Đọc truyện tranh hay online tại TruyenTranh1

Yêu Thần Ký

(Vừa cập nhật: 04/12/2020 09:30)
Tên khác:

Tales of Demons And Gods

Tác giả: Mad Snail
Nguồn:
Tình trang: Đang Tiến Hành
Số lượt xem: 3116614 Người theo dõi: 740 Theo dõi truyện này
Yêu Thần Ký Xếp hạng: 8.8/10 - 913 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong... Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán... Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi... :v
Yêu Thần Ký
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
03/12/2020
3
26/11/2020
5
19/11/2020
7
13/11/2020
9
05/11/2020
10
02/11/2020
11
30/10/2020
12
26/10/2020
13
21/10/2020
14
19/10/2020
15
14/10/2020
16
11/10/2020
17
08/10/2020
18
04/10/2020
19
01/10/2020
20
27/09/2020
21
23/09/2020
22
20/09/2020
23
17/09/2020
24
14/09/2020
25
10/09/2020
26
06/09/2020
27
03/09/2020
28
28/08/2020
29
27/08/2020
30
24/08/2020
31
20/08/2020
32
17/08/2020
33
13/08/2020
34
08/08/2020
35
05/08/2020
36
01/08/2020
37
29/07/2020
38
28/07/2020
39
22/07/2020
40
19/07/2020
41
16/07/2020
42
15/07/2020
43
15/07/2020
44
05/07/2020
45
05/07/2020
46
27/06/2020
47
27/06/2020
48
22/06/2020
49
22/06/2020
50
18/06/2020
51
12/06/2020
52
08/06/2020
53
08/06/2020
54
01/06/2020
55
29/05/2020
56
25/05/2020
57
22/05/2020
58
20/05/2020
59
20/05/2020
60
12/05/2020
61
07/05/2020
62
05/05/2020
63
05/05/2020
64
27/04/2020
65
24/04/2020
66
19/04/2020
67
18/04/2020
68
13/04/2020
69
10/04/2020
70
05/04/2020
71
03/04/2020
72
30/03/2020
73
27/03/2020
74
23/03/2020
75
21/03/2020
76
16/03/2020
77
16/03/2020
78
11/03/2020
79
06/03/2020
80
06/03/2020
81
06/03/2020
82
06/03/2020
83
06/03/2020
84
06/03/2020
85
06/03/2020
86
06/03/2020
87
06/03/2020
88
06/03/2020
89
06/03/2020
90
06/03/2020
91
06/03/2020
92
06/03/2020
93
06/03/2020
94
06/03/2020
95
06/03/2020
96
06/03/2020
97
06/03/2020
98
06/03/2020
99
06/03/2020
100
06/03/2020
101
06/03/2020
102
06/03/2020
103
06/03/2020
104
06/03/2020
105
06/03/2020
106
06/03/2020
107
06/03/2020
108
06/03/2020
109
06/03/2020
110
06/03/2020
111
06/03/2020
112
06/03/2020
113
06/03/2020
114
06/03/2020
115
06/03/2020
116
06/03/2020
117
06/03/2020
118
06/03/2020
119
06/03/2020
120
06/03/2020
121
06/03/2020
122
06/03/2020
123
06/03/2020
124
06/03/2020
125
06/03/2020
126
06/03/2020
127
06/03/2020
128
06/03/2020
129
06/03/2020
130
06/03/2020
131
06/03/2020
132
06/03/2020
133
06/03/2020
134
06/03/2020
135
06/03/2020
136
06/03/2020
137
06/03/2020
138
06/03/2020
139
06/03/2020
140
06/03/2020
141
06/03/2020
142
06/03/2020
143
06/03/2020
144
06/03/2020
145
06/03/2020
146
06/03/2020
147
06/03/2020
148
06/03/2020
149
06/03/2020
150
06/03/2020
151
06/03/2020
152
06/03/2020
153
06/03/2020
154
06/03/2020
155
06/03/2020
156
06/03/2020
157
06/03/2020
158
06/03/2020
159
06/03/2020
160
06/03/2020
161
06/03/2020
162
06/03/2020
163
06/03/2020
164
06/03/2020
165
06/03/2020
166
06/03/2020
167
06/03/2020
168
06/03/2020
169
06/03/2020
170
06/03/2020
171
06/03/2020
172
06/03/2020
173
06/03/2020
174
06/03/2020
175
06/03/2020
176
06/03/2020
177
06/03/2020
178
06/03/2020
179
06/03/2020
180
06/03/2020
181
06/03/2020
182
06/03/2020
183
06/03/2020
184
06/03/2020
185
06/03/2020
186
06/03/2020
187
06/03/2020
188
06/03/2020
189
06/03/2020
190
06/03/2020
191
06/03/2020
192
06/03/2020
193
06/03/2020
194
06/03/2020
195
06/03/2020
196
06/03/2020
197
06/03/2020
198
06/03/2020
199
06/03/2020
200
06/03/2020
201
06/03/2020
202
06/03/2020
203
06/03/2020
204
06/03/2020
205
06/03/2020
206
06/03/2020
207
06/03/2020
208
06/03/2020
209
06/03/2020
210
06/03/2020
211
06/03/2020
212
06/03/2020
213
06/03/2020
214
06/03/2020
215
06/03/2020
216
06/03/2020
217
06/03/2020
218
06/03/2020
219
06/03/2020
220
06/03/2020
221
06/03/2020
222
06/03/2020
223
06/03/2020
224
06/03/2020
225
06/03/2020
226
06/03/2020
227
06/03/2020
228
06/03/2020
229
06/03/2020
230
06/03/2020
231
06/03/2020
232
06/03/2020
233
06/03/2020
234
06/03/2020
235
06/03/2020
236
06/03/2020
237
06/03/2020
238
06/03/2020
239
06/03/2020
240
06/03/2020
241
06/03/2020
242
06/03/2020
243
06/03/2020
244
06/03/2020
245
06/03/2020
246
06/03/2020
247
06/03/2020
248
06/03/2020
249
06/03/2020
250
06/03/2020
251
06/03/2020
252
06/03/2020
253
06/03/2020
254
06/03/2020
255
06/03/2020
256
06/03/2020
257
06/03/2020
258
06/03/2020
259
06/03/2020
260
06/03/2020
261
06/03/2020
262
06/03/2020
263
06/03/2020
264
06/03/2020
265
06/03/2020
266
06/03/2020
267
06/03/2020
268
06/03/2020
269
06/03/2020
270
06/03/2020
271
06/03/2020
272
06/03/2020
273
06/03/2020
274
06/03/2020
275
06/03/2020
276
06/03/2020
277
06/03/2020
278
06/03/2020
279
06/03/2020
280
06/03/2020
281
06/03/2020
282
06/03/2020
283
06/03/2020
284
06/03/2020
285
06/03/2020
286
06/03/2020
287
06/03/2020
288
06/03/2020
289
06/03/2020
290
06/03/2020
291
06/03/2020
292
06/03/2020
293
06/03/2020
294
06/03/2020
295
06/03/2020
296
06/03/2020
297
06/03/2020
298
06/03/2020
299
06/03/2020
300
06/03/2020
301
06/03/2020
302
06/03/2020
303
06/03/2020
304
06/03/2020
305
06/03/2020
306
06/03/2020
307
06/03/2020
308
06/03/2020
309
06/03/2020
310
06/03/2020
311
06/03/2020
312
06/03/2020
313
06/03/2020
314
06/03/2020
315
06/03/2020
316
06/03/2020
317
06/03/2020
318
06/03/2020
319
06/03/2020
320
06/03/2020
321
06/03/2020
322
06/03/2020
323
06/03/2020
324
06/03/2020
325
06/03/2020
326
06/03/2020
327
06/03/2020
328
06/03/2020
329
06/03/2020
330
06/03/2020
331
06/03/2020
332
06/03/2020
333
06/03/2020
334
06/03/2020
335
06/03/2020
336
06/03/2020
337
06/03/2020
338
06/03/2020
339
06/03/2020
340
06/03/2020
341
06/03/2020
342
06/03/2020
343
06/03/2020
344
06/03/2020
345
06/03/2020
346
06/03/2020
347
06/03/2020
348
06/03/2020
349
06/03/2020
350
06/03/2020
351
06/03/2020
352
06/03/2020
353
06/03/2020
354
06/03/2020
355
06/03/2020
356
06/03/2020
357
06/03/2020
358
06/03/2020
359
06/03/2020
360
06/03/2020
361
06/03/2020
362
06/03/2020
363
06/03/2020
364
06/03/2020
365
06/03/2020
366
06/03/2020
367
06/03/2020
368
06/03/2020
369
06/03/2020
370
06/03/2020
371
06/03/2020
372
06/03/2020
373
06/03/2020
374
06/03/2020
375
06/03/2020
376
06/03/2020
377
06/03/2020
378
06/03/2020
379
06/03/2020
380
06/03/2020
381
06/03/2020
382
06/03/2020
383
06/03/2020
384
06/03/2020
385
06/03/2020
386
06/03/2020
387
06/03/2020
388
06/03/2020
389
06/03/2020
390
06/03/2020
391
06/03/2020
392
06/03/2020
393
06/03/2020
394
06/03/2020
395
06/03/2020
396
06/03/2020
397
06/03/2020
398
06/03/2020
399
06/03/2020
400
06/03/2020
401
06/03/2020
402
06/03/2020
403
06/03/2020
404
06/03/2020
405
06/03/2020
406
06/03/2020
407
06/03/2020
408
06/03/2020
409
06/03/2020
410
06/03/2020
411
06/03/2020
412
06/03/2020
413
06/03/2020
414
06/03/2020
415
06/03/2020
416
06/03/2020
417
06/03/2020
418
06/03/2020
419
06/03/2020
420
06/03/2020
421
06/03/2020
422
06/03/2020
423
06/03/2020
424
06/03/2020
425
06/03/2020
426
06/03/2020
427
06/03/2020
428
06/03/2020
429
06/03/2020
430
06/03/2020
431
06/03/2020
432
06/03/2020
433
06/03/2020
434
06/03/2020
435
06/03/2020
436
06/03/2020
437
06/03/2020
438
06/03/2020
439
06/03/2020
440
06/03/2020
441
06/03/2020
442
06/03/2020
443
06/03/2020
444
06/03/2020
445
06/03/2020
446
06/03/2020
447
06/03/2020
448
06/03/2020
449
06/03/2020
450
06/03/2020
451
06/03/2020
452
06/03/2020
453
06/03/2020
454
06/03/2020
455
06/03/2020
456
06/03/2020
457
06/03/2020
458
06/03/2020
459
06/03/2020
460
06/03/2020
461
06/03/2020
462
06/03/2020
463
06/03/2020
464
06/03/2020
465
06/03/2020
466
06/03/2020
467
06/03/2020
468
06/03/2020
469
06/03/2020
470
06/03/2020
471
06/03/2020
472
06/03/2020
473
06/03/2020
474
06/03/2020
475
06/03/2020
476
06/03/2020
477
06/03/2020
478
06/03/2020
479
06/03/2020
480
06/03/2020
481
06/03/2020
482
06/03/2020
483
06/03/2020
484
06/03/2020
485
06/03/2020
486
06/03/2020
487
06/03/2020
488
06/03/2020
489
06/03/2020
490
06/03/2020
491
06/03/2020
492
06/03/2020
493
06/03/2020
494
06/03/2020
495
06/03/2020
496
06/03/2020
497
06/03/2020
498
06/03/2020
499
06/03/2020
1
Bình luận
Kiniki
Box
Kiniki Gửi vào: 10/09/2019 13:27
Khi nào ra chap
240 z
center
Box
center Gửi vào: 14/06/2019 11:17


link truyện chữ cho ai cần nhé (Truyện tranh chap 220) https://www.truyencenter.com/yeu-than-ky-chuong-193-tien-vao-hac-tuyen

link truyện chữ cho ai cần nhé (Truyện tranh chap 226) https://www.truyencenter.com/yeu-than-ky-chuong-198-cam-ung-phap-tac

link truyện chữ (truyện tranh 218) nha mọi người https://www.truyencenter.com/yeu-than-ky-chuong-192-hoang-kim-tam-tinh
nammetruyen
Box
nammetruyen Gửi vào: 17/02/2019 19:19
xem truyện tranh Yêu thần ký chap 211 mới nhất tại:
https://youtu.be/wCu9cuxyciU
nammetruyen
Box
nammetruyen Gửi vào: 07/02/2019 16:30
xem truyện tranh Yêu thần ký chap 210.5 mới nhất tại:
https://www.youtube.com/watch?v=ffPyh1tDl1I
thanhcong
Box
thanhcong Gửi vào: 22/01/2019 20:45
hay qua ad oi hong chap moi nhanh nhanh nha nua thang lau qua
NguyetThien
Box
NguyetThien Gửi vào: 31/12/2018 8:02
Hay wa chờ chap mới
thanhcong
Box
thanhcong Gửi vào: 21/12/2018 19:00
hay qua hong chap moi nha
giaan1703
Box
giaan1703 Gửi vào: 29/05/2016 10:10
hay wa di
baduy19900
Box
baduy19900 Gửi vào: 10/09/2015 12:08
200-500 view /ngày. Truyen hay qua ae co gang dich nhé
baduy19900
Box
baduy19900 Gửi vào: 08/09/2015 12:10
Truyen hay ma Ae ko. Them doc chan nhi
1 2
Truyện cùng loại
Nguyên Tôn
04/12/2020 12:18
Tổng quát: Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ......... Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh. Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 747582
Comment: 20
Black Clover
01/12/2020 01:18
Tổng quát: Aster và Yuno là hai đứa trẻ bị bỏ rơi ở nhà thờ và cùng nhau lớn lên tại đó. Khi còn nhỏ, chúng đã hứa với nhau xem ai sẽ trở thành Ma pháp vương tiếp theo. Thế nhưng, khi cả hai lớn lên, mọi sô chuyện đã thay đổi. Yuno là thiên tài ma pháp với sức mạnh tuyệt đỉnh trong khi Aster lại không thể sử dụng ma pháp và cố gắng bù đắp bằng thể lực. Khi cả hai được nhận sách phép vào tuổi 15, Yuno đã được ban cuốn sách phép cỏ bốn bá (trong khi đa số là cỏ ba lá) mà Aster lại không có cuốn nào. Tuy nhiên, khi Yuno bị đe dọa, sự thật về sức mạnh của Aster đã được giải mã- cậu ta được ban cuốn sách phép cỏ năm lá, cuốn sách phá ma thuật màu đen. Bấy giờ, hai người bạn trẻ đang hướng ra thế giới, cùng chung mục tiêu.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 753276
Comment: 14
Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
29/11/2020 08:48
Tổng quát: Truyện Hay không cần giới thiệu <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 5488036
Comment: 56
Vương Gia ! Không nên a !
02/12/2020 08:18
Tổng quát: Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng. Ps : hòa thân ở đây là việc kết hôn Ơ của các thành viên hoàng tộc ) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình... <3
Phần 1 là Công Tử ! Không nên a ! click vào đây xem nè
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 3633658
Comment: 4
Đấu Phá Thương Khung
30/11/2020 09:30
Tổng quát: Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh ! Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung ! Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình ! Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung... :v
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 8715991
Comment: 138
Tinh Võ Thần Quyết
03/12/2020 12:13
Tổng quát: Quyền toái nhật nguyệt, chưởng thôn sơn hàĐạp nghịch thiên cường giả lộ, mỹ nhân làm bạn, tu luyện tinh võ truyền thừa, chấp chưởng quyền hành bát phương, thành tựu thần vương tối caoTừ thiếu nữ thiên tài ôn nhu, đáng yêu, quận chúa thân hình nóng bỏng tràn trề đến yêu tộc mỹ nữ thần bí, cao hơn nữa là nữ võ thần trong truyền thuyết tối cao...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 828389
Comment: 10
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc
04/12/2020 03:38
Tổng quát: vương tử cao quý lưu lạc tha hương dân gian, sinh hoạt bức bách trở thành nô bộc, châm biếm nhiều lần, vương tử trở thành ếch! cô bé lọ lem lạc quan thiện lương (còn có hoa si? ! ) vương tử ấm áp nội tâm đóng băng. sự thích thú oan gia cao điềm gặp nhau, chó tàn bạo ngày thường lấy chọc ghẹo làm hứng thú! Ba kỵ sĩ một trò vui, cùng vương tử bước trên con đường phục quốc, xem thử vương tử làm sao quân lâm thiên hạ, xem thử cô bé lọ lem trong tình yêu làm sao chống lại. <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 416916
Comment: 3
Thần Ấn Vương Tọa
30/11/2020 09:38
Tổng quát: Vào thời khắc mà Ma Tộc cường thế và nhân loại đang bên bờ của sự diệt vong thì Lục Đại Thánh Điện quật khởi mang theo hi vọng dẫn dắt nhân loại bảo vệ mảnh lãnh thổ cuối cùng. Một thiếu niên vì cứu mẫu thân của mình mà gia nhập Kỵ Sĩ Thánh Điện, kỳ tích, quỷ kế không ngừng xoay quanh hắn.Trong con đường để giải cứu nhân loại và tìm đến đỉnh cao của sự tu luyện hắn đã đi tìm và giải đáp rất nhiều bí ẩn của đại lục Tại cái thế giới hỗn loạn mà nhân loại Lục Đại Thánh Điện cùng Ma Tộc Thất Thập Nhị Trụ Ma Thần đấu đá lẫn nhau này, hắn có thể đi lên vương tọa tượng trưng cho sự vinh quang cao nhất của kỵ sĩ hay không? Và liệu đỉnh cao của sự tu luyện có hay không chỉ dừng ở đại lục này hay còn vị diện khác cao cấp hơn. Đây là một tác phẩm hứa hẹn của Đường Tam.Nó là sự kết tinh của tác giả sau khi viết nhiều bộ của mình.Đặc biệt bộ này Đường Tam viết ngắn gọn súc tích không ướt át nhiều về tình cảm.Theo cảm quan riêng của các trang web của trung quốc như quidian … thì tác phẩm này có thể sánh với Bàn Long...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1668098
Comment: 60
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!
29/11/2020 10:42
Tổng quát: Sinh trong thời buổi loạn lạc, xuất thân từ nhà phú quý, tất nhiên là tâm cao hơn trời, lại khổ nỗi là thân phận thứ xuất chỉ có thể để châu ngọc bị long đong… chưa từng nghĩ tới trong lúc đấu tranh với số mệnh lại có thể gặp được một người có thể cưng chiều cô ấy tận mây xanh! Em tác thiên tác địa, tôi giúp em chọc trời đạp bằng đồi núi!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 262098
Comment: 5
Phượng Nghịch Thiên Hạ
02/12/2020 08:28
Tổng quát: Nàng, con gái duy nhất của trưởng công chúa, nhưng cả nước đều biết là phế vật Khi đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mở ra, nàng chính là thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất thế kỷ 21 Phiên vân phúc vũ, lãnh khốc phúc khắc, quay đầu cười, thiên hạ phong vân loạn Khi ma ốm tiểu thư bộc lộ tài năng kinh tài tuyệt thế Vô số nam nữ trong thiên hạ ái mộ . . . Hắn là tuyệt sắc ám dạ chi vương, lãnh huyết vô tình . . . Gặp nàng trong thời loạn, cầm tiêu hợp tấu, sinh tử bên nhau
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 11999074
Comment: 797
Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế
04/12/2020 02:18
Tổng quát: Nếu ai thích đọc thể loại: mạt thế, dị năng, trọng sinh, tùy thân không gian thì hãy nhảy hố đi nào. Ở mạt thế, cô gái mồ côi Mục Diệc Nhiên ôm nỗi hận mà chết, nào ngờ cô được trọng sinh, quay về 3 ngày trước mạt thế. Đời này tay đánh ả điếm, chân đạp nam cặn bã, nhận được không gian tích trữ vật tư, nhưng lại bất cẩn chọc phải quân thiếu...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 821089
Comment: 17
Tuyệt Thế Võ Thần
01/12/2020 08:18
Tổng quát: Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 963221
Comment: 2
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Tận Xương
01/12/2020 03:38
Tổng quát: Cô là đặc công kim bài có trình độ cao nhất ở thê skir 21. Xuyên không trở thành ngũ công chúa xấu xí lại si ngốc của Đông Nhạc quốc.. hắn là nhiếp chính vương nhấc tay là có thể xoay chuyển càn khôn. Tuyệt sắc khuynh thành , âm lãnh tàn nhẫn. Lần đầu gặp mặt, cô bị tên vị hôn phu xấu xa tính kế, trong người trúng dược, vô tình lại gặp hắn ta trong lúc bị trọng thương không thể cử động. ai biết được từ đâu rơi xuống một co gái kì lạ lai lịch bất minh lại chính là trời phái xuống thu thập hắn ta.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 443223
Comment: 10
Sủng Hậu Của Vương
27/11/2020 01:08
Tổng quát: Để nghiên cứu lịch sử của Ai Cập cổ đại, Mễ Hi Dao, người huấn luyện thú trong tương lai đã trở về năm 3100 trước Công nguyên, âm dương sai lệch, thay thế thân phận người vợ tương lai của Pharaoh. Hiệu ứng cánh bướm, một chút thay đổi, mọi thứ trong tương lai có thể cũng sẽ thay đổi theo. Mễ Hi Dao nên chọn lựa thế nào, còn Pharaoh, ngài ấy rõ ràng biết cô là giả mạo, tại sao vẫng cưng sủng cô như vậy…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 211612
Comment: 8
Gian Phi Như Thử Đa Kiều
01/12/2020 03:18
Tổng quát: Không biết càng là nữ nhân xinh đẹp, thì càng không thể tin lời nàng ta nói ra sao?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 341460
Comment: 9
Copyright © 2013 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyentranh1.info) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyentranh1@gmail.com