Đọc truyện tranh hay online tại TruyenTranh1

Thông Linh Phi

(Vừa cập nhật: 03/04/2020 07:08)
Tên khác:

Tác giả:
Nguồn: Lục Dương; Ntruyen.info
Tình trang: Đang Tiến Hành
Số lượt xem: 19383140 Người theo dõi: 3791 Theo dõi truyện này
Thông Linh Phi Xếp hạng: 10/10 - 7401 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và (các) vương gia =))... <3, Truyện cùng tác giả nè mọi người Tướng quân xin xuất chinh.
Thông Linh Phi
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
02/04/2020
2
01/04/2020
3
30/03/2020
4
29/03/2020
5
26/03/2020
6
25/03/2020
7
24/03/2020
8
23/03/2020
9
22/03/2020
10
19/03/2020
11
18/03/2020
12
17/03/2020
13
16/03/2020
14
15/03/2020
15
14/03/2020
16
13/03/2020
17
10/03/2020
18
09/03/2020
19
07/03/2020
20
05/03/2020
21
02/03/2020
22
01/03/2020
23
28/02/2020
24
27/02/2020
25
25/02/2020
26
23/02/2020
27
21/02/2020
28
20/02/2020
29
18/02/2020
30
17/02/2020
31
15/02/2020
32
13/02/2020
33
10/02/2020
34
09/02/2020
35
07/02/2020
36
06/02/2020
37
03/02/2020
38
02/02/2020
39
31/01/2020
40
30/01/2020
41
29/01/2020
42
28/01/2020
43
27/01/2020
44
26/01/2020
45
25/01/2020
46
24/01/2020
47
23/01/2020
48
20/01/2020
49
19/01/2020
50
17/01/2020
51
16/01/2020
52
13/01/2020
53
12/01/2020
54
09/01/2020
55
09/01/2020
56
07/01/2020
57
06/01/2020
58
05/01/2020
59
05/01/2020
60
04/01/2020
61
03/01/2020
62
02/01/2020
63
02/01/2020
64
30/12/2019
65
29/12/2019
66
28/12/2019
67
27/12/2019
68
26/12/2019
69
25/12/2019
70
23/12/2019
71
22/12/2019
72
19/12/2019
73
19/12/2019
74
17/12/2019
75
15/12/2019
76
12/12/2019
77
12/12/2019
78
09/12/2019
79
08/12/2019
80
07/12/2019
81
05/12/2019
82
02/12/2019
83
01/12/2019
84
30/11/2019
85
28/11/2019
86
25/11/2019
87
24/11/2019
88
23/11/2019
89
21/11/2019
90
18/11/2019
91
17/11/2019
92
15/11/2019
93
14/11/2019
94
11/11/2019
95
10/11/2019
96
08/11/2019
97
07/11/2019
98
05/11/2019
99
04/11/2019
101
31/10/2019
102
31/10/2019
103
29/10/2019
104
28/10/2019
105
26/10/2019
106
25/10/2019
107
24/10/2019
108
24/10/2019
109
21/10/2019
110
20/10/2019
111
19/10/2019
112
17/10/2019
113
13/10/2019
114
12/10/2019
115
10/10/2019
116
10/10/2019
117
08/10/2019
118
07/10/2019
119
06/10/2019
120
06/10/2019
121
04/10/2019
122
04/10/2019
123
03/10/2019
124
03/10/2019
125
29/09/2019
126
29/09/2019
127
26/09/2019
128
26/09/2019
129
22/09/2019
130
22/09/2019
131
19/09/2019
132
19/09/2019
133
16/09/2019
134
15/09/2019
135
13/09/2019
136
13/09/2019
137
12/09/2019
138
12/09/2019
139
08/09/2019
140
08/09/2019
141
05/09/2019
142
05/09/2019
143
01/09/2019
144
01/09/2019
145
29/08/2019
146
29/08/2019
147
25/08/2019
148
25/08/2019
149
22/08/2019
150
22/08/2019
151
18/08/2019
152
18/08/2019
153
15/08/2019
154
15/08/2019
155
11/08/2019
156
11/08/2019
157
10/08/2019
158
10/08/2019
159
09/08/2019
160
07/08/2019
161
04/08/2019
162
01/08/2019
163
01/08/2019
164
28/07/2019
165
28/07/2019
166
25/07/2019
167
25/07/2019
168
21/07/2019
169
21/07/2019
170
18/07/2019
171
18/07/2019
172
15/07/2019
173
13/07/2019
174
12/07/2019
175
11/07/2019
176
11/07/2019
177
07/07/2019
178
04/07/2019
179
04/07/2019
180
30/06/2019
181
30/06/2019
182
27/06/2019
183
23/06/2019
184
23/06/2019
185
20/06/2019
186
20/06/2019
187
16/06/2019
188
16/06/2019
189
13/06/2019
190
13/06/2019
191
10/06/2019
192
09/06/2019
193
06/06/2019
194
06/06/2019
195
02/06/2019
196
02/06/2019
197
30/05/2019
198
29/05/2019
199
26/05/2019
200
26/05/2019
201
23/05/2019
202
23/05/2019
203
18/05/2019
204
16/05/2019
205
16/05/2019
206
12/05/2019
207
09/05/2019
208
09/05/2019
209
05/05/2019
210
05/05/2019
211
04/05/2019
212
03/05/2019
213
03/05/2019
214
02/05/2019
215
02/05/2019
216
01/05/2019
217
29/04/2019
218
28/04/2019
219
25/04/2019
220
25/04/2019
221
22/04/2019
222
22/04/2019
223
22/04/2019
224
22/04/2019
225
22/04/2019
226
22/04/2019
227
22/04/2019
228
22/04/2019
229
22/04/2019
230
22/04/2019
231
22/04/2019
232
22/04/2019
233
22/04/2019
234
22/04/2019
235
22/04/2019
236
22/04/2019
237
22/04/2019
238
22/04/2019
239
22/04/2019
240
22/04/2019
241
22/04/2019
242
22/04/2019
243
22/04/2019
244
22/04/2019
245
22/04/2019
246
22/04/2019
247
22/04/2019
248
22/04/2019
249
22/04/2019
250
22/04/2019
251
22/04/2019
252
22/04/2019
253
22/04/2019
254
22/04/2019
255
22/04/2019
256
22/04/2019
257
22/04/2019
258
22/04/2019
259
22/04/2019
260
22/04/2019
261
22/04/2019
262
22/04/2019
263
22/04/2019
264
22/04/2019
265
22/04/2019
266
22/04/2019
267
22/04/2019
268
22/04/2019
269
22/04/2019
270
22/04/2019
271
22/04/2019
272
22/04/2019
273
22/04/2019
274
22/04/2019
275
22/04/2019
276
22/04/2019
277
22/04/2019
278
22/04/2019
279
22/04/2019
280
22/04/2019
281
22/04/2019
282
22/04/2019
283
22/04/2019
284
22/04/2019
285
22/04/2019
286
22/04/2019
287
22/04/2019
288
22/04/2019
289
22/04/2019
290
22/04/2019
291
22/04/2019
292
22/04/2019
293
22/04/2019
294
22/04/2019
295
22/04/2019
296
22/04/2019
297
22/04/2019
298
22/04/2019
299
22/04/2019
300
22/04/2019
301
22/04/2019
302
22/04/2019
303
22/04/2019
304
22/04/2019
305
22/04/2019
306
22/04/2019
307
22/04/2019
308
22/04/2019
309
22/04/2019
310
22/04/2019
311
22/04/2019
312
22/04/2019
313
22/04/2019
314
22/04/2019
315
22/04/2019
316
22/04/2019
317
22/04/2019
318
22/04/2019
319
22/04/2019
320
22/04/2019
321
22/04/2019
322
22/04/2019
323
22/04/2019
324
22/04/2019
325
22/04/2019
326
22/04/2019
327
22/04/2019
328
22/04/2019
329
22/04/2019
330
01/11/2018
331
01/11/2018
332
31/10/2018
333
30/10/2018
334
29/10/2018
335
28/10/2018
336
25/10/2018
337
25/10/2018
338
22/10/2018
339
21/10/2018
340
19/10/2018
341
18/10/2018
342
15/10/2018
343
14/10/2018
344
12/10/2018
345
11/10/2018
346
09/10/2018
347
08/10/2018
348
06/10/2018
349
05/10/2018
350
04/10/2018
351
04/10/2018
352
01/10/2018
353
30/09/2018
354
28/09/2018
355
27/09/2018
356
26/09/2018
357
25/09/2018
358
24/09/2018
359
23/09/2018
360
23/09/2018
361
21/09/2018
362
20/09/2018
363
17/09/2018
364
16/09/2018
365
14/09/2018
366
13/09/2018
367
10/09/2018
368
09/09/2018
369
07/09/2018
370
06/09/2018
371
01/09/2018
372
01/09/2018
373
30/08/2018
374
30/08/2018
375
26/08/2018
376
26/08/2018
377
23/08/2018
378
23/08/2018
379
22/08/2018
380
21/08/2018
381
20/08/2018
382
19/08/2018
383
16/08/2018
384
16/08/2018
385
13/08/2018
386
13/08/2018
387
09/08/2018
388
09/08/2018
389
05/08/2018
390
05/08/2018
391
02/08/2018
392
02/08/2018
393
30/07/2018
394
29/07/2018
395
29/07/2018
396
28/07/2018
397
27/07/2018
398
27/07/2018
399
26/07/2018
400
26/07/2018
401
22/07/2018
402
22/07/2018
403
19/07/2018
404
19/07/2018
405
15/07/2018
406
15/07/2018
407
12/07/2018
408
12/07/2018
409
09/07/2018
410
08/07/2018
411
05/07/2018
412
05/07/2018
413
02/07/2018
414
01/07/2018
415
28/06/2018
416
28/06/2018
417
24/06/2018
418
24/06/2018
419
21/06/2018
420
21/06/2018
421
19/06/2018
422
18/06/2018
423
17/06/2018
424
17/06/2018
425
14/06/2018
426
14/06/2018
427
10/06/2018
428
10/06/2018
429
07/06/2018
430
07/06/2018
431
04/06/2018
432
04/06/2018
433
03/06/2018
434
03/06/2018
435
31/05/2018
436
31/05/2018
437
27/05/2018
438
27/05/2018
439
24/05/2018
440
24/05/2018
441
20/05/2018
442
20/05/2018
443
17/05/2018
444
17/05/2018
445
14/05/2018
446
13/05/2018
447
10/05/2018
448
10/05/2018
449
04/05/2018
450
04/05/2018
451
03/05/2018
452
03/05/2018
453
02/05/2018
454
02/05/2018
455
01/05/2018
456
01/05/2018
457
26/04/2018
458
26/04/2018
459
19/04/2018
460
19/04/2018
461
12/04/2018
462
12/04/2018
463
05/04/2018
464
05/04/2018
465
29/03/2018
466
29/03/2018
467
22/03/2018
468
22/03/2018
469
15/03/2018
470
15/03/2018
471
08/03/2018
472
08/03/2018
473
03/03/2018
474
02/03/2018
475
01/03/2018
476
01/03/2018
477
22/02/2018
478
22/02/2018
479
15/02/2018
480
15/02/2018
481
15/02/2018
482
15/02/2018
483
08/02/2018
484
08/02/2018
485
04/02/2018
486
04/02/2018
487
03/02/2018
488
03/02/2018
489
02/02/2018
490
01/02/2018
491
01/02/2018
492
25/01/2018
493
25/01/2018
494
18/01/2018
495
18/01/2018
496
11/01/2018
497
11/01/2018
498
04/01/2018
499
04/01/2018
500
03/01/2018
501
02/01/2018
502
02/01/2018
503
28/12/2017
504
28/12/2017
505
27/12/2017
506
24/12/2017
507
21/12/2017
508
21/12/2017
509
14/12/2017
510
14/12/2017
511
07/12/2017
512
07/12/2017
513
30/11/2017
514
30/11/2017
515
23/11/2017
516
23/11/2017
517
16/11/2017
518
16/11/2017
519
11/11/2017
520
09/11/2017
521
09/11/2017
522
02/11/2017
523
02/11/2017
524
01/11/2017
525
31/10/2017
526
26/10/2017
527
26/10/2017
528
19/10/2017
529
19/10/2017
530
12/10/2017
531
12/10/2017
532
08/10/2017
533
07/10/2017
534
06/10/2017
535
06/10/2017
536
05/10/2017
537
29/09/2017
538
28/09/2017
539
21/09/2017
540
21/09/2017
541
14/09/2017
542
14/09/2017
543
07/09/2017
544
07/09/2017
545
01/09/2017
546
31/08/2017
547
24/08/2017
548
24/08/2017
549
17/08/2017
550
17/08/2017
551
10/08/2017
552
10/08/2017
553
04/08/2017
554
27/07/2017
555
27/07/2017
556
22/07/2017
557
21/07/2017
558
14/07/2017
559
06/07/2017
560
30/06/2017
561
29/06/2017
562
23/06/2017
563
22/06/2017
564
16/06/2017
565
09/06/2017
566
03/06/2017
567
01/06/2017
568
26/05/2017
569
25/05/2017
570
23/05/2017
571
18/05/2017
572
18/05/2017
573
11/05/2017
574
11/05/2017
575
05/05/2017
576
04/05/2017
577
28/04/2017
578
23/04/2017
579
21/04/2017
580
20/04/2017
581
14/04/2017
582
07/04/2017
583
06/04/2017
584
30/03/2017
585
24/03/2017
586
23/03/2017
587
17/03/2017
588
16/03/2017
589
09/03/2017
590
09/03/2017
591
03/03/2017
592
26/02/2017
593
19/02/2017
594
16/02/2017
595
05/02/2017
596
28/01/2017
597
26/01/2017
598
26/01/2017
599
19/01/2017
600
19/01/2017
601
12/01/2017
602
05/01/2017
603
02/01/2017
604
26/12/2016
605
22/12/2016
606
15/12/2016
607
03/12/2016
608
01/12/2016
609
24/11/2016
610
17/11/2016
611
06/11/2016
612
03/11/2016
613
27/10/2016
614
20/10/2016
615
20/10/2016
616
13/10/2016
617
13/10/2016
618
06/10/2016
619
29/09/2016
620
23/09/2016
621
22/09/2016
622
15/09/2016
623
08/09/2016
624
01/09/2016
625
25/08/2016
626
18/08/2016
627
11/08/2016
628
04/08/2016
629
28/07/2016
630
22/07/2016
631
14/07/2016
632
14/07/2016
633
07/07/2016
634
07/07/2016
635
01/07/2016
636
24/06/2016
637
18/06/2016
638
11/06/2016
639
04/06/2016
640
27/05/2016
641
19/05/2016
642
12/05/2016
643
10/05/2016
644
09/05/2016
645
08/05/2016
646
08/05/2016
647
07/05/2016
648
06/05/2016
649
05/05/2016
650
05/05/2016
651
04/05/2016
652
04/05/2016
653
03/05/2016
654
03/05/2016
655
03/05/2016
656
03/05/2016
1
Bình luận
bạch y vân nhi
Box
bạch y vân nhi Gửi vào: 10/02/2020 13:39
trời ơi vương gia hành hạ vương phi ghê quá
anh nhi
Box
anh nhi Gửi vào: 10/02/2020 13:20
cuối cùng cũng đợi được ngày này
anh nhi
Box
anh nhi Gửi vào: 29/10/2019 17:49
sao truyện dài thế nhỉ?
nhưng càng đọc càng hay!
anh nhi
Box
anh nhi Gửi vào: 29/10/2019 17:47
hóng!
WrathFish
Box
WrathFish Gửi vào: 03/03/2019 9:30
vãi 2 má cãi nhau.
Diệu Mòe
Box
Diệu Mòe Gửi vào: 02/03/2019 13:37
- vãi full :)
hue hue
Box
hue hue Gửi vào: 02/03/2019 12:45
Cái j full hả... sau j ki za
siscon
Box
siscon Gửi vào: 26/02/2019 22:32
mệt với 2 anh chị này
mê manhua
Box
mê manhua Gửi vào: 11/01/2019 8:45
lại h rồi
Box
Huyentrang
Box
Huyentrang Gửi vào: 31/01/2019 14:51
hello friends
love truyện tranh
Box
love truyện tranh Gửi vào: 10/01/2019 20:33
bao giờ mới có chap mới
1 2 3 4
Truyện cùng loại
Vương tử thành phố và công chúa Amazon
30/03/2020 07:28
Tổng quát: Cô nàng thổ dân được ông dẫn về thành phố để tìm lại quá khứ của cha mẹ, sau đó được giao cho một thiếu gia nhà giàu kiêu căng tự đại cải tạo lại. Cuộc sống thành phố khác lạ khiến cô nàng gây ra vô số tình huống hài hước... Về đoạn sau, từ từ đọc rồi biết nhé!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 299060
Comment: 15
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
28/03/2020 02:18
Tổng quát: Bị người bạn thân nhất gài bẫy, lần đầu tiên của cô bị tổng giám đốc lạnh lùng, tà ác cướp mất, mối tình ngọt ngào của cô bị chôn vùi cũng vì thế. Tác giả ngược tâm quá. Anh ta còn ngang nhiên ném cho cô bản hợp đồng hôn nhân, không thèm để ý sự kháng cự của cô, tuyên bố với tất cả mọi người cô là của riêng anh.
- Doãn Tư Thần, anh là tính làm gì đấy?
Doãn Tư Thần cười một cách dụ hoặc:
- Vợ à, mình cũng nên đẻ thêm đứa thứ 2 đi!
Cuộc sống của họ sẽ như thế nào, cùng Lạc Thiên theo câu chuyện lâm li bi đát đầy máu chó này nhé...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 3946740
Comment: 88
Đưa Mami Về Nhà
03/04/2020 10:51
Tổng quát: "Tại sao 5 năm trước rơi vào tay hắn, 5 năm sau cũng là hắn vậy?!" Bạch Sơ Hiểu tức giận, nhấc cổ áo của Giang Thừa Dục, "Anh hại tôi đau khổ nhiều năm như vậy, định đền bù như thế nào?" Giang Thừa Dục cười tà mị, trở tay ôm cô: "Hai baby này thêm một đời yên vui có được không?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 327776
Comment: 2
Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
02/04/2020 11:48
Tổng quát: Nữ chính tự sát rồi xuyên việt vào trong trò chơi tình cảm có vô số mỹ nam. <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1371616
Comment: 10
Tình yêu 1 carat
27/03/2020 02:26
Tổng quát: Trong buổi hôn lễ như cổ tích, cô bắt gặp khuê mật và chồng ngoại tình, trong lúc khó coi này, một người đàn ông anh tuấn như ánh sáng giữa đêm tối xuất hiện, ôm lấy eo của cô, nói sẽ cưới cô. Vốn cho rằng người này chỉ có lòng tốt muốn giải vây, ai mà biết là thực sự muốn cưới cô chứ! Người không còn đường nào để đi là cô, không có chọn lựa nào khác. Tuy là hôn nhân hợp đồng, nhưng anh lại đối xử với cô rất dịu dàng, thay cô giải quyết lời đồn, còn giúp cô báo thù lũ chị em xấu xa. Trong vòng lưu truyền, anh sủng vợ không có giới hạn, chọc vào ai cũng được, đừng chọc vào cô.
Xem phần 2 ở đây
TT: Full Bộ
Lượt xem: 223532
Comment: 7
Cô Nàng Ngổ Ngáo
29/03/2020 09:25
Tổng quát: 1 cô nàng ngổ ngáo tính tình như con trai vs 1 anh chàng hiền lành tính tình như con gái
TT: Full Bộ
Lượt xem: 104734
Comment: 0
Hotboy Quốc Dân Là Nữ
01/04/2020 03:52
Tổng quát: ...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 96087
Comment: 3
Luyến Ái Sinh Tử Bộ
30/03/2020 01:43
Tổng quát: Tử thần cũng phải yêu đương! Thiếu nữ tử thần số 23 dưới địa phủ Trì Tuyết Tầm, loài người nhìn thấy cô ấy chính là lúc cái chết đến gần, cho đến một hôm một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô ấy, cô ấy lại không tra được tin tức tử vong của đối phương…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 662580
Comment: 16
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu
02/04/2020 10:18
Tổng quát: Trước khi xuyên không, tôi là một nữ cảnh sát chính trực, kiên cường, không thích trang điểm, không giả tạo, õng ẹo. Tôi rất am hiểu tâm lý tội phạm, cưỡi ngựa, bắn tên đều thông thạo. Nhưng, nhưng, nhưng, một ngày nọ tỉnh dậy, không hiểu sao đang từ ngực cỡ A, ngực tôi lại thành cỡ C, thì ra, tôi xuyên không rồi! mặc dù tôi có nhan sắc tuyệt trần nhưng.......nhưng đây là con dao hai lưỡi trong hậu đấy! một girl thẳng thắn như tôi, sống một ngày là đã khó khăn lắm rồi! nhưng mà không sao, dù gì tôi cũng là một nữ cảnh sát thời hiện đại, tính tình thận trọng, người lại khỏe như trâu. Cứ đợi đấy mà xem tôi từ phi thành hậu!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 781411
Comment: 4
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!
03/04/2020 09:28
Tổng quát: Trẫm xem như đứng đầu thiên hạ thì sao? Hậu cung từng mỹ nam, mỗi người đều tránh trẫm như rắn rết, bách quan cả triều càng sợ trẫm như sợ cọp. Thiên hạ đồn đại trẫm là một tên vua hoang dâm tục tĩu, thực ra trẫm không đáng sợ như trong lời đồn, đều là do trẫm bị tên Nhiếp Chính Vương kia bức ép!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 118447
Comment: 5
Miền Đất Hứa
02/04/2020 04:18
Tổng quát: Emma cùng các bạn của mình đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc ở trại trẻ mồ côi với chỗ ở ấm cúng, thức ăn ngon, những khoảnh khắc cùng nhau vui đùa, những bài kiểm tra khó nhằn và người mẹ (bảo mẫu) dịu dàng. Tuy nhiên, vào 1 đêm nọ, bí mật kinh hoàng đằng sau cuộc sống màu hồng ấy được Emma khám phá ra
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1282587
Comment: 54
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra
30/03/2020 07:48
Tổng quát: Con gái lớn của Cố Thị - Cố Nhược Bạch bị em gái tính kế hãm hại, nhưng may mắn lại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông và biến thành ân nhân cứu mạng của cô. Lệ Tư Tước, người nổi tiếng trong giới kinh doanh, có một người ông luôn khiến cho người khác phải đau đầu vì luôn tặng nữ nhân cho anh; dần dần hai người không một chút quan hệ gì lại ở cùng nhau. Cố Tư Tước phát hiện, không biết từ lúc nào, bản thân lại ngày càng lún sâu... Cố Nhược Bạch :” Đợi đã, anh không phải là ân nhân cứu mạng! Mà là biến thái!” Lệ Tư Tước :” Sao vậy? Rơi vào tay tôi rồi, em còn muốn chạy?”
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 541605
Comment: 7
Lượm Được Một Tiểu Hồ Ly 3
04/04/2020 08:28
Tổng quát: Nối tiếp phần một. Link phần 1 nè Click đi
Link phần 2 nè Click đi
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 508272
Comment: 12
Tôi Trở Thành Hầu Gái Của Một Công Tước
02/04/2020 09:38
Tổng quát: Vì cảm thấy tọi cho nhân vật trong cuốn tiểu thuyết nên nữ chính xuyên vào cuốn tiểu thuyết để khiến nam chính hạnh phúc :v
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 148457
Comment: 21
Liệt Ái Tri Hạ: Series Mật Đào Tiểu Tình Nhân
31/03/2020 05:48
Tổng quát: Cô là thiên kim cô nữ gánh vác gia thù, anh là hào môn quyền thế băng tuyết lạnh lùng. Một cuộc âm mưu, cô trên con đường minh oan cho cha, hai cuộc gặp gỡ, anh một đêm cảm mến, tình chi sở chung...ai đang điều khiển bàn cờ sinh mệnh, ai đang đạp lên mọi chông gai. Hai người cuối cùng là Hoàng thiên bất phụ, hay là yêu hận sâu đậm... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 425027
Comment: 9
Copyright © 2013 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyentranh1.info) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyentranh1@gmail.com