Đọc truyện tranh hay online tại TruyenTranh1

Yêu Thần Ký

(Vừa cập nhật: 24/02/2020 06:28)
Tên khác:

Tales of Demons And Gods

Tác giả: Mad Snail
Nguồn:
Tình trang: Đang Tiến Hành
Số lượt xem: 3047648 Người theo dõi: 741 Theo dõi truyện này
Yêu Thần Ký Xếp hạng: 8.8/10 - 902 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong... Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán... Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi... :v
Yêu Thần Ký
STT
Chương truyện
Cập nhật
2
20/02/2020
4
02/02/2020
6
16/01/2020
8
27/12/2019
10
11/12/2019
11
09/12/2019
12
26/11/2019
13
22/11/2019
14
05/11/2019
15
02/11/2019
16
29/10/2019
17
26/10/2019
18
22/10/2019
19
18/10/2019
20
15/10/2019
21
09/10/2019
22
05/10/2019
23
01/10/2019
24
28/09/2019
25
22/09/2019
26
18/09/2019
27
16/09/2019
28
09/09/2019
29
02/09/2019
30
02/09/2019
31
30/08/2019
32
26/08/2019
33
25/08/2019
34
11/08/2019
35
06/08/2019
36
30/07/2019
37
23/07/2019
38
14/07/2019
39
22/06/2019
40
22/06/2019
41
22/06/2019
42
22/06/2019
43
22/06/2019
44
22/06/2019
45
22/06/2019
46
22/06/2019
47
22/06/2019
48
22/06/2019
49
22/06/2019
50
22/06/2019
51
22/06/2019
52
22/06/2019
53
22/06/2019
54
22/06/2019
55
22/06/2019
56
22/06/2019
57
22/06/2019
58
22/06/2019
59
22/06/2019
60
22/06/2019
61
22/06/2019
62
22/06/2019
63
22/06/2019
64
22/06/2019
65
22/06/2019
66
22/06/2019
67
22/06/2019
68
22/06/2019
69
22/06/2019
70
22/06/2019
71
22/06/2019
72
22/06/2019
73
22/06/2019
74
22/06/2019
75
22/06/2019
76
22/06/2019
77
22/06/2019
78
22/06/2019
79
22/06/2019
80
22/06/2019
81
22/06/2019
82
22/06/2019
83
22/06/2019
84
22/06/2019
85
22/06/2019
86
22/06/2019
87
22/06/2019
88
22/06/2019
89
22/06/2019
90
22/06/2019
91
22/06/2019
92
22/06/2019
93
22/06/2019
94
22/06/2019
95
22/06/2019
96
22/06/2019
97
22/06/2019
98
22/06/2019
99
22/06/2019
100
22/06/2019
101
22/06/2019
102
22/06/2019
103
22/06/2019
104
22/06/2019
105
22/06/2019
106
22/06/2019
107
22/06/2019
108
22/06/2019
109
22/06/2019
110
22/06/2019
111
22/06/2019
112
22/06/2019
113
22/06/2019
114
22/06/2019
115
22/06/2019
116
22/06/2019
117
22/06/2019
118
22/06/2019
119
22/06/2019
120
22/06/2019
121
22/06/2019
122
22/06/2019
123
22/06/2019
124
22/06/2019
125
22/06/2019
126
22/06/2019
127
22/06/2019
128
22/06/2019
129
22/06/2019
130
22/06/2019
131
22/06/2019
132
22/06/2019
133
22/06/2019
134
22/06/2019
135
22/06/2019
136
22/06/2019
137
22/06/2019
138
22/06/2019
139
22/06/2019
140
22/06/2019
141
22/06/2019
142
22/06/2019
143
22/06/2019
144
22/06/2019
145
22/06/2019
146
22/06/2019
147
22/06/2019
148
22/06/2019
149
22/06/2019
150
22/06/2019
151
22/06/2019
152
22/06/2019
153
22/06/2019
154
22/06/2019
155
22/06/2019
156
22/06/2019
157
22/06/2019
158
22/06/2019
159
22/06/2019
160
22/06/2019
161
22/06/2019
162
22/06/2019
163
22/06/2019
164
22/06/2019
165
22/06/2019
166
22/06/2019
167
22/06/2019
168
22/06/2019
169
22/06/2019
170
22/06/2019
171
22/06/2019
172
22/06/2019
173
22/06/2019
174
22/06/2019
175
22/06/2019
176
22/06/2019
177
22/06/2019
178
22/06/2019
179
22/06/2019
180
22/06/2019
181
22/06/2019
182
22/06/2019
183
22/06/2019
184
22/06/2019
185
22/06/2019
186
22/06/2019
187
22/06/2019
188
22/06/2019
189
22/06/2019
190
22/06/2019
191
22/06/2019
192
22/06/2019
193
22/06/2019
194
22/06/2019
195
22/06/2019
196
22/06/2019
197
22/06/2019
198
22/06/2019
199
22/06/2019
200
22/06/2019
201
22/06/2019
202
22/06/2019
203
22/06/2019
204
22/06/2019
205
22/06/2019
206
22/06/2019
207
22/06/2019
208
22/06/2019
209
22/06/2019
210
22/06/2019
211
22/06/2019
212
22/06/2019
213
22/06/2019
214
22/06/2019
215
22/06/2019
216
22/06/2019
217
22/06/2019
218
22/06/2019
219
22/06/2019
220
22/06/2019
221
22/06/2019
222
22/06/2019
223
22/06/2019
224
22/06/2019
225
22/06/2019
226
22/06/2019
227
22/06/2019
228
22/06/2019
229
22/06/2019
230
22/06/2019
231
22/06/2019
232
22/06/2019
233
22/06/2019
234
22/06/2019
235
22/06/2019
236
22/06/2019
237
22/06/2019
238
22/06/2019
239
22/06/2019
240
22/06/2019
241
22/06/2019
242
22/06/2019
243
22/06/2019
244
22/06/2019
245
22/06/2019
246
22/06/2019
247
22/06/2019
248
22/06/2019
249
22/06/2019
250
22/06/2019
251
22/06/2019
252
22/06/2019
253
22/06/2019
254
22/06/2019
255
22/06/2019
256
22/06/2019
257
22/06/2019
258
22/06/2019
259
22/06/2019
260
22/06/2019
261
22/06/2019
262
22/06/2019
263
22/06/2019
264
22/06/2019
265
22/06/2019
266
22/06/2019
267
22/06/2019
268
22/06/2019
269
22/06/2019
270
22/06/2019
271
22/06/2019
272
22/06/2019
273
22/06/2019
274
22/06/2019
275
22/06/2019
276
22/06/2019
277
22/06/2019
278
22/06/2019
279
22/06/2019
280
22/06/2019
281
22/06/2019
282
22/06/2019
283
22/06/2019
284
22/06/2019
285
22/06/2019
286
22/06/2019
287
22/06/2019
288
22/06/2019
289
22/06/2019
290
22/06/2019
291
22/06/2019
292
22/06/2019
293
22/06/2019
294
22/06/2019
295
22/06/2019
296
22/06/2019
297
22/06/2019
298
22/06/2019
299
22/06/2019
300
22/06/2019
301
22/06/2019
302
22/06/2019
303
22/06/2019
304
22/06/2019
305
22/06/2019
306
22/06/2019
307
22/06/2019
308
22/06/2019
309
22/06/2019
310
22/06/2019
311
22/06/2019
312
22/06/2019
313
22/06/2019
314
22/06/2019
315
22/06/2019
316
22/06/2019
317
22/06/2019
318
22/06/2019
319
22/06/2019
320
22/06/2019
321
22/06/2019
322
22/06/2019
323
22/06/2019
324
22/06/2019
325
22/06/2019
326
22/06/2019
327
22/06/2019
328
22/06/2019
329
22/06/2019
330
22/06/2019
331
22/06/2019
332
22/06/2019
333
22/06/2019
334
22/06/2019
335
22/06/2019
336
22/06/2019
337
22/06/2019
338
22/06/2019
339
22/06/2019
340
22/06/2019
341
22/06/2019
342
22/06/2019
343
22/06/2019
344
22/06/2019
345
22/06/2019
346
22/06/2019
347
22/06/2019
348
22/06/2019
349
22/06/2019
350
22/06/2019
351
22/06/2019
352
22/06/2019
353
22/06/2019
354
22/06/2019
355
22/06/2019
356
22/06/2019
357
22/06/2019
358
22/06/2019
359
22/06/2019
360
22/06/2019
361
22/06/2019
362
22/06/2019
363
22/06/2019
364
22/06/2019
365
22/06/2019
366
22/06/2019
367
22/06/2019
368
22/06/2019
369
22/06/2019
370
22/06/2019
371
22/06/2019
372
22/06/2019
373
22/06/2019
374
22/06/2019
375
22/06/2019
376
22/06/2019
377
22/06/2019
378
22/06/2019
379
22/06/2019
380
22/06/2019
381
22/06/2019
382
22/06/2019
383
22/06/2019
384
22/06/2019
385
22/06/2019
386
22/06/2019
387
22/06/2019
388
22/06/2019
389
22/06/2019
390
22/06/2019
391
22/06/2019
392
22/06/2019
393
22/06/2019
394
22/06/2019
395
22/06/2019
396
22/06/2019
1
Bình luận
Kiniki
Box
Kiniki Gửi vào: 10/09/2019 13:27
Khi nào ra chap
240 z
center
Box
center Gửi vào: 14/06/2019 11:17


link truyện chữ cho ai cần nhé (Truyện tranh chap 220) https://www.truyencenter.com/yeu-than-ky-chuong-193-tien-vao-hac-tuyen

link truyện chữ cho ai cần nhé (Truyện tranh chap 226) https://www.truyencenter.com/yeu-than-ky-chuong-198-cam-ung-phap-tac

link truyện chữ (truyện tranh 218) nha mọi người https://www.truyencenter.com/yeu-than-ky-chuong-192-hoang-kim-tam-tinh
nammetruyen
Box
nammetruyen Gửi vào: 17/02/2019 19:19
xem truyện tranh Yêu thần ký chap 211 mới nhất tại:
https://youtu.be/wCu9cuxyciU
nammetruyen
Box
nammetruyen Gửi vào: 07/02/2019 16:30
xem truyện tranh Yêu thần ký chap 210.5 mới nhất tại:
https://www.youtube.com/watch?v=ffPyh1tDl1I
thanhcong
Box
thanhcong Gửi vào: 22/01/2019 20:45
hay qua ad oi hong chap moi nhanh nhanh nha nua thang lau qua
NguyetThien
Box
NguyetThien Gửi vào: 31/12/2018 8:02
Hay wa chờ chap mới
thanhcong
Box
thanhcong Gửi vào: 21/12/2018 19:00
hay qua hong chap moi nha
giaan1703
Box
giaan1703 Gửi vào: 29/05/2016 10:10
hay wa di
baduy19900
Box
baduy19900 Gửi vào: 10/09/2015 12:08
200-500 view /ngày. Truyen hay qua ae co gang dich nhé
baduy19900
Box
baduy19900 Gửi vào: 08/09/2015 12:10
Truyen hay ma Ae ko. Them doc chan nhi
1 2
Truyện cùng loại
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
22/02/2020 08:48
Tổng quát: Gia tộc bại sản,ngay cả vị hôn phu cũng cho cô cài số de. Giữa đêm khuya khoắt mưa tuyết rơi tán loạn,cô đã gặp được Kim chủ nhân Lệ Quân Trầm. Vì muốn cứu nguy cho gia tộc,cô đã bỏ đi lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của bản thân,để ủy lụy dưới chân của người đàn ông đó. Sau đêm đó,cô dắt theo Kim chủ nhân của mình khoa trương làm màu khoe sự giàu sang,nhưng không ngờ anh ta chính là... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1853847
Comment: 4
Ngô hoàng tại thượng
23/02/2020 12:53
Tổng quát: nữ chính nhà ta vô tình xuyên không gặp được mỹ nam, từ một cung nữ nhỏ bé biến thành phi tần đứng đầu hậu cung
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 345571
Comment: 7
Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
24/02/2020 01:18
Tổng quát: MUỐN LÀM NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI THÌ PHẢI ĐÁP ỨNG 3 ĐIỀU KIỆN : THÍCH ĐƯỢC CƯNG CHIỀU , THÍCH ĐƯỢC YÊU THƯƠNG , THÍCH ĐƯỢC CHĂM SÓC . NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI PHẢI ĐÁP ỨNG ĐỦ 3 ĐIỀU KIỆN TRÊN VÀ PHẢI BIẾT SUY NGHĨ, Ý THỨC ! TRUYỆN ĐƯỢC CHUYỂN THỂ TỪ TIỂU THUYẾT . HY VỌNG MỌI NGƯỜI SẼ ỦNG HỘ
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2421753
Comment: 48
Dòng Sông Huyền Bí
22/02/2020 08:16
Tổng quát: Yuuri Suzuki - một nữ sinh trung học bình thường, sống hạnh phúc với gia đình ở Nhật Bản hiện đại. Gia đình cô gồm bố, mẹ và ba chị em gái, cô là con thứ 2. Một ngày nọ, Yuuri chợt phát hiện có điều gì đó không bình thường khi cô làm những việc có liên quan tới nước. Rồi Yuuri đột ngột bị đưa về Anatolia cổ đại bởi Nakia - một vị vương phi quyền năng và độc ác – bà muốn dùng máu cô để nguyền rủa các hoàng tử khác, thực hiện mục đích đưa con trai bà là hoàng tử út lên nắm vương quyền. May thay, trước khi bị lính của vương phi bắt được, cô đã gặp tam hoàng tử Kail và được anh cứu thoát. Kail hứa sẽ tìm cách đưa cô về thế giới của mình ngay khi có cơ hội. Tức giận vì vuột mất con mồi, Nakia ngấm ngầm lên kế hoạch triệt hạ cả hai. Trong khoảng thời gian bên nhau, Kail và Yuuri đã nhận ra họ không thể tách rời… Truyện lấy bối cảnh ở triều đại vua Suppiluliuma I khi đế quốc Hittite đang ở thời kì phồn vinh, giàu mạnh. Ở phương Đông thì chỉ kém Ai Cập, đất nước được trị vì bởi vị Pharaoh trẻ tuổi Tutankhamen. Có rất nhiều nhân vật và sự kiện lịch sử xuất hiện trong truyện, từ hoàng tử Kail Mursili, Sari Arnuwanda, và Zannanza cho đến vị hoàng tử của vương quốc Mitanni láng giềng xung quanh thành phố Kizzuwatna.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 230364
Comment: 2
Điện thoại của ta thông tam giới
18/02/2020 10:08
Tổng quát: Sinh viên đại học phổ thông- Lâm Hải, sau khi cập nhật Wechat, bị lôi kéo vào nhóm giao dịch của Thiên Đình, Cuộc sống từ nay trở về sau trở nên nhiều màu sắc, quả bàn đào đổi lấy mặt nạ đắp mặt, Kim Đan đổi thuốc lá, thứ lỗi cho không ký sổ!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 290112
Comment: 3
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
20/02/2020 06:18
Tổng quát: Trên giường của hắn có một nữ nhân đang nằm. "Tôi không phải người mà anh có thể tùy tiện đụng tới". Hắn cười đến ma mị, "Không ai dám nói với tôi những lời như vậy đâu, cô gái. Hãy qua đây làm cho tôi vui vẻ". Bị thất thân ngay sau đó, bất ngờ mang thai ngoài ý muốn, sinh ra một bé trai. Lại đột nhiên phát hiện ra mình có một người anh em sinh đôi. Lần nữa gặp lại, hắn lấy một tay đẩy cô vào tường "Ngủ với tôi xong rồi chạy trốn, không dễ dàng như vậy đâu". Từ đó trở đi, cô biết rõ để thỏa mãn ham muốn của người đàn ông này sẽ khủng khiếp như thế nào!!! <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 4007823
Comment: 65
Tiểu Hoàng Thư Và Tiểu Hoàng Thúc
22/02/2020 09:58
Tổng quát: Đọc rồi biết ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 198113
Comment: 10
Yêu Nhan Lệnh
21/02/2020 09:31
Tổng quát: Cô sinh viên Sở Nhan xuyên không tới cổ đại và nhập vào thân xác của một tiểu Hoàng thượng bù nhìn , đối mặt với cô là một Hoàng hậu tinh quái, chỉ một lời không hợp liền bổ nhào vào cô ngay. “Trẫm là nữ cải nam trang, hoàng hậu sao có thể cùng trẫm làm những chuyện không thể diễn tả này được chứ? ”, “Thật trùng hợp, bổn cung cũng là nam cải nữ trang.” Từ đó, hai người bắt đầu cuộc sống ngọt ngào tình tứ không biết ngượng ngùng là gì. Nhưng Sở Nhan dần dần phát hiện ra rằng, vận mệnh dường như vùi sâu cô vào vòng xoáy…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 305778
Comment: 14
Hotboy Quốc Dân Là Nữ
20/02/2020 07:52
Tổng quát: ...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 62323
Comment: 2
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế
20/02/2020 09:18
Tổng quát: ...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 141730
Comment: 3
Đường Dần tại Dị Giới
24/02/2020 02:18
Tổng quát: Thể loại huyền huyễn dị giới theo nguyên tác của Lục Đạo. Hắn có một thân công phu siêu quần bạt tụy, trong thế giới hiện thực không đất dụng võ, chỉ còn cách làm sát thủ. Tình cờ đến được Dị giới vào thời thế hỗn loạn, trên chiến trường phát huy thực lực. Tên hắn là Đường Dần, chuyện của hắn như chỉ tồn tại trong truyền thuyết...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1203646
Comment: 16
Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
22/02/2020 12:08
Tổng quát: Nữ chính xuyên về cổ đại làm hoàng hậu...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 982462
Comment: 10
Liệt Hỏa Cuồng Phi
21/02/2020 10:43
Tổng quát: Kiếp trước chết thảm, một buổi sáng được sống lại. Nàng có một thể chất tu luyện nghịch thiên, là nữ vương cuồng ngạo, là vương phi được cưng chiều vô cùng. Thế gian hiểm ác, ta đây sẽ đối địch với trời! Thiên mệnh khó trái, vậy ta đây sẽ nghịch thiên!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 48189
Comment: 7
Mai Nữ Đồng Tiểu Nộ
18/02/2020 06:18
Tổng quát: Cập nhật sau...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 337077
Comment: 6
Người Tình Bí Ẩn
21/02/2020 09:42
Tổng quát: ...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 87154
Comment: 5
Copyright © 2013 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyentranh1.info) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyentranh1@gmail.com