Gold D. Roger và trở thành Vua Hải Tặc đời kế tiếp. Ở Việt Nam hiện nay, truyện đang được Nhà xuất bản Thanh Hóa xuất bản nhưng không có bản quyền, với tên gọi là Đảo Hải tặc Cốt truyện: Monkey D. Luffy, 1 cậu bé rất thích hải tặc có ước mơ tìm được kho báu One Piece và trở thành Vua hải tặc - Pirate King. Lúc nhỏ, Luffy tình cờ ăn phải trái quỉ (Devil Fruit) Gomu Gomu, nó cho cơ thể cậu khả năng co dãn đàn hồi như cao su nhưng đổi lại cậu sẽ không bao giờ biết bơi. Sau đó Luffy lại được Shank cứu thoát tuy nhiên ông ta bị mất 1 cánh tay. Sau đấy Shank chia tay Luffy và để lại cho cậu cái mũ rơm (Straw Hat) và nói rằng: "Sau này bao giờ thành cướp biển hãy gặp ta và trả lại nó". Chính lời nói này đã thúc đầy Luffy trở thành 1 cướp biển thật sự.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1372974
Comment: 1
Tướng quân xin xuất chinh
04/08/2020 09:18
Tổng quát: Đọc rồi biết, cùng tác giả với Thông Linh Phi đó.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 3453455
Comment: 5
Nông Nữ Thù Sắc
31/07/2020 01:48
Tổng quát: ...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 536793
Comment: 9
101 Phương Pháp Của Tổng Tài
02/08/2020 11:28
Tổng quát: đang cập nhật ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 317013
Comment: 1
Cửu Khuyết Phong Hoa
03/08/2020 08:38
Tổng quát: Lòng tốt của cô đổi lại là phu quân vô tình, trưởng tỷ vô nghĩa. Mối thù này, mối hận này, chỉ có thể lấy máu để trả! Phu quân từng kề bên cô đột nhiên trở thành đối thủ! Giờ đây, cô không cho phép mình bị thao túng nữa! Cô muốn đích thân giết chết kẻ thù, sống tốt đời mình…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 201257
Comment: 3
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ
03/08/2020 10:30
Tổng quát: Đọc rồi biết...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 43201
Comment: 2
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai
03/08/2020 06:38
Tổng quát: Ba bị mất tích lúc 3 tuổi, 15 tuổi bị đánh đứt gân tay, 16 tuổi mẹ bị chết vì tai nan xe, 19 tuổi chú ruột bị hãm hại, 22 tuổi bị chồng và bạn thân của mình thiêu chết cháy. Có lẽ ông trời đồng tình cho nên để nàng trọng sinh về năm 15 tuổi.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1418961
Comment: 35
Copyright © 2013 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyentranh1.info) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyentranh1@gmail.com