Đọc truyện tranh hay online tại TruyenTranh1

Thông Linh Phi

(Vừa cập nhật: 23/02/2020 09:38)
Tên khác:

Tác giả:
Nguồn: Lục Dương; Ntruyen.info
Tình trang: Đang Tiến Hành
Số lượt xem: 18828780 Người theo dõi: 3758 Theo dõi truyện này
Thông Linh Phi Xếp hạng: 10/10 - 7336 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và (các) vương gia =))... <3, Truyện cùng tác giả nè mọi người Tướng quân xin xuất chinh.
Thông Linh Phi
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
21/02/2020
2
20/02/2020
3
18/02/2020
4
17/02/2020
5
15/02/2020
6
13/02/2020
7
10/02/2020
8
09/02/2020
9
07/02/2020
10
06/02/2020
11
03/02/2020
12
02/02/2020
13
31/01/2020
14
30/01/2020
15
29/01/2020
16
28/01/2020
17
27/01/2020
18
26/01/2020
19
25/01/2020
20
24/01/2020
21
23/01/2020
22
20/01/2020
23
19/01/2020
24
17/01/2020
25
16/01/2020
26
13/01/2020
27
12/01/2020
28
09/01/2020
29
09/01/2020
30
07/01/2020
31
06/01/2020
32
05/01/2020
33
05/01/2020
34
04/01/2020
35
03/01/2020
36
02/01/2020
37
02/01/2020
38
30/12/2019
39
29/12/2019
40
28/12/2019
41
27/12/2019
42
26/12/2019
43
25/12/2019
44
23/12/2019
45
22/12/2019
46
19/12/2019
47
19/12/2019
48
17/12/2019
49
15/12/2019
50
12/12/2019
51
12/12/2019
52
09/12/2019
53
08/12/2019
54
07/12/2019
55
05/12/2019
56
02/12/2019
57
01/12/2019
58
30/11/2019
59
28/11/2019
60
25/11/2019
61
24/11/2019
62
23/11/2019
63
21/11/2019
64
18/11/2019
65
17/11/2019
66
15/11/2019
67
14/11/2019
68
11/11/2019
69
10/11/2019
70
08/11/2019
71
07/11/2019
72
05/11/2019
73
04/11/2019
75
31/10/2019
76
31/10/2019
77
29/10/2019
78
28/10/2019
79
26/10/2019
80
25/10/2019
81
24/10/2019
82
24/10/2019
83
21/10/2019
84
20/10/2019
85
19/10/2019
86
17/10/2019
87
13/10/2019
88
12/10/2019
89
10/10/2019
90
10/10/2019
91
08/10/2019
92
07/10/2019
93
06/10/2019
94
06/10/2019
95
04/10/2019
96
04/10/2019
97
03/10/2019
98
03/10/2019
99
29/09/2019
100
29/09/2019
101
26/09/2019
102
26/09/2019
103
22/09/2019
104
22/09/2019
105
19/09/2019
106
19/09/2019
107
16/09/2019
108
15/09/2019
109
13/09/2019
110
13/09/2019
111
12/09/2019
112
12/09/2019
113
08/09/2019
114
08/09/2019
115
05/09/2019
116
05/09/2019
117
01/09/2019
118
01/09/2019
119
29/08/2019
120
29/08/2019
121
25/08/2019
122
25/08/2019
123
22/08/2019
124
22/08/2019
125
18/08/2019
126
18/08/2019
127
15/08/2019
128
15/08/2019
129
11/08/2019
130
11/08/2019
131
10/08/2019
132
10/08/2019
133
09/08/2019
134
07/08/2019
135
04/08/2019
136
01/08/2019
137
01/08/2019
138
28/07/2019
139
28/07/2019
140
25/07/2019
141
25/07/2019
142
21/07/2019
143
21/07/2019
144
18/07/2019
145
18/07/2019
146
15/07/2019
147
13/07/2019
148
12/07/2019
149
11/07/2019
150
11/07/2019
151
07/07/2019
152
04/07/2019
153
04/07/2019
154
30/06/2019
155
30/06/2019
156
27/06/2019
157
23/06/2019
158
23/06/2019
159
20/06/2019
160
20/06/2019
161
16/06/2019
162
16/06/2019
163
13/06/2019
164
13/06/2019
165
10/06/2019
166
09/06/2019
167
06/06/2019
168
06/06/2019
169
02/06/2019
170
02/06/2019
171
30/05/2019
172
29/05/2019
173
26/05/2019
174
26/05/2019
175
23/05/2019
176
23/05/2019
177
18/05/2019
178
16/05/2019
179
16/05/2019
180
12/05/2019
181
09/05/2019
182
09/05/2019
183
05/05/2019
184
05/05/2019
185
04/05/2019
186
03/05/2019
187
03/05/2019
188
02/05/2019
189
02/05/2019
190
01/05/2019
191
29/04/2019
192
28/04/2019
193
25/04/2019
194
25/04/2019
195
22/04/2019
196
22/04/2019
197
22/04/2019
198
22/04/2019
199
22/04/2019
200
22/04/2019
201
22/04/2019
202
22/04/2019
203
22/04/2019
204
22/04/2019
205
22/04/2019
206
22/04/2019
207
22/04/2019
208
22/04/2019
209
22/04/2019
210
22/04/2019
211
22/04/2019
212
22/04/2019
213
22/04/2019
214
22/04/2019
215
22/04/2019
216
22/04/2019
217
22/04/2019
218
22/04/2019
219
22/04/2019
220
22/04/2019
221
22/04/2019
222
22/04/2019
223
22/04/2019
224
22/04/2019
225
22/04/2019
226
22/04/2019
227
22/04/2019
228
22/04/2019
229
22/04/2019
230
22/04/2019
231
22/04/2019
232
22/04/2019
233
22/04/2019
234
22/04/2019
235
22/04/2019
236
22/04/2019
237
22/04/2019
238
22/04/2019
239
22/04/2019
240
22/04/2019
241
22/04/2019
242
22/04/2019
243
22/04/2019
244
22/04/2019
245
22/04/2019
246
22/04/2019
247
22/04/2019
248
22/04/2019
249
22/04/2019
250
22/04/2019
251
22/04/2019
252
22/04/2019
253
22/04/2019
254
22/04/2019
255
22/04/2019
256
22/04/2019
257
22/04/2019
258
22/04/2019
259
22/04/2019
260
22/04/2019
261
22/04/2019
262
22/04/2019
263
22/04/2019
264
22/04/2019
265
22/04/2019
266
22/04/2019
267
22/04/2019
268
22/04/2019
269
22/04/2019
270
22/04/2019
271
22/04/2019
272
22/04/2019
273
22/04/2019
274
22/04/2019
275
22/04/2019
276
22/04/2019
277
22/04/2019
278
22/04/2019
279
22/04/2019
280
22/04/2019
281
22/04/2019
282
22/04/2019
283
22/04/2019
284
22/04/2019
285
22/04/2019
286
22/04/2019
287
22/04/2019
288
22/04/2019
289
22/04/2019
290
22/04/2019
291
22/04/2019
292
22/04/2019
293
22/04/2019
294
22/04/2019
295
22/04/2019
296
22/04/2019
297
22/04/2019
298
22/04/2019
299
22/04/2019
300
22/04/2019
301
22/04/2019
302
22/04/2019
303
22/04/2019
304
01/11/2018
305
01/11/2018
306
31/10/2018
307
30/10/2018
308
29/10/2018
309
28/10/2018
310
25/10/2018
311
25/10/2018
312
22/10/2018
313
21/10/2018
314
19/10/2018
315
18/10/2018
316
15/10/2018
317
14/10/2018
318
12/10/2018
319
11/10/2018
320
09/10/2018
321
08/10/2018
322
06/10/2018
323
05/10/2018
324
04/10/2018
325
04/10/2018
326
01/10/2018
327
30/09/2018
328
28/09/2018
329
27/09/2018
330
26/09/2018
331
25/09/2018
332
24/09/2018
333
23/09/2018
334
23/09/2018
335
21/09/2018
336
20/09/2018
337
17/09/2018
338
16/09/2018
339
14/09/2018
340
13/09/2018
341
10/09/2018
342
09/09/2018
343
07/09/2018
344
06/09/2018
345
01/09/2018
346
01/09/2018
347
30/08/2018
348
30/08/2018
349
26/08/2018
350
26/08/2018
351
23/08/2018
352
23/08/2018
353
22/08/2018
354
21/08/2018
355
20/08/2018
356
19/08/2018
357
16/08/2018
358
16/08/2018
359
13/08/2018
360
13/08/2018
361
09/08/2018
362
09/08/2018
363
05/08/2018
364
05/08/2018
365
02/08/2018
366
02/08/2018
367
30/07/2018
368
29/07/2018
369
29/07/2018
370
28/07/2018
371
27/07/2018
372
27/07/2018
373
26/07/2018
374
26/07/2018
375
22/07/2018
376
22/07/2018
377
19/07/2018
378
19/07/2018
379
15/07/2018
380
15/07/2018
381
12/07/2018
382
12/07/2018
383
09/07/2018
384
08/07/2018
385
05/07/2018
386
05/07/2018
387
02/07/2018
388
01/07/2018
389
28/06/2018
390
28/06/2018
391
24/06/2018
392
24/06/2018
393
21/06/2018
394
21/06/2018
395
19/06/2018
396
18/06/2018
397
17/06/2018
398
17/06/2018
399
14/06/2018
400
14/06/2018
401
10/06/2018
402
10/06/2018
403
07/06/2018
404
07/06/2018
405
04/06/2018
406
04/06/2018
407
03/06/2018
408
03/06/2018
409
31/05/2018
410
31/05/2018
411
27/05/2018
412
27/05/2018
413
24/05/2018
414
24/05/2018
415
20/05/2018
416
20/05/2018
417
17/05/2018
418
17/05/2018
419
14/05/2018
420
13/05/2018
421
10/05/2018
422
10/05/2018
423
04/05/2018
424
04/05/2018
425
03/05/2018
426
03/05/2018
427
02/05/2018
428
02/05/2018
429
01/05/2018
430
01/05/2018
431
26/04/2018
432
26/04/2018
433
19/04/2018
434
19/04/2018
435
12/04/2018
436
12/04/2018
437
05/04/2018
438
05/04/2018
439
29/03/2018
440
29/03/2018
441
22/03/2018
442
22/03/2018
443
15/03/2018
444
15/03/2018
445
08/03/2018
446
08/03/2018
447
03/03/2018
448
02/03/2018
449
01/03/2018
450
01/03/2018
451
22/02/2018
452
22/02/2018
453
15/02/2018
454
15/02/2018
455
15/02/2018
456
15/02/2018
457
08/02/2018
458
08/02/2018
459
04/02/2018
460
04/02/2018
461
03/02/2018
462
03/02/2018
463
02/02/2018
464
01/02/2018
465
01/02/2018
466
25/01/2018
467
25/01/2018
468
18/01/2018
469
18/01/2018
470
11/01/2018
471
11/01/2018
472
04/01/2018
473
04/01/2018
474
03/01/2018
475
02/01/2018
476
02/01/2018
477
28/12/2017
478
28/12/2017
479
27/12/2017
480
24/12/2017
481
21/12/2017
482
21/12/2017
483
14/12/2017
484
14/12/2017
485
07/12/2017
486
07/12/2017
487
30/11/2017
488
30/11/2017
489
23/11/2017
490
23/11/2017
491
16/11/2017
492
16/11/2017
493
11/11/2017
494
09/11/2017
495
09/11/2017
496
02/11/2017
497
02/11/2017
498
01/11/2017
499
31/10/2017
500
26/10/2017
501
26/10/2017
502
19/10/2017
503
19/10/2017
504
12/10/2017
505
12/10/2017
506
08/10/2017
507
07/10/2017
508
06/10/2017
509
06/10/2017
510
05/10/2017
511
29/09/2017
512
28/09/2017
513
21/09/2017
514
21/09/2017
515
14/09/2017
516
14/09/2017
517
07/09/2017
518
07/09/2017
519
01/09/2017
520
31/08/2017
521
24/08/2017
522
24/08/2017
523
17/08/2017
524
17/08/2017
525
10/08/2017
526
10/08/2017
527
04/08/2017
528
27/07/2017
529
27/07/2017
530
22/07/2017
531
21/07/2017
532
14/07/2017
533
06/07/2017
534
30/06/2017
535
29/06/2017
536
23/06/2017
537
22/06/2017
538
16/06/2017
539
09/06/2017
540
03/06/2017
541
01/06/2017
542
26/05/2017
543
25/05/2017
544
23/05/2017
545
18/05/2017
546
18/05/2017
547
11/05/2017
548
11/05/2017
549
05/05/2017
550
04/05/2017
551
28/04/2017
552
23/04/2017
553
21/04/2017
554
20/04/2017
555
14/04/2017
556
07/04/2017
557
06/04/2017
558
30/03/2017
559
24/03/2017
560
23/03/2017
561
17/03/2017
562
16/03/2017
563
09/03/2017
564
09/03/2017
565
03/03/2017
566
26/02/2017
567
19/02/2017
568
16/02/2017
569
05/02/2017
570
28/01/2017
571
26/01/2017
572
26/01/2017
573
19/01/2017
574
19/01/2017
575
12/01/2017
576
05/01/2017
577
02/01/2017
578
26/12/2016
579
22/12/2016
580
15/12/2016
581
03/12/2016
582
01/12/2016
583
24/11/2016
584
17/11/2016
585
06/11/2016
586
03/11/2016
587
27/10/2016
588
20/10/2016
589
20/10/2016
590
13/10/2016
591
13/10/2016
592
06/10/2016
593
29/09/2016
594
23/09/2016
595
22/09/2016
596
15/09/2016
597
08/09/2016
598
01/09/2016
599
25/08/2016
600
18/08/2016
601
11/08/2016
602
04/08/2016
603
28/07/2016
604
22/07/2016
605
14/07/2016
606
14/07/2016
607
07/07/2016
608
07/07/2016
609
01/07/2016
610
24/06/2016
611
18/06/2016
612
11/06/2016
613
04/06/2016
614
27/05/2016
615
19/05/2016
616
12/05/2016
617
10/05/2016
618
09/05/2016
619
08/05/2016
620
08/05/2016
621
07/05/2016
622
06/05/2016
623
05/05/2016
624
05/05/2016
625
04/05/2016
626
04/05/2016
627
03/05/2016
628
03/05/2016
629
03/05/2016
630
03/05/2016
1
Bình luận
bạch y vân nhi
Box
bạch y vân nhi Gửi vào: 10/02/2020 13:39
trời ơi vương gia hành hạ vương phi ghê quá
anh nhi
Box
anh nhi Gửi vào: 10/02/2020 13:20
cuối cùng cũng đợi được ngày này
anh nhi
Box
anh nhi Gửi vào: 29/10/2019 17:49
sao truyện dài thế nhỉ?
nhưng càng đọc càng hay!
anh nhi
Box
anh nhi Gửi vào: 29/10/2019 17:47
hóng!
WrathFish
Box
WrathFish Gửi vào: 03/03/2019 9:30
vãi 2 má cãi nhau.
Diệu Mòe
Box
Diệu Mòe Gửi vào: 02/03/2019 13:37
- vãi full :)
hue hue
Box
hue hue Gửi vào: 02/03/2019 12:45
Cái j full hả... sau j ki za
siscon
Box
siscon Gửi vào: 26/02/2019 22:32
mệt với 2 anh chị này
mê manhua
Box
mê manhua Gửi vào: 11/01/2019 8:45
lại h rồi
Box
Huyentrang
Box
Huyentrang Gửi vào: 31/01/2019 14:51
hello friends
love truyện tranh
Box
love truyện tranh Gửi vào: 10/01/2019 20:33
bao giờ mới có chap mới
1 2 3 4
Truyện cùng loại
Yêu Tinh Đại Tác Chiến
22/02/2020 04:28
Tổng quát: Kiếp trước, một con yêu tinh mèo rừng yêu phải một thầy bắt yêu hoàng gia. Kiếp này, yêu tinh mèo rừng biến hóa nhanh chóng thành tiểu minh tinh không mấy nổi tiếng, còn sau khi chuyển kiếp N lần thì thầy bắt yêu ban đầu lại trở thành lão đại đặc công hàng đầu điều hành một quán nhậu. Nhưng tình yêu giữa tiểu minh tinh gà mờ và đại đặc công phúc hắc lại không hề thuận lợi, tình yêu đó bị ngăn cản bởi người chị em tốt lợn tinh, một con hồ điệp tinh ngàn năm và những âm mưu bí mật của các mỹ thiếu nữ. Người và yêu, kiếp trước và kiếp này, tình yêu đó tất cả sẽ như thế nào ….
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 67012
Comment: 2
Băng Sơn Thủ Tế
21/02/2020 09:29
Tổng quát: Hắn ta là 1 tổng tài lạnh lùng, cô ấy là tân nương thay thế, đêm tân hôn hắn ta đưa cô ấy cho người đàn ông khác, hết lần này đến lần này làm nhục cô ấy! Bị hắn ta giày vò sống không bằng chết, cô ấy vẫn không chịu khuất phục: “ người vô sĩ giống như anh, sẽ có ngày gặp báo ứng!” Hắn ta tức giận, người phụ nữ đáng chết này dám mắng hắn? Vậy thì cô ta sẽ gặp điều bất hạnh! Ngang ngược mà kéo áo bệnh nhân của cô ấy xuống, lạnh lụng tuyên bố rằng: “ Tôi muốn thực hiện quyền của 1 người chồng”!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 981609
Comment: 24
Yêu Nhan Lệnh
21/02/2020 09:31
Tổng quát: Cô sinh viên Sở Nhan xuyên không tới cổ đại và nhập vào thân xác của một tiểu Hoàng thượng bù nhìn , đối mặt với cô là một Hoàng hậu tinh quái, chỉ một lời không hợp liền bổ nhào vào cô ngay. “Trẫm là nữ cải nam trang, hoàng hậu sao có thể cùng trẫm làm những chuyện không thể diễn tả này được chứ? ”, “Thật trùng hợp, bổn cung cũng là nam cải nữ trang.” Từ đó, hai người bắt đầu cuộc sống ngọt ngào tình tứ không biết ngượng ngùng là gì. Nhưng Sở Nhan dần dần phát hiện ra rằng, vận mệnh dường như vùi sâu cô vào vòng xoáy…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 305346
Comment: 14
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn
20/02/2020 11:43
Tổng quát: Một nữ phù thủy kết hôn cùng kỵ sĩ thánh. Trong mắt những người có tư tưởng bảo thủ trong giáo hội thì đây là chuyện đại nghịch, đi trái đạo thường. Nhưng chuyện này không hề bị giáo hội phát hiện, nữ phù thủy âm thầm chung sống cùng người chồng kỵ sĩ của mình, tuy nhiên cuộc hôn nhân của họ không hề bình lặng…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 26064
Comment: 2
Chiến Luyến Cáo Tiệp
21/02/2020 08:45
Tổng quát: Trong mắt đồng nghiệp thì họ là tử địch, nhưng thực sự thì họ là người yêu của nhau...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 68740
Comment: 9
Khuynh thế đế vương cơ
19/02/2020 12:48
Tổng quát: Vốn là nô tỳ thấp hèn nhất, nhưng sau một hồi âm mưu lại thức tỉnh “đế vương chi huyết” mà chỉ người thừa kế hoàng tộc mới có. Sau một đêm, từ cung nô biến thân thành công chúa, nhưng chỉ là từ một pháo hôi biến thành mục tiêu công kích. Hoàng đế ngu ngốc, huynh đệ khát máu, thậm chí một nô tỳ nhỏ bé cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Đợi đã! Phúc hắc thừa tướng tà mị đó là chuyện gì vậy? Ngươi nói hoàng triều bại hoại, bách tính chịu khổ? Được, vậy chúng ta cùng nhau hủy diệt nó đi!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 270110
Comment: 4
Toàn Cơ Từ
17/02/2020 06:38
Tổng quát: Đại khái là xuyên không tập thể và giới tính bị đảo lộn... <3 Rồi sao nữa.... Mời các bạn theo dõi truyện nhé! ^_^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2099591
Comment: 16
Ác nữ hoàng hậu
16/02/2020 07:48
Tổng quát: Trong hoàng thất Ngân quốc lưu truyền một câu nói: " trong cung nếu như thấy Hiền phi, nhất định phải tránh xa!"
Vị Hiền Phi này mặc dù vẻ ngoài khuynh thành nhưng lại đố kỵ độc ác, số người bị nàng hành hạ đếm không hết, tiếng xấu đồn xa. Nhưng Hiền phi không chút kiêng kỵ làm điều ác, mục tiêu chỉ có một, lấy được câu nói yêu thích của hoàng đế, trở thành hoàng hậu! Đối mặt với nữ nhân như vậy, hoàng đế rốt cuộc phải chống đỡ như thế nào đây?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 804548
Comment: 33
Tenshi wa Nido, Uso wo Tsuku
20/02/2020 09:48
Tổng quát: Sara hiện đang theo học tại trường nữ sinh và cô ấy lớn lên trong sự nuôi dưỡng và bảo bọc vô cùng kỹ. Cho đến một ngày, cô ấy vô tình gặp được một anh chàng xinh đẹp như thiên sứ nhưng thật ra cũng rất nguy hiểm...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 93090
Comment: 1
Tân Nương Của Âm Dương Giới
16/02/2020 06:28
Tổng quát: Là sinh viên năm tư đại học, người Ninh Châu. Nhằm có thể phát triển tốt hơn ở Ninh Châu, tôi đã mua một căn biệt thự nhỏ ở gần ngay trường đại học với giá cực thấp,cuộc sống của tôi xảy ra những thay đổi rất lớn từ căn biệt thự nhỏ đó.... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 254064
Comment: 13
Võ Động Càn Khôn
22/02/2020 10:28
Tổng quát: Con đường tu luyện, chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi Niết Bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản Luân Hồi. Võ Chi Cực, phá trời xanh, động Càn Khôn! Phân Biệt Đẳng Cấp Thối Thể - Địa Nguyên Cảnh - Thiên Nguyên Cảnh - Nguyên Đan Cảnh - Tạo Khí Cảnh - Tạo Hình Cảnh - Tạo Hóa Cảnh - Niết Bàn Cảnh - Sinh Huyền Cảnh - Tử Huyền Cảnh - Chuyển Luân Cảnh - Luân Hồi Cảnh - Tổ Cảnh
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1594786
Comment: 11
Hậu Cung Của Nữ Đế
19/02/2020 08:38
Tổng quát: ...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 239162
Comment: 16
Nam thần truy thê chỉ nam
22/02/2020 01:28
Tổng quát: Bản hiện đại của [Manh sư tại thượng], tiểu bạch liên nghèo rớt mồng tơi được nam thần cứu giúp, nam thần còn bảo vệ tiểu bạch liên lớn lên trở thành phúc hắc liên đại sát tứ phương. “Có phải anh có mưu đồ gì với tôi không? Lẽ nào là nhìn trúng cơ thể của tôi?!” (Ôm chặt lấy tôi tiểu chăn tử) “Ngốc quá, anh tìm em rất lâu rồi, bây giờ, chỉ muốn sủng em.” Ngược tra điềm sủng. <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 168276
Comment: 5
Hôn Sai 55 Lần
21/02/2020 10:48
Tổng quát: Vì ràng buộc của gia tộc nên Cố Khuynh Thành không thể không gả cho người nối nghiệp của Thịnh Đường, nàng nhẫn nại phục tùng hắn chỉ mong được kết hôn với hắn, nhưng kết quả nhận được lại là những tổn thương . . .
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 112092
Comment: 4
Nữ Thần Giáng Thế
21/02/2020 08:49
Tổng quát: . Đối với một cô gái xấu xí thì cuộc sống vui vẻ là quá khó. "Xấu xí cũng là cái tội" . Từ khi cô "đeo" mặt nạ nữ thần, cuộc sống cô thay đổi hoàn toàn. Liệu bí mật của cô có bị bật mí?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 448229
Comment: 2
Copyright © 2013 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyentranh1.info) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyentranh1@gmail.com