Đọc truyện tranh hay online tại TruyenTranh1

Toàn Chức Pháp Sư

(Vừa cập nhật: 27/09/2020 04:28)
Tên khác:

Nguồn: TSH
Tình trang: Đang Tiến Hành
Số lượt xem: 492227 Người theo dõi: 122 Theo dõi truyện này
Toàn Chức Pháp Sư Xếp hạng: 6.4/10 - 82 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới đại biến. Quen thuộc cao trung truyền thụ chính là phép thuật, nói cho mọi người muốn trở thành một tên xuất sắc Ma Pháp Sư. Ở lại đô thị ở ngoài du đãng tập kích nhân loại ma vật yêu thú, mắt nhìn chằm chằm. Tôn trọng khoa học thế giới đã biến thành tôn trọng phép thuật, một mực có như nhau lấy học tra đối xử giáo viên của chính mình, như nhau ánh mắt dị dạng bạn học, như nhau xã hội tầng dưới chót giãy dụa ba ba, như nhau thuần mỹ nhưng không thể bước đi không phải huyết thống muội muội... Bất quá, Mạc Phàm phát hiện tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể chủ tu nhất hệ phép thuật, chính mình nhưng là toàn hệ toàn năng pháp sư!
Toàn Chức Pháp Sư
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
26/09/2020
2
26/09/2020
3
24/09/2020
4
20/09/2020
5
19/09/2020
6
17/09/2020
7
13/09/2020
8
11/09/2020
9
09/09/2020
10
06/09/2020
11
05/09/2020
12
03/09/2020
13
30/08/2020
14
29/08/2020
15
27/08/2020
16
23/08/2020
17
22/08/2020
18
20/08/2020
19
16/08/2020
20
15/08/2020
21
13/08/2020
22
12/08/2020
23
11/08/2020
24
10/08/2020
25
09/08/2020
26
08/08/2020
27
07/08/2020
28
06/08/2020
29
05/08/2020
30
05/08/2020
31
03/08/2020
32
03/08/2020
33
03/08/2020
34
03/08/2020
35
03/08/2020
36
03/08/2020
37
28/07/2020
38
28/07/2020
39
28/07/2020
40
28/07/2020
41
28/07/2020
42
28/07/2020
43
28/07/2020
44
28/07/2020
45
28/07/2020
46
28/07/2020
47
28/07/2020
48
28/07/2020
49
28/07/2020
50
28/07/2020
51
28/07/2020
52
28/07/2020
53
28/07/2020
54
28/07/2020
55
28/07/2020
56
28/07/2020
57
28/07/2020
58
28/07/2020
59
28/07/2020
60
28/07/2020
61
28/07/2020
62
28/07/2020
63
28/07/2020
64
28/07/2020
65
28/07/2020
66
28/07/2020
67
28/07/2020
68
28/07/2020
69
28/07/2020
70
28/07/2020
71
28/07/2020
72
28/07/2020
73
28/07/2020
74
28/07/2020
75
28/07/2020
76
28/07/2020
77
28/07/2020
78
28/07/2020
79
28/07/2020
80
28/07/2020
81
28/07/2020
82
28/07/2020
83
28/07/2020
84
28/07/2020
85
28/07/2020
86
28/07/2020
87
28/07/2020
88
28/07/2020
89
28/07/2020
90
28/07/2020
91
28/07/2020
92
28/07/2020
93
28/07/2020
94
28/07/2020
95
28/07/2020
96
28/07/2020
97
28/07/2020
98
28/07/2020
99
28/07/2020
100
28/07/2020
101
28/07/2020
102
28/07/2020
103
28/07/2020
104
28/07/2020
105
28/07/2020
106
28/07/2020
107
28/07/2020
108
28/07/2020
109
28/07/2020
110
28/07/2020
111
28/07/2020
112
28/07/2020
113
28/07/2020
114
28/07/2020
115
28/07/2020
116
28/07/2020
117
28/07/2020
118
28/07/2020
119
28/07/2020
120
28/07/2020
121
28/07/2020
122
28/07/2020
123
28/07/2020
124
28/07/2020
125
28/07/2020
126
28/07/2020
127
28/07/2020
128
28/07/2020
129
28/07/2020
130
28/07/2020
131
28/07/2020
132
28/07/2020
133
28/07/2020
134
28/07/2020
135
28/07/2020
136
28/07/2020
137
28/07/2020
138
28/07/2020
139
28/07/2020
140
28/07/2020
141
28/07/2020
142
28/07/2020
143
28/07/2020
144
28/07/2020
145
28/07/2020
146
28/07/2020
147
28/07/2020
148
28/07/2020
149
28/07/2020
150
28/07/2020
151
28/07/2020
152
28/07/2020
153
28/07/2020
154
28/07/2020
155
28/07/2020
156
28/07/2020
157
28/07/2020
158
28/07/2020
159
28/07/2020
160
28/07/2020
161
28/07/2020
162
28/07/2020
163
28/07/2020
164
28/07/2020
165
28/07/2020
166
28/07/2020
167
28/07/2020
168
28/07/2020
169
28/07/2020
170
28/07/2020
171
28/07/2020
172
28/07/2020
173
28/07/2020
174
28/07/2020
175
28/07/2020
176
28/07/2020
177
28/07/2020
178
28/07/2020
179
28/07/2020
180
28/07/2020
181
28/07/2020
182
28/07/2020
183
28/07/2020
184
28/07/2020
185
28/07/2020
186
28/07/2020
187
28/07/2020
188
28/07/2020
189
28/07/2020
190
28/07/2020
191
28/07/2020
192
28/07/2020
193
28/07/2020
194
28/07/2020
195
28/07/2020
196
28/07/2020
197
28/07/2020
198
28/07/2020
199
28/07/2020
200
28/07/2020
201
28/07/2020
202
28/07/2020
203
28/07/2020
204
28/07/2020
205
28/07/2020
206
28/07/2020
207
28/07/2020
208
28/07/2020
209
28/07/2020
210
28/07/2020
211
28/07/2020
212
28/07/2020
213
28/07/2020
214
28/07/2020
215
28/07/2020
216
28/07/2020
217
28/07/2020
218
28/07/2020
219
28/07/2020
220
28/07/2020
221
28/07/2020
222
28/07/2020
223
28/07/2020
224
28/07/2020
225
28/07/2020
226
28/07/2020
227
28/07/2020
228
28/07/2020
229
28/07/2020
230
28/07/2020
231
28/07/2020
232
28/07/2020
233
28/07/2020
234
28/07/2020
235
28/07/2020
236
28/07/2020
237
28/07/2020
238
28/07/2020
239
28/07/2020
240
28/07/2020
241
28/07/2020
242
28/07/2020
243
28/07/2020
244
28/07/2020
245
28/07/2020
246
28/07/2020
247
28/07/2020
248
28/07/2020
249
28/07/2020
250
28/07/2020
251
28/07/2020
252
28/07/2020
253
28/07/2020
254
28/07/2020
255
28/07/2020
256
28/07/2020
257
28/07/2020
258
28/07/2020
259
28/07/2020
260
28/07/2020
261
28/07/2020
262
28/07/2020
263
28/07/2020
264
28/07/2020
265
28/07/2020
266
28/07/2020
267
28/07/2020
268
28/07/2020
269
28/07/2020
270
28/07/2020
271
28/07/2020
272
28/07/2020
273
28/07/2020
274
28/07/2020
275
28/07/2020
276
28/07/2020
277
28/07/2020
278
28/07/2020
279
28/07/2020
280
28/07/2020
281
28/07/2020
282
28/07/2020
283
28/07/2020
284
28/07/2020
285
28/07/2020
286
28/07/2020
287
28/07/2020
288
28/07/2020
289
28/07/2020
290
28/07/2020
291
28/07/2020
292
28/07/2020
293
28/07/2020
294
28/07/2020
295
28/07/2020
296
28/07/2020
297
28/07/2020
298
28/07/2020
299
28/07/2020
300
28/07/2020
301
28/07/2020
302
28/07/2020
303
28/07/2020
304
28/07/2020
305
28/07/2020
306
28/07/2020
307
28/07/2020
308
28/07/2020
309
28/07/2020
310
28/07/2020
311
28/07/2020
312
28/07/2020
313
28/07/2020
314
28/07/2020
315
28/07/2020
316
28/07/2020
317
28/07/2020
318
28/07/2020
319
28/07/2020
320
28/07/2020
321
28/07/2020
322
28/07/2020
323
28/07/2020
324
28/07/2020
325
28/07/2020
326
28/07/2020
327
28/07/2020
328
28/07/2020
329
28/07/2020
330
28/07/2020
331
28/07/2020
332
28/07/2020
333
28/07/2020
334
28/07/2020
335
28/07/2020
336
28/07/2020
337
28/07/2020
338
28/07/2020
339
28/07/2020
340
28/07/2020
341
28/07/2020
342
28/07/2020
343
28/07/2020
344
28/07/2020
345
28/07/2020
346
28/07/2020
347
28/07/2020
348
28/07/2020
349
28/07/2020
350
28/07/2020
351
28/07/2020
352
28/07/2020
353
28/07/2020
354
28/07/2020
355
28/07/2020
356
28/07/2020
357
28/07/2020
358
28/07/2020
359
28/07/2020
360
28/07/2020
361
28/07/2020
362
28/07/2020
363
28/07/2020
364
28/07/2020
365
28/07/2020
366
28/07/2020
367
28/07/2020
368
28/07/2020
369
28/07/2020
370
28/07/2020
371
28/07/2020
372
28/07/2020
373
28/07/2020
374
28/07/2020
375
28/07/2020
376
28/07/2020
377
28/07/2020
378
28/07/2020
379
28/07/2020
380
28/07/2020
381
28/07/2020
382
28/07/2020
383
28/07/2020
384
28/07/2020
385
28/07/2020
386
28/07/2020
387
28/07/2020
388
28/07/2020
389
28/07/2020
390
28/07/2020
391
28/07/2020
392
28/07/2020
393
28/07/2020
394
28/07/2020
395
28/07/2020
396
28/07/2020
397
28/07/2020
398
28/07/2020
399
28/07/2020
400
28/07/2020
401
28/07/2020
402
28/07/2020
403
28/07/2020
404
28/07/2020
405
28/07/2020
406
28/07/2020
407
28/07/2020
408
28/07/2020
409
28/07/2020
410
28/07/2020
411
28/07/2020
412
28/07/2020
413
28/07/2020
414
28/07/2020
415
28/07/2020
416
28/07/2020
417
28/07/2020
418
28/07/2020
419
28/07/2020
420
28/07/2020
421
28/07/2020
422
28/07/2020
423
28/07/2020
424
28/07/2020
425
28/07/2020
426
28/07/2020
427
28/07/2020
428
28/07/2020
429
28/07/2020
430
28/07/2020
431
28/07/2020
432
28/07/2020
433
28/07/2020
434
28/07/2020
435
28/07/2020
436
28/07/2020
437
28/07/2020
438
28/07/2020
439
28/07/2020
440
28/07/2020
441
28/07/2020
442
28/07/2020
443
28/07/2020
444
28/07/2020
445
28/07/2020
446
28/07/2020
447
28/07/2020
448
28/07/2020
449
28/07/2020
450
28/07/2020
451
28/07/2020
452
28/07/2020
453
28/07/2020
454
28/07/2020
455
28/07/2020
456
28/07/2020
457
28/07/2020
458
28/07/2020
459
28/07/2020
460
28/07/2020
461
28/07/2020
462
28/07/2020
463
28/07/2020
464
28/07/2020
465
28/07/2020
466
28/07/2020
467
28/07/2020
468
28/07/2020
469
28/07/2020
470
28/07/2020
471
28/07/2020
472
28/07/2020
473
28/07/2020
474
28/07/2020
475
28/07/2020
476
28/07/2020
477
28/07/2020
478
28/07/2020
479
28/07/2020
480
28/07/2020
481
28/07/2020
482
28/07/2020
483
28/07/2020
484
28/07/2020
485
28/07/2020
486
28/07/2020
487
28/07/2020
488
28/07/2020
489
28/07/2020
490
28/07/2020
491
28/07/2020
492
28/07/2020
493
28/07/2020
494
28/07/2020
495
28/07/2020
496
28/07/2020
497
28/07/2020
498
28/07/2020
499
28/07/2020
500
28/07/2020
501
28/07/2020
502
28/07/2020
503
28/07/2020
504
28/07/2020
505
28/07/2020
506
28/07/2020
507
28/07/2020
508
28/07/2020
509
28/07/2020
510
28/07/2020
511
28/07/2020
512
28/07/2020
513
28/07/2020
514
28/07/2020
515
28/07/2020
516
28/07/2020
517
28/07/2020
518
28/07/2020
519
28/07/2020
520
28/07/2020
521
28/07/2020
522
28/07/2020
523
28/07/2020
524
28/07/2020
525
28/07/2020
526
28/07/2020
527
28/07/2020
528
28/07/2020
529
28/07/2020
530
28/07/2020
531
28/07/2020
532
28/07/2020
533
28/07/2020
534
28/07/2020
535
28/07/2020
536
28/07/2020
537
28/07/2020
538
28/07/2020
539
28/07/2020
540
28/07/2020
541
28/07/2020
542
28/07/2020
543
28/07/2020
544
28/07/2020
545
28/07/2020
546
28/07/2020
547
28/07/2020
548
28/07/2020
549
28/07/2020
550
28/07/2020
551
28/07/2020
552
28/07/2020
553
28/07/2020
554
28/07/2020
555
28/07/2020
556
28/07/2020
557
28/07/2020
558
28/07/2020
559
28/07/2020
560
28/07/2020
561
28/07/2020
562
28/07/2020
563
28/07/2020
564
28/07/2020
565
28/07/2020
566
28/07/2020
567
28/07/2020
568
28/07/2020
569
28/07/2020
570
28/07/2020
571
28/07/2020
572
28/07/2020
573
28/07/2020
574
28/07/2020
575
28/07/2020
576
28/07/2020
577
28/07/2020
578
28/07/2020
579
28/07/2020
580
28/07/2020
581
28/07/2020
582
28/07/2020
583
28/07/2020
584
28/07/2020
585
28/07/2020
1
Bình luận
center
Box
center Gửi vào: 14/06/2019 11:29

link truyện chữ cho ai cần nhé (Truyện tranh chap 277) https://www.truyencenter.com/toan-chuc-phap-su-chuong-379-khan-cap-tro-giup mong mọi người ủng hộ
Miu Luoi
Box
Miu Luoi Gửi vào: 17/01/2019 17:28
Ch bị lỗi hả ad, e đọc hoài mà k login đc hình
1
Truyện cùng loại
Thiên Thần Không Có Tiết Tháo
26/09/2020 12:38
Tổng quát: Thượng đế chạy rồi? Thế giới hỗn loạn rồi? Michael chạy đến nhân gian tìm người yêu cũ, thuận tiện cùng nhau cứu thế giới, nhưng sau khi Lucifer chuyển thế lại không nhớ anh…mà nguyên nhân laij là do anh đã phong ấn ký ức và sức mạnh của cậu! Bây giờ còn phải làm cậu thức tỉnh…chỉ có thể#%$%^&…thôi vậy, tự mình đào hố, dù khóc dù quỳ cũng phải lấp a!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 234045
Comment: 1
Nam thần truy thê chỉ nam
27/09/2020 06:18
Tổng quát: Bản hiện đại của [Manh sư tại thượng], tiểu bạch liên nghèo rớt mồng tơi được nam thần cứu giúp, nam thần còn bảo vệ tiểu bạch liên lớn lên trở thành phúc hắc liên đại sát tứ phương. “Có phải anh có mưu đồ gì với tôi không? Lẽ nào là nhìn trúng cơ thể của tôi?!” (Ôm chặt lấy tôi tiểu chăn tử) “Ngốc quá, anh tìm em rất lâu rồi, bây giờ, chỉ muốn sủng em.” Ngược tra điềm sủng. <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 685943
Comment: 3
Vĩnh Hằng Chí Tôn
23/09/2020 02:38
Tổng quát: Vũ Chi Đỉnh Phong, Di Sơn Đảo Hải, Tróc Tinh Nã Nguyệt, nghịch loạn thời không!Kiếm cực kỳ cảnh, một kiếm thành Đạo, một kiếm thông thần, một kiếm phá vạn pháp!Niên thiếu Lý Phù Trần, ngẫu được kim sắc tiểu phù, linh hồn không ngừng tiến hóa, ở thiên tài này như mưa, cường giả Như Vân thế giới, lấy kiếm trong tay, du ngoạn sơn thuỷ tuyệt đỉnh.Thiên địa có lúc hủy diệt,riêng ta vĩnh hằng bất hủ.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 847623
Comment: 5
Vua Không Vương Miện Của Hoa Khôi
[]
24/09/2020 11:40
Tổng quát:
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 0
Comment: 0
Tiến Độ Chia Tay 99%
27/09/2020 03:18
Tổng quát: 6 năm trước Diệp Lăng Tịch với thân xác mệt mỏi, trái tim đầy vết thương, quyết định dứt khoát rời khỏi thế giới của Thành Nam Hoành. 6 năm sau, vì ngoài ý mà hai người gặp lại nhau, một người rõ ràng là yêu nhưng lại cứ muốn chạy trốn, một người muốn được yêu nhưng lại bá đạo, ít nói. Thân phận khác nhau, có trở thành trở ngại để hai người hợp lại. Đằng sau những hiểu lầm ẩn giấu chân tướng không cách nào nói được. Điều kiện tiến độ chia tay làm sao để đảo ngược? Thời gian hợp lại, làm sao để kết thúc?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 33354
Comment: 3
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế
21/09/2020 09:28
Tổng quát: ...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 306504
Comment: 3
Điêu Khắc
24/09/2020 06:48
Tổng quát: Oán niệm đến từ sự không cam lòng của người khác ? hay là sự kiềm nén của bản thân ? Sinh viên điêu khắc Dạ Ly Muội bởi vì ngoài ý muốn mà bị oán linh trong phòng điêu khắc ám, các sự kiện thần bí liên tục xuất hiện . . . Khi màn đêm buông xuống, sau khi Dạ Ly Muội phát hiện bí mật của điêu khắc thì cô ấy bắt đầu lợi dụng năng lực của điêu khắc để giết chết những người mình từng cừu hận, khi trong lòng cô ấy thỏa mãn cũng là lúc tinh thần dần dần bị oán linh xâm chiếm . . .
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 66404
Comment: 5
Ám Hắc Hệ Noãn Hôn
24/09/2020 10:28
Tổng quát: Đọc rồi biết...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 187415
Comment: 1128
The ghost in my Umbrella
[]
23/09/2020 11:50
Tổng quát:

Đàm Tử Huyền, từ một cây dù giấy dầu bình thường, có được năng lực hồi phục bất tử bất diệt, và sức mạnh bảo vệ to lớn. Nhưng theo đó, thế lực bóng tối tà ác cũng trỗi dậy, trận chiến thần ma bùng nổ...

TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 0
Comment: 0
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ
22/09/2020 01:38
Tổng quát: Đọc rồi biết...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 242671
Comment: 1
Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương
21/09/2020 06:58
Tổng quát: Từ khi ở nhà cô, tôi bị bắt nạt rất nhiều. Muốn kết bạn nhưng vì béo mập nên bị bạn bè cô lập… sao đời người lại khó khăn như thế? Tôi chỉ muốn sống thật tốt! Sau một vụ tai nạn xe, lần nữa mở mắt ra, gì cơ? Đây là ma giới? Cha tôi là vua ma giới?! Người cha ma vương này quả thực cuồng cưng chiều con gái, ngay cả những tiểu ca ca cũng yêu chiều bảo bảo tôi đây tận trời, hạnh phúc quá!!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 180399
Comment: 3
Hoa hồng tặng anh
22/09/2020 04:55
Tổng quát: Choi Ida là một cô gái tuy bề ngoài có vẻ vụng về, chậm chạp nhưng đến lúc nào đó cô cải trang thành một chàng trai có tên là "Choi Yodal" đầy quyến rủ để đi đánh nhau với tụi con trai.Khi Ida trong bộ dạng con trai, Kang Naru đã phải lòng cô.Mọi người đều cho rằng Kang Naru là gay, 1 kẻ biến thái.Ida định nói cho Naru biết sự thật nhưng..."Ida sẽ làm gì? Nếu mọi người biết Ida là con gái thì... điều gì sẽ xảy ra" ?!
TT: Full Bộ
Lượt xem: 380137
Comment: 2
Võ Thần Sức Mạnh
[]
24/09/2020 11:40
Tổng quát:
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 0
Comment: 0
Vua Cướp Biển
27/09/2020 12:38
Tổng quát: One Piece xoay quanh 1 nhóm cướp biển được gọi là Băng Hải tặc Mũ Rơm - Straw Hat Pirates - được thành lập và lãnh đạo bởi thuyền trưởng Monkey D. Luffy. Cậu bé Luffy có ước mơ tìm thấy kho báu vĩ đại nhất, One Piece, của Vua Hải Tặc đời trước Gold D. Roger và trở thành Vua Hải Tặc đời kế tiếp. Ở Việt Nam hiện nay, truyện đang được Nhà xuất bản Thanh Hóa xuất bản nhưng không có bản quyền, với tên gọi là Đảo Hải tặc Cốt truyện: Monkey D. Luffy, 1 cậu bé rất thích hải tặc có ước mơ tìm được kho báu One Piece và trở thành Vua hải tặc - Pirate King. Lúc nhỏ, Luffy tình cờ ăn phải trái quỉ (Devil Fruit) Gomu Gomu, nó cho cơ thể cậu khả năng co dãn đàn hồi như cao su nhưng đổi lại cậu sẽ không bao giờ biết bơi. Sau đó Luffy lại được Shank cứu thoát tuy nhiên ông ta bị mất 1 cánh tay. Sau đấy Shank chia tay Luffy và để lại cho cậu cái mũ rơm (Straw Hat) và nói rằng: "Sau này bao giờ thành cướp biển hãy gặp ta và trả lại nó". Chính lời nói này đã thúc đầy Luffy trở thành 1 cướp biển thật sự.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1379211
Comment: 2
Lấy Tình Yêu, Lấy Thời Gian
24/09/2020 02:48
Tổng quát: "Lúc đầu anh chính là người tuyệt tình, anh cũng là người muốn rời đi , hôm nay anh lại là người nói yêu tôi? !" Lương Tử Câm nắm áo của Lạc Hướng Đông : "Nếu anh đã tới, thì tôi cũng sẽ không từ bỏ anh lần thứ hai " Lạc Hướng Đông hôn lên môi của Lương Tử Câm : "Lương Tử Câm, cả cuộc đời này, em không thoát được khỏi anh đâu " Đọc truyện tranh Lấy Tình Yêu, Lấy Thời Gian tại truyenmh.com
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 15293
Comment: 6
Copyright © 2013 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyentranh1.info) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyentranh1@gmail.com