Đọc truyện tranh hay online tại TruyenTranh1

Yêu Thần Ký

(Vừa cập nhật: 05/04/2020 10:18)
Tên khác:

Tales of Demons And Gods

Tác giả: Mad Snail
Nguồn:
Tình trang: Đang Tiến Hành
Số lượt xem: 3061900 Người theo dõi: 743 Theo dõi truyện này
Yêu Thần Ký Xếp hạng: 8.8/10 - 904 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong... Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán... Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi... :v
Yêu Thần Ký
STT
Chương truyện
Cập nhật
10
06/03/2020
11
06/03/2020
12
06/03/2020
13
06/03/2020
14
06/03/2020
15
06/03/2020
16
06/03/2020
17
06/03/2020
18
06/03/2020
19
06/03/2020
20
06/03/2020
21
06/03/2020
22
06/03/2020
23
06/03/2020
24
06/03/2020
25
06/03/2020
26
06/03/2020
27
06/03/2020
28
06/03/2020
29
06/03/2020
30
06/03/2020
31
06/03/2020
32
06/03/2020
33
06/03/2020
34
06/03/2020
35
06/03/2020
36
06/03/2020
37
06/03/2020
38
06/03/2020
39
06/03/2020
40
06/03/2020
41
06/03/2020
42
06/03/2020
43
06/03/2020
44
06/03/2020
45
06/03/2020
46
06/03/2020
47
06/03/2020
48
06/03/2020
49
06/03/2020
50
06/03/2020
51
06/03/2020
52
06/03/2020
53
06/03/2020
54
06/03/2020
55
06/03/2020
56
06/03/2020
57
06/03/2020
58
06/03/2020
59
06/03/2020
60
06/03/2020
61
06/03/2020
62
06/03/2020
63
06/03/2020
64
06/03/2020
65
06/03/2020
66
06/03/2020
67
06/03/2020
68
06/03/2020
69
06/03/2020
70
06/03/2020
71
06/03/2020
72
06/03/2020
73
06/03/2020
74
06/03/2020
75
06/03/2020
76
06/03/2020
77
06/03/2020
78
06/03/2020
79
06/03/2020
80
06/03/2020
81
06/03/2020
82
06/03/2020
83
06/03/2020
84
06/03/2020
85
06/03/2020
86
06/03/2020
87
06/03/2020
88
06/03/2020
89
06/03/2020
90
06/03/2020
91
06/03/2020
92
06/03/2020
93
06/03/2020
94
06/03/2020
95
06/03/2020
96
06/03/2020
97
06/03/2020
98
06/03/2020
99
06/03/2020
100
06/03/2020
101
06/03/2020
102
06/03/2020
103
06/03/2020
104
06/03/2020
105
06/03/2020
106
06/03/2020
107
06/03/2020
108
06/03/2020
109
06/03/2020
110
06/03/2020
111
06/03/2020
112
06/03/2020
113
06/03/2020
114
06/03/2020
115
06/03/2020
116
06/03/2020
117
06/03/2020
118
06/03/2020
119
06/03/2020
120
06/03/2020
121
06/03/2020
122
06/03/2020
123
06/03/2020
124
06/03/2020
125
06/03/2020
126
06/03/2020
127
06/03/2020
128
06/03/2020
129
06/03/2020
130
06/03/2020
131
06/03/2020
132
06/03/2020
133
06/03/2020
134
06/03/2020
135
06/03/2020
136
06/03/2020
137
06/03/2020
138
06/03/2020
139
06/03/2020
140
06/03/2020
141
06/03/2020
142
06/03/2020
143
06/03/2020
144
06/03/2020
145
06/03/2020
146
06/03/2020
147
06/03/2020
148
06/03/2020
149
06/03/2020
150
06/03/2020
151
06/03/2020
152
06/03/2020
153
06/03/2020
154
06/03/2020
155
06/03/2020
156
06/03/2020
157
06/03/2020
158
06/03/2020
159
06/03/2020
160
06/03/2020
161
06/03/2020
162
06/03/2020
163
06/03/2020
164
06/03/2020
165
06/03/2020
166
06/03/2020
167
06/03/2020
168
06/03/2020
169
06/03/2020
170
06/03/2020
171
06/03/2020
172
06/03/2020
173
06/03/2020
174
06/03/2020
175
06/03/2020
176
06/03/2020
177
06/03/2020
178
06/03/2020
179
06/03/2020
180
06/03/2020
181
06/03/2020
182
06/03/2020
183
06/03/2020
184
06/03/2020
185
06/03/2020
186
06/03/2020
187
06/03/2020
188
06/03/2020
189
06/03/2020
190
06/03/2020
191
06/03/2020
192
06/03/2020
193
06/03/2020
194
06/03/2020
195
06/03/2020
196
06/03/2020
197
06/03/2020
198
06/03/2020
199
06/03/2020
200
06/03/2020
201
06/03/2020
202
06/03/2020
203
06/03/2020
204
06/03/2020
205
06/03/2020
206
06/03/2020
207
06/03/2020
208
06/03/2020
209
06/03/2020
210
06/03/2020
211
06/03/2020
212
06/03/2020
213
06/03/2020
214
06/03/2020
215
06/03/2020
216
06/03/2020
217
06/03/2020
218
06/03/2020
219
06/03/2020
220
06/03/2020
221
06/03/2020
222
06/03/2020
223
06/03/2020
224
06/03/2020
225
06/03/2020
226
06/03/2020
227
06/03/2020
228
06/03/2020
229
06/03/2020
230
06/03/2020
231
06/03/2020
232
06/03/2020
233
06/03/2020
234
06/03/2020
235
06/03/2020
236
06/03/2020
237
06/03/2020
238
06/03/2020
239
06/03/2020
240
06/03/2020
241
06/03/2020
242
06/03/2020
243
06/03/2020
244
06/03/2020
245
06/03/2020
246
06/03/2020
247
06/03/2020
248
06/03/2020
249
06/03/2020
250
06/03/2020
251
06/03/2020
252
06/03/2020
253
06/03/2020
254
06/03/2020
255
06/03/2020
256
06/03/2020
257
06/03/2020
258
06/03/2020
259
06/03/2020
260
06/03/2020
261
06/03/2020
262
06/03/2020
263
06/03/2020
264
06/03/2020
265
06/03/2020
266
06/03/2020
267
06/03/2020
268
06/03/2020
269
06/03/2020
270
06/03/2020
271
06/03/2020
272
06/03/2020
273
06/03/2020
274
06/03/2020
275
06/03/2020
276
06/03/2020
277
06/03/2020
278
06/03/2020
279
06/03/2020
280
06/03/2020
281
06/03/2020
282
06/03/2020
283
06/03/2020
284
06/03/2020
285
06/03/2020
286
06/03/2020
287
06/03/2020
288
06/03/2020
289
06/03/2020
290
06/03/2020
291
06/03/2020
292
06/03/2020
293
06/03/2020
294
06/03/2020
295
06/03/2020
296
06/03/2020
297
06/03/2020
298
06/03/2020
299
06/03/2020
300
06/03/2020
301
06/03/2020
302
06/03/2020
303
06/03/2020
304
06/03/2020
305
06/03/2020
306
06/03/2020
307
06/03/2020
308
06/03/2020
309
06/03/2020
310
06/03/2020
311
06/03/2020
312
06/03/2020
313
06/03/2020
314
06/03/2020
315
06/03/2020
316
06/03/2020
317
06/03/2020
318
06/03/2020
319
06/03/2020
320
06/03/2020
321
06/03/2020
322
06/03/2020
323
06/03/2020
324
06/03/2020
325
06/03/2020
326
06/03/2020
327
06/03/2020
328
06/03/2020
329
06/03/2020
330
06/03/2020
331
06/03/2020
332
06/03/2020
333
06/03/2020
334
06/03/2020
335
06/03/2020
336
06/03/2020
337
06/03/2020
338
06/03/2020
339
06/03/2020
340
06/03/2020
341
06/03/2020
342
06/03/2020
343
06/03/2020
344
06/03/2020
345
06/03/2020
346
06/03/2020
347
06/03/2020
348
06/03/2020
349
06/03/2020
350
06/03/2020
351
06/03/2020
352
06/03/2020
353
06/03/2020
354
06/03/2020
355
06/03/2020
356
06/03/2020
357
06/03/2020
358
06/03/2020
359
06/03/2020
360
06/03/2020
361
06/03/2020
362
06/03/2020
363
06/03/2020
364
06/03/2020
365
06/03/2020
366
06/03/2020
367
06/03/2020
368
06/03/2020
369
06/03/2020
370
06/03/2020
371
06/03/2020
372
06/03/2020
373
06/03/2020
374
06/03/2020
375
06/03/2020
376
06/03/2020
377
06/03/2020
378
06/03/2020
379
06/03/2020
380
06/03/2020
381
06/03/2020
382
06/03/2020
383
06/03/2020
384
06/03/2020
385
06/03/2020
386
06/03/2020
387
06/03/2020
388
06/03/2020
389
06/03/2020
390
06/03/2020
391
06/03/2020
392
06/03/2020
393
06/03/2020
394
06/03/2020
395
06/03/2020
396
06/03/2020
397
06/03/2020
398
06/03/2020
399
06/03/2020
400
06/03/2020
401
06/03/2020
402
06/03/2020
403
06/03/2020
404
06/03/2020
405
06/03/2020
406
06/03/2020
407
06/03/2020
408
06/03/2020
409
06/03/2020
410
06/03/2020
411
06/03/2020
412
06/03/2020
413
06/03/2020
414
06/03/2020
415
06/03/2020
416
06/03/2020
417
06/03/2020
418
06/03/2020
419
06/03/2020
420
06/03/2020
421
06/03/2020
422
06/03/2020
423
06/03/2020
424
06/03/2020
425
06/03/2020
426
06/03/2020
427
06/03/2020
428
06/03/2020
429
06/03/2020
430
06/03/2020
1
Bình luận
Kiniki
Box
Kiniki Gửi vào: 10/09/2019 13:27
Khi nào ra chap
240 z
center
Box
center Gửi vào: 14/06/2019 11:17


link truyện chữ cho ai cần nhé (Truyện tranh chap 220) https://www.truyencenter.com/yeu-than-ky-chuong-193-tien-vao-hac-tuyen

link truyện chữ cho ai cần nhé (Truyện tranh chap 226) https://www.truyencenter.com/yeu-than-ky-chuong-198-cam-ung-phap-tac

link truyện chữ (truyện tranh 218) nha mọi người https://www.truyencenter.com/yeu-than-ky-chuong-192-hoang-kim-tam-tinh
nammetruyen
Box
nammetruyen Gửi vào: 17/02/2019 19:19
xem truyện tranh Yêu thần ký chap 211 mới nhất tại:
https://youtu.be/wCu9cuxyciU
nammetruyen
Box
nammetruyen Gửi vào: 07/02/2019 16:30
xem truyện tranh Yêu thần ký chap 210.5 mới nhất tại:
https://www.youtube.com/watch?v=ffPyh1tDl1I
thanhcong
Box
thanhcong Gửi vào: 22/01/2019 20:45
hay qua ad oi hong chap moi nhanh nhanh nha nua thang lau qua
NguyetThien
Box
NguyetThien Gửi vào: 31/12/2018 8:02
Hay wa chờ chap mới
thanhcong
Box
thanhcong Gửi vào: 21/12/2018 19:00
hay qua hong chap moi nha
giaan1703
Box
giaan1703 Gửi vào: 29/05/2016 10:10
hay wa di
baduy19900
Box
baduy19900 Gửi vào: 10/09/2015 12:08
200-500 view /ngày. Truyen hay qua ae co gang dich nhé
baduy19900
Box
baduy19900 Gửi vào: 08/09/2015 12:10
Truyen hay ma Ae ko. Them doc chan nhi
1 2
Truyện cùng loại
Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
02/04/2020 04:38
Tổng quát: Nữ chính xuyên về cổ đại làm hoàng hậu...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1071944
Comment: 10
Mai Nữ Đồng Tiểu Nộ
01/04/2020 11:56
Tổng quát: Cập nhật sau...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 345302
Comment: 6
Cô Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng Đâu
04/04/2020 01:28
Tổng quát: Đọc rồi biết ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 122174
Comment: 7
Black Clover
05/04/2020 08:08
Tổng quát: Aster và Yuno là hai đứa trẻ bị bỏ rơi ở nhà thờ và cùng nhau lớn lên tại đó. Khi còn nhỏ, chúng đã hứa với nhau xem ai sẽ trở thành Ma pháp vương tiếp theo. Thế nhưng, khi cả hai lớn lên, mọi sô chuyện đã thay đổi. Yuno là thiên tài ma pháp với sức mạnh tuyệt đỉnh trong khi Aster lại không thể sử dụng ma pháp và cố gắng bù đắp bằng thể lực. Khi cả hai được nhận sách phép vào tuổi 15, Yuno đã được ban cuốn sách phép cỏ bốn bá (trong khi đa số là cỏ ba lá) mà Aster lại không có cuốn nào. Tuy nhiên, khi Yuno bị đe dọa, sự thật về sức mạnh của Aster đã được giải mã- cậu ta được ban cuốn sách phép cỏ năm lá, cuốn sách phá ma thuật màu đen. Bấy giờ, hai người bạn trẻ đang hướng ra thế giới, cùng chung mục tiêu.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 737157
Comment: 14
Chồng Già Vợ Trẻ Trêu Nhau Hàng Ngày
01/04/2020 10:08
Tổng quát: ...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 286990
Comment: 6
Người Tình Bí Ẩn
03/04/2020 04:18
Tổng quát: ...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 99304
Comment: 5
Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
05/04/2020 11:48
Tổng quát: MUỐN LÀM NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI THÌ PHẢI ĐÁP ỨNG 3 ĐIỀU KIỆN : THÍCH ĐƯỢC CƯNG CHIỀU , THÍCH ĐƯỢC YÊU THƯƠNG , THÍCH ĐƯỢC CHĂM SÓC . NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI PHẢI ĐÁP ỨNG ĐỦ 3 ĐIỀU KIỆN TRÊN VÀ PHẢI BIẾT SUY NGHĨ, Ý THỨC ! TRUYỆN ĐƯỢC CHUYỂN THỂ TỪ TIỂU THUYẾT . HY VỌNG MỌI NGƯỜI SẼ ỦNG HỘ
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2530733
Comment: 49
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu
02/04/2020 10:18
Tổng quát: Trước khi xuyên không, tôi là một nữ cảnh sát chính trực, kiên cường, không thích trang điểm, không giả tạo, õng ẹo. Tôi rất am hiểu tâm lý tội phạm, cưỡi ngựa, bắn tên đều thông thạo. Nhưng, nhưng, nhưng, một ngày nọ tỉnh dậy, không hiểu sao đang từ ngực cỡ A, ngực tôi lại thành cỡ C, thì ra, tôi xuyên không rồi! mặc dù tôi có nhan sắc tuyệt trần nhưng.......nhưng đây là con dao hai lưỡi trong hậu đấy! một girl thẳng thắn như tôi, sống một ngày là đã khó khăn lắm rồi! nhưng mà không sao, dù gì tôi cũng là một nữ cảnh sát thời hiện đại, tính tình thận trọng, người lại khỏe như trâu. Cứ đợi đấy mà xem tôi từ phi thành hậu!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 782078
Comment: 4
Võ Thần Chúa Tể
03/04/2020 06:28
Tổng quát: Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình. <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1003922
Comment: 2
Kim Bài Điềm Thê
01/04/2020 08:38
Tổng quát: Cô là tài phiệt thiên kim có tiếng, nhưng lại bị gia đình ghẻ lạnh , cha mẹ chỉ yêu thương em gái song sinh của cô , Tô Noãn lại không ngờ lọt vào mưu kế của bạn trai và bạn thân , khiến cô thất thân. Cùng nam nhân xa lạ một đêm dây dưa, cô đau khổ bị đuổi ra khỏi nhà, lại phát hiện chính mình đã mang thai,trốn ra nước ngoài...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1257057
Comment: 6
Cơ Trưởng Đại Nhân Khinh Diểm Ái
05/04/2020 08:48
Tổng quát: Cơ trưởng cao lãnh cấm dục gặp được thiếu nữ ngoan cường thần bí, rốt cục từng bước biến thành một người điên cuồng sủng thê, ở độ cao năm ngàn thước trên không không ngừng phát cẩu lương ( chu ngũ canh)
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 359441
Comment: 11
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
30/03/2020 01:51
Tổng quát: Vu Xá Mục tiểu thư, một sát thủ hiện đại tinh thông kĩ thuật dịch dung đặc hiệu! Ngoài ý muốn xuyên việt về thời cổ đại, trở thành tam tiểu thư ngốc của tướng phủ. Đối diện với một bầy bạch liên hoa, lục trà biểu, người nhà hâm dở, phúc hắc vương gia, tầm hoa hoàng tử...Vận dụng kĩ thuật hóa trang, tự chế đạo cụ, qua năm quan trảm sáu tướng, dần dần bước lên ngôi vị hoàng hậu nương nương.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1867974
Comment: 11
Công Chúa Nữ Vương Mệnh
30/03/2020 10:33
Tổng quát: Thiếu nữ bá đạo chết rồi trọng sinh? Tính cách đột nhiên biến đổi? Gặp lại người yêu lúc trước, vậy cậu thích bề ngoài xinh đẹp của cô ấy, hay là tôi trong cơ thể này…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 420464
Comment: 24
Một Bông Hồng Đỏ Dành Riêng Cho Người
29/03/2020 11:52
Tổng quát: Ophelia bị ghét bỏ, vợ của Công tước Rosenstein trẻ tuổi, được đồn đại là một người phụ nữ độc đoán và phung phí tiền của. Tuy nhiên, tất cả đó là một chút thủ đoạn để che giấu sự cống hiến của cô dành cho chồng. Sau khi kết hôn, Ophelia sớm nhận ra Orpheus đã có tình nhân. Để ly dị anh ta, cô tiếp tục che mắt tất cả. Ophelia muốn nhanh chóng phá vỡ cuộc hôn nhân của mình trong khi, mặt khác, Orpheus từ chối để cô ấy đi…?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 3396
Comment: 1
Lượm Được Một Tiểu Hồ Ly 3
04/04/2020 08:28
Tổng quát: Nối tiếp phần một. Link phần 1 nè Click đi
Link phần 2 nè Click đi
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 511031
Comment: 12
Copyright © 2013 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyentranh1.info) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyentranh1@gmail.com